Naixements – E

Naixements a Marratxí – E

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Yamila El Bakkali de la Iglesia
Khabir-Ouelad Elouali Moussaoui
Maria Emge Pérez
Carla Encinas Cañadas
Africa-Maria Enfedaque i Garí
Cristian Enríquez Avila
Rebeca Ensenyat i Alvarez
Jeroni Ensenyat i Canyelles
Antoni Ensenyat i Canyelles
David Ensenyat i Pujante
Angel Ensenyat i Pujante
Laura Enseñat i Alvarez
Jaume Enseñat i Llobera
Bàrbara Enseñat i Ribas
Irene Entrena Carrizo
Pere Ermengol
Marcial Ernandes^ Morrueco*
Margalida Joana Esbert
Caterina Esbert*
Enric Escafí i Juaneda
Marc Escafí i Palou
Aina Escalas i Amengual
Miquel Escalas i Jaume
Miquel Escalas i Ximenes
Francesca Aina Escalas i Ximenes^
Saray Escalas Martínez
Jonathan Escalas Navarro
Josep Jaume “Escales i Abrines (“”Scales””)”
Joana Anna Escales i Canyelles
Margalida Escales i Canyelles
Bàrbara Escales i Jaume
Antoni Escales i Jaume
Joana Maria Escales i Jaume
Rafel Escales i Jaume
Bartomeu Escales i Jaume
Joan Escales i Jaume
Bartomeu Escandell
Antonio Escandell Cebrián
Joana Aina Escandell i Balanzad^
Aina Maria Escandell i Balanzada
Miquel Escandell i Cebrian
Maria Escandell i Flexes
Joan Escandell i Garcia
Josepa Escandell i Garcia
Alejandra Escandell i Portela
Maria del Carme Escanellas i Canyelles
Jaume Escanellas i Canyelles
Alícia Escanellas i Gracia
Laura Escanellas i Gracia
Rosa Escanellas i Orell
Júlia Escanellas i Orell
Aitor Escarraga Sebastian
Bartomeu Escarrer i Amengual
Joan Escarrer i Amengual
Joan Escarrer i Canyelles
Antoni Escarrer i Canyelles
Bartomeu Escarrer i Canyelles
David Escarrer i Delgado
Catalina Escarrer i Mulet
Sebastià Escarrer i Mulet
Joan Escarrer i Mulet
Héctor Escarrer i Pascual
Catalina Escarrer i Roca
Pau Escarrer i Roca
Joan Escarrer i Roca
Mateu Escarrer i Roca
Joan Pau Escarrer i Roca
Joan Escarrer i Roca
Carlota Escarrer i Rodríguez
Antònia Escarrer i Servera
Antoni Escarrer i Servera
Catalina Escarrer i Servera
Jordi Escobar i Torres
Sharan Escobar i Vidal
Carles Andreu Escoda i Juan
Sara Escribano Castedo
Daniel Escribano Castedo
Valeria Escribano Vadell
Aida Escudero Urrea
Rubén Espadas Martínez
Emilio Espigares Calderón
Laura Espigares Calderón
Carlos Espinar Contreras
Toni Espinosa Benavente
Maria del Mar Espinosa Benavente
Daniel Espinosa Gorriz
Paula Espinosa i Mairata
Isabel Espinosa i Mairata
Javier Espinosa i Mairata
Saskia Espinosa Jahns
Pedro-Angel Espinosa López
Manuel Espinosa López
Noemí-Concepción Espinosa Losa
Adrián Espinosa Losa
Sandra Espinosa Pérez
Alberto Espinosa Ubeda
Maria-Antonia Esquinas Triguero
Zineb Essamaoui
Margalida Estadellas^ i Serra
Joana Estades i Bordoy
Antoni Estades i Bordoy
Marc Estades i Galera
Sergi Estades i Galera
Elisabet Estades* i Vich*
Pere Estaràs i Castell
Bernat Estarellas i Canyelles
Maria Estarellas i Canyelles
Elisabet Estarellas i Estarellas
Francesca Estarellas i Estarellas
Joan Estarellas i Ferrer
Guillem Estarellas i Ferrer
Xavier Estarellas i Ferrer
Marina Estarellas i Gual
