Naixements – F

Naixements a Marratxí – F

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Gonzalo-Jose Faba Rios
Joana Fàbregas i Tugores
Gabriel Marçal Fàbregas i Tugores
Eugènia Maria Fàbregas i Vaquer*
Joan Fàbregas i Vilallonga
Gabriel Fàbregas i Villalonga
Antonina Fàbregues
Gabriel Fàbregues i Salvà
Catalina Fàbregues i Salvà
Antonina Fàbregues i Tugores
Gabriel Josep Fàbregues i Tugores
Joan Josep Fàbregues i Tugores
Alejandra Fajardo Antolí
Pedro Fajardo i Ferrà
Elvira Fajardo i Ferrà
Ana-Maria Fajardo Rodríguez
Julio-José Fajardo Rodríguez
Alvaro Fajardo Sánchez
Xabier Fajardo Sánchez
Irene Falcón Otero
Nahuel Falcón Santos
Bartomeu Berenguer Far
Miquel Far i Ribot
Ana Belen Faus Cortes
Juan Francisco Faus Cortes
Jaume A.de la G Fe i Serra
Guillem Febrer i Ferrà
Matilde Feliu i Arbona
Tomàs Feliu i Ruiz
Joana “Femenia (“”Femania””)”
Joan Carles Femenia i Garcia
Miquel Femenia i Garcia
Carme Femenias i Campins
Mateu Femenias i Campins
Aina Femenias i Salmerón
Joan Femenias i Serra
Mateu Femenias i Serra
Francesca Femenias i Serra
Mandy Fenoll i Godbehear
Hugo Fernandel Mayo
Miquel Fernandes i Trias
Anahí Fernández Aibar
Noemí Fernández Aibar
Susana Fernández Aibar
Ana Maria Fernández Alcalde
Nil Fernández Bravo
Jorge Fernández Chamizo
Luca Fernandez de Larrea Alemany
Oscar Fernández Díaz
Héctor Fernández Díaz
Hugo Fernández Domingo
Miguel Angel Fernández Esgleas
Laia Fernández Fernández
Andrés Fernández Fernández
Alicia Fernandez Garcia
Purificación Fernández García
Jorge Fernández García
Fernando Fernández Gómez
Juan Francisco Fernández Hermoso
Eva Maria Fernández i Albons
Marina Fernández i Barceló
Maria Llucia Fernández i Bastante
Antoni Fernández i Bastante
Esteban Fernández i Bosch
Sergio Fernández i Bosch
Josep Fernández i Busquets
Catalina Fernández i Busquets
Miquel Angel Fernández i Coll
Pau Fernández i Coll
Felipe Fernández i Coll
Miquel Fernández i Garau
Llucia Fernández i González
Llucia Fernández i Hernández
Laura Fernández i Laiz
Neus Fernández i Laiz
Genís Fernández i Martínez
Alba Fernández i Martorell
Lluc Fernández i Mas
Sheila Fernández i Munar
Pere Fernández i Navarro
Antònia Fernández i Navarro
Xavier Fernández i Orell
Teresa Fernández i Orell
Pau Fernández i Orell
Sandra Fernández i Pardo
Alejandra Fernández i Picornell
Mireia Fernández i Pizà
Daniel Fernández i Pocoví
Iray Fernández i Portell
Ariadna Fernández i Ramon
Catalina Fernández i Rigo
Josep Fernández i Rigo
Rafael Fernández i Ripoll
Laia Fernández i Ripoll
Salvador Fernández i Sastre
Lluís Fernández i Simonet
Nerea Fernández i Suau
Catalina Fernández i Trias
Cristòfor Fernàndez i Trias
Rosa Fernández i Vallespir
Paula Fernández i Veny
Sofia Fernández i Veny
Anna Maria Fernández i Zanni
Alvaro Fernández Iglesias
Noelia Fernández López
Ariadna Fernández López
Maria-Clara Fernández Manzanera
Lucia Fernández Manzanera
Alejandro Fernández Marín
Irene Fernández Marín
Martina Fernández Martínez
Alvaro Fernández Mera
Erika Fernández Molina
Yerik Fernández Moraleda
Naira Fernández Moraleda
Nazan Fernández Moraleda
Ainhoa Fernández Mota
David Fernández Mota
Bartolomé Fernández Mourelo
Catalina Fernández Mourelo
Daniela Fernández Navarro
Alvaro Fernández Navarro
Pablo Fernández Pardo
Javier Fernández Pozuelo
Aaron Fernández Ramon
Irene Fernández Rayas
Cristina Fernández Rayas
Alejo Fernández Ridolfi
Sara Fernández Rodríguez
Maria del Carmen Fernández Rodríguez
Miguel Fernández Rodríguez
Maria del Mar Fernández Rodríguez
Amalia Fernández Rodríguez
Enrique Fernández Salguero
Adriana Fernández Sánchez
Desirée Fernández Sánchez
Daniel Fernández Vallejo
Inés Fernández Vinaixa
Joan Ferrà i Bibiloni
Joan Ferrà i Bibiloni
Esperança Ferrà i Bibiloni
Antònia Ferrà i Bibiloni
Joan Ferrà i Canyelles
Baltasar Ferrà i Cifuentes
Catalina Ferrà i Cladera
Antoni Ferrà i Colom
Catalina Ferrà i Duran
Maria Ferrà i Duran
Jerònia Ferrà i Duran
Margalida Ferrà i Duran
Antoni Ferrà i Duran
Jaume Ferrà i Fleixes
Catalina Ferrà i Flexas
Aina Maria Concepció Ferrà i Flexas
Maria Beneta Ferra i Frexes*
Catalina Ferrà i Garí
Jaume Ferrà i Garí
Miquel Ferrà i Garí
Miquel Francesc Ferrà i Homar
Emma Ferrà i Ignacio
Maria Ferrà i Marconi
Joana Maria Ferrà i Monserrat
Antoni Ferrà i Monserrat
Aina Maria Ferrà i Monserrat
Magdalena Ferrà i Mut
Jerònia Ferrà i Mut
Mateu Ferrà i Noguera
Antonina Àngela Mari Ferrà i Ordines
Jaume Gabriel Marçal Ferrà i Ordines
Nicolau Ferrà i Perelló
Margalida Ferrà i Perelló
Joan Ferrà i Perelló
Baltasar Ferrà i Perelló
Catalina Ferrà i Planisi
Baltasar Ferrà i Salvà
Miquel Ferrà i Sastre
Catalina Ferrà i Seguí
Maria Ferrà i Seguí
Elisabet Ferrà i Seguí
Catalina Ferrà i Seguí
Catalina Ferrà i Vadell
Francesc Ferrà i Vadell
Maria Ferrà i Vadell
Gabriel Ferrà i Vich
Francesca Ferrà i Vich
Antoni Ferrà i Vich
Maria Ferrà i Vich
Maria Ferrà i Vidal
Aina Ferrà i Vidal
Josep Miquel Ferrà i Vidal
Antoni Ferrà i Vidal
Francesc Ferrà i Vidal
Aina Ferrà i Vidal
Francesca Ferrà i Vidal
Maria Aina^ Ferrà i Vidal
Margalida Ferrà i Vidal
Margalida Beneta Ferragut
Joan Marçal Ferragut
Antoni Benet Ferragut i Calafat
Bàrbara Beneta Ferragut i Calafat
Joana Aina Ferragut i Cifre
Lucia Ferragut i Delgado
Joana Maria Ferragut i Gelabert
Pau Ferragut i Llinàs
Neus Ferragut i Llinàs
Joan Marçal Ferragut i Marí*
Antoni Marçal Ferragut i Martorell
Francina Ferragut i Martorell
Guillem Joan Ferragut i Martorell
Magdalena Ferragut i Martorell
Samuel Ferragut i Molina
Maria del Mar Ferragut i Molina
Sílvia Ferragut i Moll
Llucia Ferragut i Mota
Maria del Mar Ferragut i Mota
Joana Ferragut i Mulet
Anna Maria Ferragut i Palmer
Antonina Ferragut i Pou
Antoni Josep Ferragut i Roca
Carolina Victoria Ferragut i Ruzicka
Caterina Marçala Ferragut i Salom
Sebastià Ferragut i Salom
Joana Ferragut i Salom
Sebastià Josep Ferragut i Salom
Joan Josep Ferragut i Salom
Margalida Ferragut i Salvà* (Salom?)
Joan Ferragut i Sans
Joan Ferragut i Sans
Margalida Ferragut i Torrens
Paula Ferragut i Torres
Francina Ferragut* i Calafat
Mireia Ferrando i Copete
Sara Ferré i Martínez
Jose-Antonio Ferré Martínez
Simona* Joana Ferrer
Antonina Ferrer
Joana Ferrer
Antonina Marçala Ferrer
Francina Ferrer
Maria Anna Ferrer
Onofre Ferrer
Bàrbara Ferrer
Joan Mateu Ferrer
Irene Ferrer García
Catalina Ferrer i Bennasar
Maria Magdalena Ferrer i Bennasar
Guillem Ferrer i Borràs
Margalida Ferrer i Borràs
Miquel Ferrer i Borràs
Margalida Ferrer i Borràs
Joana Maria Ferrer i Borràs
Joana Maria Ferrer i Borràs*
Pere Josep Ferrer i Cabot
Miquel Ferrer i Cabot
Mateu Ferrer i Cabot
Pere Ferrer i Cabot
Pere Ferrer i Cabot
Magdalena Ferrer i Cabot
Maria Ferrer i Cabot
Bàrbara Ferrer i Cabot
Joana Aina Ferrer i Cabot
Pere Ferrer i Cabot
Catalina Ferrer i Cabot
Margalida Ferrer i Calafat
Antonina Marçala Ferrer i Calafat
Anna Ferrer i Calafat
Elisabet Maria Ferrer i Canyelles
Gabriel Ferrer i Canyelles
Francesca Ferrer i Canyelles
Antònia Ferrer i Cardona
Pere Ferrer i Cardona
Andreu Ferrer i Cardona
Marc Ferrer i Cayuela
Nura Ferrer i Cayuela
Joan Ferrer i Colom
Miquel Ferrer i Colom
Antoni Ferrer i Comallonga
Magdalena Ferrer i Comes*(?)
Jaume Marçal Ferrer i Dols
Miquel Ferrer i Dols
Iker Ferrer i Escamilla
Aitor Ferrer i Escamilla
Alejandro Ferrer i Fernández
Marc Ferrer i Fernández
Maria Ferrer i Ferrà
Antònia Maria Ferrer i Frau
Margalida Ferrer i Frontera
Toni Ferrer i Gelabert
Raphel Ferrer i Gelabert
Francina Ferrer i Gelabert
Joana Maria Ferrer i Jaume
Martí Josep Ferrer i Jaume
n/c [Martí] Ferrer i Jaume
Mateu Josep Ignasi Ferrer i Jaume
Lluís Miquel Ferrer i Mercadal
Catalina Ferrer i Monserrat
Mateu Ferrer i Monserrat
Guillem Ferrer i Monserrat
Guillem Marçal Ferrer i Nicolau
Guillem Ferrer i Noguera
Francesca Ferrer i Noguera
Miquel Cosme Ferrer i Noguera
Maria Ferrer i Noguera
Antònia Ferrer i Noguera
Magdalena “Ferrer i Noguera (“”Nogera””)”
Margalida Ferrer i Oliver
Antoni Ferrer i Oliver
Joan Ferrer i Oliver
Joan Ferrer i Oliver
Mateu Ferrer i Oliver
Margalida Ferrer i Oliver
Maria Ferrer i Oliver
Mateu Ferrer i Oliver
Miquel Ferrer i Oliver
Pere Ferrer i Palmer
Bartomeu Ferrer i Payeres