Víctor Estarellas i Hernández
Joan Estarellas i Hernández
Miquel Estarellas i Hernández
Aina Estarellas i Martínez
Marc Estarellas i Martínez
Sebastiana Estarellas i Roca
Antoni Estarellas i Roca
Maria Estarellas i Roca
Maria Estarellas i Roca
Mateu Estarellas i Roca
Joan Estarellas i Roca
Sebastiana Estarellas i Roca
Francesc Estarellas i Roca
Maria Estarellas i Rotger
Maria Estarellas i Serra
Bernat Estarellas i Serra
Antònia Estarellas i Serra
Mateu Estarellas i Serra
Antoni Estarellas i Serra
Bernat Estarellas i Serra
Joan Estarellas i Serra
Francesca Estarellas i Serra
Pereta Estarellas i Serra
Montserrada Estarellas i Serra
Joana Maria “Estarellas i Serra (“”Esterellas””)”
Onofre Estarellas i Tous
Joan Mariano “Estarelles i Serra (“”Esterellas””)”
Diego Esteban Granado
Hugo Esteban Granado
Maria Esteban Sánchez
Inés Esteban Sánchez
Carmen Esteban Sánchez
Pere Joan Estela
Pere Marçal “Estela (“”Stela””)”
Antonina Beneta “Estela (“”Stela””)”
Francesc “Estela (“”Stela””)”
Jaume Magí “Estela (“”Stela””)”
Margalida “Estela (“”Stella””)”
Francina Marçala Estela i *
Rafel Marçal Estela i *
Joan Estela i Canyelles
Elionor Estela i Canyelles
Caterina Estela i Català
Antònia Maria Estela i Cladera
Catalina Estela i Estela
Margalida Maria Estela i Ferragut
Francesc Estela i Ferragut
Caterina Estela i Ferragut
Caterina Estela i Ferragut*
Margalida Estela i Ferragut*
Margalida Estela i Ferrer
Jaume Josep Estela i Garau
Miquel “Estela i Garau (“”Stela””)”
Pere Marçal “Estela i Mates (“”Stela””)”
Simó Estela i Mir
Antoni Estela i Ordinas
Montserrada Estela i Ordines
Isabel Estela i Ordines
Miquel Joaquim Estela i Ordines
Coloma Maria Estela i Ordines
Antoni Josep Estela i Ordines
Caterina Paula Estela i Ordines*
Antonina Marçala Estela i Pons
Francina Marçala Estela i Pons*
Joan Estela i Pons*
Sebastià “Estela i Rayó (“”Stela Reyo””)”
Caterina “Estela i Rayó* (“”Stela””)”
Miquel Josep Estela i Rigo (Stella)
Magdalena Rosa Estela i Salvà
Coloma Rosa Estela i Salvà
Sebastià Estela i Seguí
Caterina Estela i Seguí
Rafel Estela i Seguí
Elionor Estela i Serra
Joan Estela i Serra
Bartomeu Estela i Serra
Joan Estela i Vich
Miquel Estela i Vich
Joan Estela i Vich
Caterina Maria Estela* i Femenia
Catalina Estelrich i Ferriol
Clara Estelrich i Ramis
Joan Antoni Esteva i Cànaves
Rafel Esteva i Ros
Elia Estévez Guajardo-Fajardo
Emily-Mayte Estrada Veloz
Francesc Estrany i Canyelles
Miquel Àngel Estrany i Coll
Alina Estrany i Tugores
Paula Eulogio i Castelló
Coloma Maria Evale* i Ordines
Joan Expòsit
Rafel Bonaventura Expòsit (?)
Catalina Expòsit i Expòsit
Francesca Expòsit i Expòsit
Margalida Maria Expòsit i Fullana
Jaume Expòsit i Sardà
Francesca Maria Expòsita
Francesca Maria Expòsita (?)
Laura Expósito Armario
Belen Expósito García
Joana Expósito i Serra
Cristina Expósito i Serra
Juan Expósito Lara
Encarnación Expósito Lara

(1) Fins a 2012, 218 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VI ’16]

(Visited 204 times, 1 visits today)