Caterina Ferrer i Pizà
Margalida Ferrer i Pizà
Caterina Ferrer i Pizà
Antonina Ferrer i Pizà
Mateu Ferrer i Pizà
Mateu Ferrer i Pizà
Anna Rosa Ferrer i Ramis
Inès Ferrer i Ramis
Gabriel Ferrer i Ramis
Antoni Ferrer i Ramis
Francesca Ferrer i Ramis
Joan Ferrer i Ramis
Maria Ignàsia Ferrer i Ripoll
Catalina Ferrer i Ripoll
Víctor Ferrer i Rodríguez
Claudia Elena Ferrer i Romero
Miquel Àngel Ferrer i Rosselló
Antoni Ferrer i Rosselló
Antònia Ferrer i Rosselló
Elisabet Ferrer i Ruiz
Maria dels Àngels Ferrer i Ruiz
Francina Ferrer i Salom
Margalida Marçala Ferrer i Salom
Joan Ferrer i Salom
Francesc Andreu Ferrer i Sastre
Bernat Jaume Ferrer i Sastre
Antoni Jordi Ferrer i Serra
Francisca Ferrer i Serra
Laura Ferrer i Serra
Xavier Ferrer i Serra
Enric Ferrer i Soro
Mercedes Ferrer i Teruel
Angel Ferrer i Teruel
Margalida Maria Ferrer i Vich
Rafel Marçal Ferrer i Vich
Elisabet Maria Ferrer i Vich
Mateu Josep Ferrer i Vich
Joana Rosa Ferrer i Vich
Alvaro Ferrer Teruel
Francesc Benet Ferrer*
Bartomeu Ferrer* i Colom*
Joana Ferrer* i Gelabert*
Pere Antoni Josep Ferrer* i Reus
Mateu Ferrer?* i Noguera?*
Marina Ferrera i Mut
Diego Ferrera i Mut
Daniel Ferrera i Mut
Guillem Ferretjans i Gayà
Oscar Ferretjans i López
Miquel Joan Ferriol i Frau
Caterina Francina Ferriol i Frau
Magdalena Ferriol i Frontera
Catalina Ferriol i Frontera
Llorenç Ferriol i Frontera
Jerònia Ferriol i Frontera
Jaume Ferriol i Gili
Josep Maria Ferriol i Gili
Amador Ferriol i Gili
Josep Maria Ferriol i Lacal
Guillem Joan Ferriol i Riera
Cristina Ferriol i Villatoro
Maria-Lucia Ferriol León
Adrian Ferrutxe Redondo
Marina Figuerola de Juan
Francesca Figuerola i Aloy
Elisabet Maria Figuerola i Aloy
Joan Figuerola i Aloy
Francesca “Figuerola i Aloy (“”Figarola””)”
Gabriel Josep Figuerola i Amengual
Joan Figuerola i Cerdó
Jaume Figuerola i Cerdó
Gabriel Figuerola i Cerdó
Joan Figuerola i Cerdó
Francesca Figuerola i Coll
Sebastiana Figuerola i Coll
Gabriel Gaietà Figuerola i Ferrer
Joana Maria Rosa Figuerola i Ferrer
Marcel·lina Figuerola i Masanet
Jaume Josep Figuerola i Oliver
Pere Figuerola i Servera
Janet-Cristina Finch Grande
Arianna Finozzi
Chiara Finozzi
Rafel Fiol i Badia
Joana Anna Fiol i Alemany
Joana Anna Fiol i Alemany
Miquel Joaquim Fiol i Alemany
Miquel Fiol i Alemany
Antònia Maria Fiol i Alemany
Joana Anna Fiol i Alemany*
Josep Fiol i Amengual
Elisabet Fiol i Amengual
Margalida Fiol i Amengual
Francesca Fiol i Amengual
Bartomeu Fiol i Amengual
Aina Maria Fiol i Amengual
Elisabet Fiol i Amengual
Francesca Fiol i Amengual
Francesca Fiol i Amengual
Jaume Francesc Fiol i Amengual
Sebastià Fiol i Amengual
Joana Anna Fiol i Badia
Jaume Fiol i Badia
Sebastià Joaquim “Fiol i Badia (“”Abadia””*)”
Sebastià Francesc Fiol i Ballester
Antoni Fiol i Bestard
Joana Aina Fiol i Cabot
Joan Fiol i Cabot
Joana Maria Fiol i Canyelles
Pere Josep Fiol i Canyelles
Antònia Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Miquel Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Canyelles
Margalida Bonaventur Fiol i Canyelles
Rosa Maria Fiol i Canyelles
Catalina Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Canyelles
Joana Maria Fiol i Canyelles
Caterina Bonaventura Fiol i Canyelles
Joan Maria Fiol i Canyelles
Bartomeu Fiol i Canyelles
Llorenç Joaquim Fiol i Canyelles
Miquel Fiol i Canyelles
Llorenç Marçal Fiol i Canyelles
Sebastiana Fiol i Canyelles
Joan Fiol i Canyelles
Rosa Paula Fiol i Canyelles
Llorenç Joaquim Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Canyelles
Francesca Fiol i Canyelles
Antònia Fiol i Canyelles
Jaume Fiol i Capó
Joan Fiol i Capó
Manuel Fiol i Castaño
Maria d.la Concepció Fiol i Castaño
Jaume Fiol i Coll
Josep Fiol i Coll
Magdalena Fiol i Coll
Pere Fiol i Coll
Antoni Fiol i Colomar
Pere Josep Fiol i Colomar
Joan Carles Fiol i Colomar
Maria Assumpció Fiol i Colomar
Catalina Fiol i Colomar
Santiago Fiol i Colomar
Joana Aina Maria Fiol i Darder
Jaume Ignasi Fiol i Darder
Joana Aina Fiol i Darder
Bernat Fiol i Darder
Antònia Maria Fiol i Darder
Catalina Maria Fiol i Darder
Bartomeu Fiol i Darder*
Sebastià Fiol i Duran
Sebastià Fiol i Duran
Josep Fiol i Duran
Jaume Fiol i Duran
Bartomeu Fiol i Duran
Margalida Fiol i Ferrer
Margalida Fiol i Fiol
Joan Fiol i Frontera
Antònia Fiol i Frontera
Magdalena Fiol i Frontera
Gabriel Fiol i Frontera
Joana Aina Fiol i Frontera
Maria Fiol i Frontera
Francesca Fiol i Frontera
Francesca Fiol i Frontera
Miquel Fiol i Frontera
Francesca Fiol i Garcias
Bernat Fiol i Garcias
Antònia Fiol i Garcias
Joana Aina Fiol i Garcias
Sebastià Fiol i Garcias
Bernat Fiol i Garcias
Claudia Fiol i Hidalgo
Catalina Fiol i Jordà
Bernat Fiol i Jordà
Francesca Fiol i Juan
Jaume Andreu Fiol i Juan
Catalina Fiol i Juan
Apol·lònia Fiol i Juan
Sebastià Fiol i Juan
Sebastià Fiol i Juan
Pau Fiol i Lorente
Maria Fiol i Lorente
Blanca Fiol i Lorente
Francesca Fiol i March
Francesca Fiol i Marí
Maria Fiol i Marí
Miquel Fiol i Marí
Maria Fiol i Martí
Francesca Fiol i Mascaró
Margalida Fiol i Mascaró
Maria Fiol i Matias
Joan Fiol i Mir
Mateu Fiol i Mir
Joan Fiol i Mir
Jaume Fiol i Moll
Francesca Fiol i Moll
Rafel Maria Fiol i Moll
Aina Fiol i Morro
Joana Fiol i Morro
Antònia Fiol i Morro
Carme Fiol i Palmer
Francesca Fiol i Pol
Miquel Fiol i Pol
Joana Maria Fiol i Pujol
Joana Maria Fiol i Pujol
Julià Fiol i Pujol
Sebastià Josep Fiol i Pujol
Sebastià Fiol i Pujol
Sebastià Fiol i Pujol
Josep Fiol i Ramis
Aina Fiol i Ramis
Maria Fiol i Ramis
Sebastià Fiol i Riera
Gabriel Fiol i Riera
Sebastià Fiol i Riera
Sebastià Fiol i Riera
Francesca Fiol i Riera
Margalida Fiol i Riera*
Joan Fiol i Rocavera
Joana Aina Fiol i Rocavera
Carme Fiol i Ruiz
Joana de la Creu Fiol i Sabater
Joana Maria Fiol i Salom
Catalina Maria Fiol i Salom
Antònia Fiol i Salom
Jordi Fiol i Salom
Miquel Fiol i Salom
Margalida Fiol i Salom
Sebastià Fiol i Salom
Josep Francesc Bonav Fiol i Salom
Antònia Maria Fiol i Salom
Sebastià Fiol i Salom
Francesca Fiol i Serra
Catalina Maria Fiol i Serra
Francesca Maria Fiol i Serra
Bernat Fiol i Sureda
Joana Aina Fiol i Sureda
Marina Bàrbara Fiol i Torrens
Joan Fiol i Verdera
Pere Josep Fiol i Verdera
Josep Fiol i Vicente
Maria Fiol i Vich
Antoni Fiol i Vich
Maria Fiol i Vich
Joana Aina Fiol i Vich
Margalida Fiol i Vich
Bartomeu Fiol i Vich
Catalina Fiol i Vich
Esperança Fiol i Vich
Joan Fiol i Vich
Catalina Fiol i Vich
Francesca Fiol i Vich
Joana Fiol i Vidal
Bartomeu Fiol i Vidal
Adrià Flaquer i Anteroinen
Daniel Flores Cáceres
Lorena Flores González
Emma Flores Junquera
Angel Flores Junquera
Eva Flores Martínez
Tania Flores Martínez
Marcos Flores Martínez
Emerito Flores Sánchez
Maria Teresa Flores Sánchez
Ana Rufina Flores Sánchez
Inés Florez Fortea
Aitana Florez Fortea
Antoni Florit
Joan Antoni Josep Florit i Arnau
Antoni Joaquim Florit i Carrió
Mateu Josep Florit i Carrió
Antoni Josep Florit i Ferragut
Pere Florit i Genestar
Magdalena Florit i Genestar
Margalida Florit i Masot
Pere Florit i Mayol
Jerònia Florit i Mayol
Saturnino Florit i Mayol
Margalida Maria Florit i Oliver
Guillem Florit i Pizà
Francesca Florit i Salom
Antònia Florit i Salom
Joan Florit i Salom
Miquel Florit i Sanmartí
Antonina Florit i Togores
Ruben Florit i Tramullas
Caterina Florit i Tugores
Ruben Floro Simón
Antoni Fluxà i Escamilla
Daniel Foguer Lapuente
Sara Foguer Lapuente
Alex Foguer Molina
Carla Folgueras Calabria
Sergio Folgueras Calabria
Joana Sebastiana Fonoll
Margalida Fonoll
Antoni Fonoll
Joana Sebastiana Fonoll
Joan* Fonoll
Caterina Beneta Fonoll*
Pereta Marçala Fonoy i Gelabert
Antònia Fonrrodona i Serra
Nicolau Fonrrodona i Sunyer
Josep Fonrrodona i Suñé
Miquel* Fons
Francina Maria Març. Font i *
Catalina Pau Marçala Font i Bestard
Caterina Marçala “Font i Bestard (“”Bastard””)”
Caterina Maria “Font i Bestard (“”Bastard””)”
Antonina Marçala “Font i Bestard (“”Bastard””)”
Guillem Josep Font i Bestard^
Sebastià Font i Darder
Jaume Font i Darder
Miquel Font i Duran
Natalia Font i Expósito
Javier Font i Expósito
Melcior Font i Frau
Pere Francesc Font i Frau
Ahren Font i Grimaldos
Pereta Font i Jaume
Miquel Font i Jaume
Francina Rosa Font i Jaume (Oliver?)
Lluís Font i Mestre
Joan Font i Oliver
Miquel Font i Oliver
Joan Marçal Font i Oliver
David Font i Ripoll
Sergi Font i Ripoll
Aina Font i Riutord
Miquel Marçal Font i Salom
Margalida Marçala Font i Salom
Francina Font i Salom
Caterina Marçala Font i Salom
Francina Font i Salom
Guillem Marçal Font i Salom
Francina Font i Salom
Joana Font i Salom
Maria Font i Serra
Francesc Andreu Font i Serra
Joan Josep Font i Serra*
Catalina Rosa Font i Tou^
Bartomeu Gregori Font i Tou^
Bartomeu Josep Font i Tou^
Caterina Font i Verdera
Joana Font i Verger
Pere Tomàs Font* i Prats
Joan Fontanella i Bibiloni
Vicenç Fontanella i Cano
Gaspar Fontiroig i Ramis
Antoni Fontiroig i Ramis
Maria Fontirroig i Ramis
Maria Fontirroig i Ramis
Emili Fontrodona i Sunyer
Tomeu Forcada i Munar
Poncio Forero i Verd
Aina Forero i Verd
Jaume Fornari i Gelabert
Antonina* Fornaris
Antoni Josep Fornés i Coves
Paula Fornés i Rodríguez
Marc Fornés i Rodríguez
Marta Fornés i Serra
Laura Fornés i Serra
Gabriel Miquel Fornés* i Amengual
Marina Forteza i Cuní
Llum Forteza i Ferragut
Alejandro Forteza i Lorenzo
Paquita^ Forteza i Vidal
Gabriela Fosh Vilela
Ariadna Fraguas Guzmán
Jorge Fraile Gómez
Irene Francisco Baquero
Joana Maria Francisco* i Serra
Paula Franco Adela
Enrique Franco Adela
Miguel Franco Cifuentes
Carlos Franco Cifuentes
Francesc Franco i Juan
Sofia Franco i Juan
Adrian Franco Marhuenda
Elisabet Beneta Frau
Francesc Benet Frau
Baltasar Jacint Frau
Melcior Frau
Isabel^ Beneta Frau
Miquel Frau
Anna Frau
Antoni Benet Frau
Isabet Frau
Joana Nadala Frau
Miquel Onofre Frau
Miquel Benet Frau
Anna Frau
Jaume Joaquim Frau
Antonina Beneta Frau
Antoni Miquel Frau *
Macià Josep Frau i *
Rafela Frau i *
Antoni Marçal Frau i *
Sebastià Frau i *
Lluís Frau i Ajo
Antoni Frau i Ajo
Melcior Frau i Alemany
Antònia Frau i Alou
Miquel Lluís Frau i Alou
Onofra Marçala Frau i Amengual
Pereta Frau i Amengual
Magdalena Frau i Amengual
Antònia Aina Frau i Amengual
Antònia Aina Frau i Amengual
Magdalena Frau i Amengual
Elisabet Frau i Amengual
Bernat Frau i Amengual
Margalida Frau i Amengual
Maria Frau i Amengual
Antoni Benet Frau i Armengol
Rosa Maria Frau i Arnal
Antoni Frau i Arnal
Sebastià Frau i Arnal
Maria Frau i Barceló
Joan Frau i Barceló
Llorenç Frau i Barceló
Sebastià Frau i Barceló
Francesc Frau i Barceló
Margalida Frau i Barceló
Tomàs Frau i Barceló
Josep Frau i Barceló
Miquel Frau i Barceló
Nadal Frau i Barceló
Paula Maria Frau i Barrera
Gaspar Joaquim Frau i Barrera
Bàrbara Frau i Barrera
Antoni Josep Frau i Barrera
Gaspar Vicenç Frau i Bauçà
Melcior Marçal Frau i Bauçà
Miquel Joan Frau i Bauçà
Antònia Maria Frau i Bauzà*
Antoni Frau i Bestard
Sebastià Francesc Frau i Bestard
Francisca Aina Frau i Bibiloni
Francesca Frau i Bibiloni
Antoni Frau i Bibiloni
Miquel Frau i Bibiloni
Tomàs Frau i Bibiloni
Sebastià Frau i Bibiloni
Rosa Frau i Bibiloni
Tomàs Frau i Bibiloni
Margalida Frau i Bibiloni
Miquel Frau i Bordoy
Bartomeu Frau i Buades
Arnau Frau i Buades
Miquel Frau i Buades
Antoni Frau i Buades
Margalida Frau i Buades
Maria Frau i Buades
Margalida Frau i Buades
Jerònia Beneta Frau i Busquets
Sebastiana Frau i Busquets
Miquel Josep Bonav. Frau i Cabot
Miquel Josep Frau i Cabot
Llorenç Bernat Bonav Frau i Cabot
Catalina Anna Frau i Cabot
Bartomeu Frau i Calafell
Antònia Frau i Calafell
Guillem Frau i Calafell
Pere Joan Frau i Calafell
Antoni Frau i Calafell
Macià Frau i Camps
Macià Frau i Camps
Gabriel Frau i Camps
Miquel Frau i Camps
Miquel Frau i Cantallops
Maria Frau i Cantallops
Rosa Frau i Cantallops
Margalida Frau i Cantallops
Margalida Frau i Cantallops
Jerònia Frau i Cantallops
Catalina Frau i Canyelles
Bartomeu Joaquim Frau i Canyelles
Margalida Frau i Canyelles
Rosa Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Catalina Frau i Canyelles
Catalina Maria Frau i Canyelles
Margalida Frau i Canyelles
Margalida Frau i Canyelles
Antònia Frau i Canyelles
Maria Rosa Frau i Canyelles
Joana Anna Frau i Canyelles
Magdalena Josepa Frau i Canyelles
Bernat Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Antonina Maria Frau i Canyelles
Elisabet Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Isabel Maria Frau i Canyelles
Francesca Frau i Canyelles
Martí Bonaventura Frau i Canyelles
Joan Sebastià Joaqui Frau i Canyelles
Caterina Joana Anna Frau i Canyelles
Rosa Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Miquel Joaquim Frau i Canyelles
Gabriel Frau i Canyelles
Catalina Frau i Canyelles
Joan Baptista Frau i Canyelles
Miquel Joan Josep Frau i Canyelles
Francesca Aina Frau i Canyelles
Miquel Marçal Frau i Canyelles
Catalina Frau i Canyelles
Gaspar Frau i Canyelles
Magdalena Frau i Canyelles
Gabriel Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Melcior Frau i Canyelles
Joana Maria Frau i Canyelles
Miquel Frau i Canyelles
Jerònia Frau i Canyelles
Antonina Apol·lònia Frau i Capó
Margalida Rosa Frau i Capó
Francina Aina Frau i Capó
Pere Miquel Frau i Capó
Miquel Frau i Capó
Miquel Josep Frau i Capó
Miquel Frau i Capó
Antoni Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Francesca Aina Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Mateu Frau i Carrió
Joan Frau i Carrió
Sebastià Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Antònia Frau i Carrió
Margalida Josepa Frau i Carrió
Melcior Frau i Carrió
Antoni Frau i Carrió
Margalida Maria Frau i Carrió
Antoni Frau i Carrió
Joan Frau i Carrió
Llorenç Frau i Carrió
Joan Frau i Carrió
Miquel Frau i Carrió
Mateu Frau i Carrió
Joana Maria Frau i Carrió*
Antoni Frau i Carrió*(?)
Margalida Frau i Clar
Magdalena Marçala Frau i Coll
Magdalena Marçala Frau i Coll
Joan Baptista Frau i Coll
Antoni Sebastià Frau i Coll
Joan Frau i Coll
Jaume Antoni Frau i Coll
Caterina Joana Frau i Coll
Pere Frau i Coll
Francesca Frau i Coll
Aina Pràxedis Frau i Coll
Catalina Frau i Coll
Onofre Frau i Coll
Pere Antoni Frau i Coll
Antoni Frau i Coll
Joan Frau i Coll
Margalida Frau i Coll
Catalina Frau i Coll
Miquel Joaquim Ramon Frau i Coll
Joana Anna Maria Ros Frau i Coll
Sebastià Frau i Coll
Francesc Jacint Frau i Coll
Miquel Joaquim Frau i Coll
Antoni Frau i Comas
Jerònia Frau i Comas
Margalida Frau i Comas
Francina Maria Frau i Company
Caterina Anna Frau i Company
Catalina Frau i Company
Caterina Rosa Frau i Company
Tomàs Frau i Cortès
Miquel Frau i Crespí
Francesca Anna Frau i Crespí
Francesca Aina Frau i Crespí
Antoni Frau i Crespí
Antoni Frau i Crespí
Joan Frau i Crespí
Miquel Frau i Crespí
Sebastià Frau i Crespí
Esperança Frau i Crespí
Joan Frau i Crespí*
Jerònia Frau i Creus
Caterina Frau i Creus
Caterina Frau i Creus
Miquel Frau i Creus
Miquel Frau i Creus
Bernat Frau i Duran
Miquel Frau i Duran
Miquel Frau i Duran
Magdalena Frau i Duran
Maria Magdalena Frau i Duran
Bernat Mariano Frau i Duran
Antònia Frau i Duran*
Aina Maria Frau i Espases
Francesca Maria Frau i Espases
s/n Frau i Espases
Antònia Maria Frau i Espases
Antònia Maria Frau i Espases
Elena Frau i Ferrer
Miquel Frau i Ferrer
Francesca Frau i Ferrer
Martí Frau i Ferrer
Antoni Josep Frau i Figuerola
Catalina Frau i Figuerola
Pere Frau i Figuerola
Montserrat Frau i Figuerola
Antoni Frau i Figuerola
Maria Frau i Figuerola
Antoni Frau i Figuerola
Pere Joan “Frau i Figuerola (“”Figarola””)”
Margalida Frau i Fiol
Josep Frau i Fiol
Josep Frau i Fiol
Maria Aina Frau i Fiol
Aina Frau i Fiol
Catalina Frau i Fiol
Miquel Frau i Fiol
Bernat Frau i Fiol
Francesc Frau i Fiol
Joana Frau i Fiol
Bartomeu Frau i Font
Magdalena Frau i Font
Antoni Pau Frau i Font
Caterina Maria Frau i Frau
Margalida Frau i Frau
Melcior Frau i Frau
Llorenç Guillem Frau i Frau
Melcior Ramon Llull Frau i Frau
Francina Aina Frau i Frau
Antonina Sebastiana Frau i Frau
Jaume Frau i Frau
Melcior Frau i Frau
Miquel Antoni Frau i Frau
Caterina Maria Frau i Frau
Miquel Antoni Joaqui Frau i Frau
Magdalena Rosa Frau i Frau
Jerònia Maria Frau i Frau
Antònia Frau i Frau
Bàrbara Maria Rosa Frau i Frau
Apol·lònia Frau i Frau
Anna Maria Frau i Frau
Antònia Frau i Frau
Antoni Josep Frau i Frau
Catalina Frau i Frau
Melcior Marçal Frau i Frau
Joan Frau i Frau
Llorenç Ramon Frau i Frau
Antònia Frau i Frau
Magdalena Anna Frau i Frau
Montserrat Frau i Frau
Melcior Frau i Frau
Jerònia Josepa Frau i Frau
Gabriel Marçal Frau i Frau
Margalida Maria Frau i Frau
Francina Maria Rosa Frau i Frau
Melcior Francesc Frau i Frau
Llorenç Bonaventura Frau i Frau
Maria Rosa Frau i Frau
Llorenç Frau i Frau
Maria Rosa Frau i Frau
Guillem Josep Joaqui Frau i Frau
Maria Mateu Frau i Frau
Joan Josep Frau i Frau
Macià Marçal Frau i Frau
Maria Rosa Frau i Frau
Antoni Josep Frau i Frau
Bàrbara Magdalena Frau i Frau
Guillem Francesc Frau i Frau
Caterina Maria Frau i Frau
Francesc Frau i Frau
Catalina Frau i Frau
Joana Anna Llucia Frau i Frau
Antoni Josep Frau i Frau
Caterina Rsa Thomasa Frau i Frau
Caterina Maria Frau i Frau
Joan Tomàs Frau i Frau
Margalida Frau i Frau
Jaumeta Frau i Fullana
Margalida Frau i Fullana
Pere Joan Frau i Fullana
Antònia Aina Frau i Fullana
Maria Frau i Galvà
Maties Frau i Garau
Francesca Frau i Garau*
Magdalena Frau i Grau
Melcior Frau i Grau
Pere Joan Frau i Grau
Joana Anna Frau i Horrach
Magdalena Rosa Frau i Horrach
Joana Anna Frau i Horrach
Melcior Antoni Frau i Horrach*
Maria Frau i Isern
Antoni Frau i Jaume
Maria Frau i Jaume
Magdalena Frau i Jaume
Bernat Frau i Juan
Julià Frau i Juan
Gabriel Frau i Juan
Catalina Frau i Juan
Jaume Frau i Llabrés
Joana Anna Frau i Llabrés
Jaume Gaietà Frau i Llabrés
Caterina Frau i Llabrés
Antoni Josep Frau i Llabrés
Marta Frau i Maestre
Marina Frau i Maestre
Miquel Josep “Frau i Maiol (“”Mallol””)”
Magdalena Frau i Mairata
Bàrbara Frau i Mallol
Bàrbara Maria Frau i Mallol
Margalida Maria Frau i Mallol
Antònia Marçala Frau i Mallol*
Catalina Frau i March
Antoni Frau i March
Rosa Maria Frau i Marquès
Tomàs Frau i Marquès
Joana Aina Frau i Marquès
Miquel Frau i Martorell
Miquel Marçal Frau i Martorell
Catalina Frau i Martorell
Magdalena Lluïsa Frau i Martorell
s/n Frau i Martorell
Francesca Maria Frau i Martorell
Joana Maria Frau i Martorell
Elisabet Frau i Martorell
Miquel Frau i Martorell
Margalida Frau i Martorell
Catalina Maria Frau i Martorell
Miquel Jacint Frau i Mas
Caterina Frau i Mas
Miquel Guillem Frau i Mas
Maria Frau i Mas
Llorenç Antoni Frau i Mas
Guillem Miquel Frau i Mas
Margalida Anna Frau i Mas
Francesca Anna Frau i Mas*
Llorenç Josep Maria Frau i Mates*
Joana Maria Frau i Mayol
Miquel Frau i Mayol
Pere Joan Frau i Mayol
Francesca Aina Frau i Mayol
Magdalena Frau i Mayol
Bàrbara Frau i Mayol*
Antoni Frau i Mayrata
Margalida Frau i Mayrata
Jaume Frau i Mayrata
Miquel Marçal Frau i Mesquida
Maria Frau i Mesquida
Elisabet Frau i Mesquida
Joan Frau i Mesquida
Caterina Rosa Frau i Mesquida
Francesca Anna Frau i Mesquida*
Maria Frau i Miguel
Llorenç Bernat Frau i Mir
Margalida Frau i Mir
Caterina Frau i Mir
Llorenç Frau i Mir
Margalida Anna Frau i Mir*
Antoni Frau i Monserrat
Ignasi Pep Frau i Montada
Aleix Jaume Frau i Montada
Antoni Frau i Morro
Miquel Melcior Frau i Mulet
Bàrbara Maria Rosa Frau i Mulet
Miquel Francesc Josp Frau i Mulet
Miquel Josep Frau i Mulet
Antonina Maria Frau i Mulet
Baltasar Joaquim Frau i Mulet
Anna Maria Rosa Frau i Mulet
Melcior Joaquim Frau i Mulet
Gaspar Melcior Frau i Mulet
Anna Maria Rosa Frau i Mulet
Antonina Anna Frau i Mulet
Melcior Joaquim Frau i Mulet
Antoni Josep Frau i Muntaner
Bàrbara Rosa Frau i Muntaner
Jerònia Maria Rosa Frau i Muntaner
Baltasar Frau i Muntaner
Llorenç Antoni Frau i Muntaner
Guillem Josep Frau i Muntaner
Antoni Guillem Frau i Muntaner
Francina Frau i Muntaner
Melcior Vicenç Frau i Nadal
Miquel Frau i Nadal
Joan Baptista Frau i Nadal
Marc Frau i Navarro
Catalina Maria Frau i Oliver
Miquel Frau i Oliver
Bàrbara Joaquima Frau i Oliver
Josep Frau i Palou
Pere Frau i Palou
Miquel Frau i Payeres*
Margalida Frau i Perelló
Maria Monserrat Frau i Perelló
Maria Frau i Petrus
Margalida Frau i Petrus
Llorenç Frau i Pizà
Margalida Frau i Pizà
Guillem Frau i Pizà
Margalida Frau i Pizà
Domingo Frau i Pizà
Francesca Frau i Pizà
Miquel Frau i Pizà
Francesc Frau i Pizà
Maria Frau i Pizà
Jaume Marçal Frau i Planas
Miquel Frau i Planes
Bartomeu Josep Frau i Planes
Antonina Rosa Marg. Frau i Planes
Francina Martina Frau i Planes
Caterina Maria Frau i Planes
Miquel Josep Frau i Planes
Pràxedis Frau i Planes
Bartomeu Antoni Frau i Planes
Miquel Francesc Frau i Planes
Antoni Josep Frau i Planes
Melcior Frau i Planes
Joana Anna Maria Frau i Planes
Melcior Frau i Planes
Pereta Maria Frau i Pol
Margalida Frau i Pol
Pere Josep Frau i Pol
Miquel Frau i Ramis
Elisabet Frau i Ramis
Elisabet Frau i Ramis
Maria Frau i Ramis
Elisabet Frau i Ramis
Maria Teresa Frau i Ramis
Margalida Frau i Ramis
Josep Frau i Ramis
Antoni Frau i Ramon
Joana “Frau i Rayó (“”Reyo””)”
Sebastià Frau i Rey
Josep Frau i Rey
Sebastià Frau i Rey
Josep Frau i Rey
Caterina Frau i Riera
Antònia Marçala Frau i Riera
Bernat Frau i Rigo
Antònia Frau i Rigo
Antònia Frau i Rigo
Josep Frau i Riutord
Margalida Frau i Riutord
Francesca Frau i Riutord
Josep Frau i Riutord
Francisca Frau i Roca
Miquel Frau i Roca
Joan Frau i Roca
Pau Frau i Roca
Francesc Frau i Roca
Bernat Frau i Roca
Margalida Frau i Roca
Mateu Marçal Frau i Rosselló
Tomàs Frau i Rosselló
Margalida Frau i Salom
Margalida Frau i Salom
Francesca Frau i Salom
Miquel Frau i Salom
Miquel Frau i Sampol
Catalina “Frau i Sampol (“”Sempol””)”
Miquel Frau i Sansó
Melcior Frau i Santandreu
Gabriel Frau i Santandreu
Antoni Josep Frau i Santandreu
Miquel Mateu Frau i Santandreu
Joan Mateu Frau i Santandreu
Antonina Maciana Frau i Santandreu
Gabriel Josep Frau i Santandreu
Mateu Melcior Frau i Santandreu
Josep Mateu Frau i Santandreu
Joana Maria Frau i Sastre
Catalina Frau i Sastre
Margalida Frau i Sastre
Joan Frau i Sastre
Miquel Frau i Sastre
Bernat Frau i Sastre
Sebastià Frau i Serra
Miquel Àngel Frau i Serra
Maria Rosa Frau i Serra
Caterina Maria Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Mateu Frau i Serra
Antonina Coloma Mria Frau i Serra
Miquel Frau i Serra
Miquel Joan Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Lluca Frau i Serra
Miquel Frau i Serra
Maria Frau i Serra
Catalina Frau i Serra
Joana Aina Frau i Serra
Joan Frau i Serra
Joan Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Josep Frau i Serra
Miquel Joan Josep Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Andreu Frau i Serra
Maria Frau i Serra
Josep Frau i Serra
Pere Joan Frau i Serra
Bernat Frau i Serra
Martí Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Jaume Frau i Serra
Joana Frau i Serra
Jerònia Margalida Frau i Serra
Miquel Frau i Serra
Jerònia Frau i Serra
Maria Frau i Serra
Miquel Frau i Serra
Julià Frau i Serra
Rosa Maria Frau i Serra
Francesca Frau i Serra
Bartomeu Frau i Serra
Joana Maria Frau i Serra
Elisabet Frau i Serra
Joana Aina Frau i Serra
Sebastià Frau i Serra
Josep Frau i Serra
Miquel Frau i Serra
Antoni Frau i Serra
Josep Frau i Serra
Maria Magdalena Frau i Serra
Elisabet Frau i Serra
Maria Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Antoni Josep Frau i Serra
Miquel Frau i Serra
Miquel Frau i Serra
Isabel Maria Frau i Serra
Maria Rosa Frau i Serra
Joana Anna Frau i Serra
Maria Frau i Serra
Martí Frau i Serra
Maria “Frau i Serra (“”Serre””)”
Margalida Frau i Stelrich*
Elisabet Marçala Frau i Torrens
Jerònia Frau i Trias
Francina Frau i Trias
Catalina Rosa Frau i Trias*
Rosa Frau i Vallcaneras
Francesca Aina Frau i Vanrell
Francesca Aina Frau i Vanrell
Tomàs Frau i Vich
Antonina Frau i Vidal
Gabriel Josep Joaqui Frau i Vidal
Margalida Frau i Vidal
Jerònia Frau i Vidal
Francesca Frau i Vidal
Margalida Frau i Vidal
Gabriel Josep Joaqui Frau i Vidal
Sebastià Mariano Frau i Vidal
Caterina Francina Frau i Vidal
Francina Anna Maria Frau i Vidal
Antoni Joan Frau i Vidal
Miquel Frau i Vidal
Maria Frau i Vidal
Sebastià Frau i Vidal
Joana Anna Frau i Vidal
Miquel Joan Frau i Vives
Joana Aina Frau i Vives
Joana Aina Frau* i Vanrell
Jaume Frontera i Alemany
Francesca Frontera i Alemany
Elisabet Maria Frontera i Alemany
Antònia Frontera i Alemany
Joana Aina Frontera i Arrom
Maria Frontera i Artigas
Antoni Frontera i Artigas
Bernat Frontera i Bestard
Antònia Frontera i Bestard
Francesca Aina Frontera i Bestard
Jaume Frontera i Bestard
Catalina Frontera i Campins
Antònia Maria Frontera i Campins
Rafel Frontera i Campins
Jaume Frontera i Campins
Rafel Frontera i Campins
Joana Aina Frontera i Campins
Miquel Frontera i Campins
Maria Frontera i Campins
Isabel Frontera i Canyelles
Miquel Frontera i Canyelles
Antoni Frontera i Carrió
Catalina Frontera i Castanyer
Francesc Xavier Frontera i Coll
Antònia Frontera i Colomar
Joana Frontera i Colomar
Jaume Frontera i Colomar
Miquel Frontera i Colomar
Bàrbara Frontera i Colomar
Catalina Frontera i Colomar
Miquel Frontera i Garau
Antònia Frontera i Garau
Maria Frontera i Garau
Magdalena Frontera i Garau
Catalina Frontera i Garau
Catalina Frontera i Garau
Maria Frontera i Garau
Antoni Frontera i Garau
Francesc Frontera i Gayà
Antònia Maria Frontera i Gayà
Maria Frontera i Gayà
Jaume Frontera i Gayà
Javier Frontera i Linares
Antoni Frontera i Marí
Francesca Frontera i Marí
Josep Frontera i Martínez
Margalida Frontera i Martorell
Miquel Frontera i Martorell
Antònia Frontera i Martorell
Margalida Frontera i Mesquida
Raquel Frontera i Miraut
Miquel Frontera i Mulet
Sebastià Frontera i Mulet
Maria Frontera i Oliver
Magdalena Frontera i Oliver
Bàrbara Rosa Frontera i Oliver
Francesca Frontera i Oliver
Jaume Frontera i Oliver
Antoni Josep Joaquim Frontera i Oliver
Bàrbara Maria Rosa Frontera i Oliver
Catalina Frontera i Palou
Joan Frontera i Palou
Maria Frontera i Palou
Antoni Frontera i Palou
Margalida Frontera i Palou
Jaume Frontera i Pons
Elisabeth Frontera i Pons
Noelia Frontera i Pons
Joana Frontera i Riera
Maria Frontera i Rigo
Catalina Frontera i Rigo
Antoni Frontera i Rigo
Maria Frontera i Rigo
Antoni Frontera i Rigo
Guillem Frontera i Rigo
Miquel Frontera i Sabater
Antònia Maria Frontera i Sabater
Sebastià Frontera i Sabater
Francesca Frontera i Sabater
Pau Frontera i Sabater
Bartomeu Frontera i Sabater
Engràcia Maria Frontera i Sabater
Jaume Frontera i Santandreu
Magdalena Frontera i Santandreu
Josep Frontera i Santandreu
Antònia Frontera i Santandreu
Catalina Frontera i Santandreu
Margalida Frontera i Santandreu
Maria Frontera i Sbert
Miquel Frontera i Sbert
Margalida Frontera i Serra
Bartomeu Frontera i Serra
Aina Maria Frontera i Serra
Josep Frontera i Serra
Magdalena Frontera i Serra
Pere Frontera i Serra
Francesca Aina Frontera i Serra
Aina Maria Frontera i Serra
Margalida Frontera i Serra
Josep Frontera i Serra
Maria Frontera i Sureda
Francesca Frontera i Sureda
Margalida Frontera i Sureda
Jerònia Frontera i Sureda
Antònia Frontera i Sureda
Miquel Frontera i Vidal
Josep Frontera i Vidal
Maria Frontera i Vidal
Magdalena Frontera i Vidal
Catalina Frontera i Vidal
Joana Aina Frontera i Vidal
Antònia Frontera i Vidal
Alejandro Frontera Villar
David Fuentes Alvarez
Claudia Fullana i Alcina
Miquel Fullana i Bergas
Francesca Fullana i Bergas
Rosa Fullana i Bergas
Isabel Fullana i Bergas
Maria Antònia Fullana i Bergas
Margalida Fullana i Bergas
Antoni Fullana i Bergas
Joan Fullana i Bergas
Jerònia Fullana i Bergas
Samuel Fullana i Bibiloni
Pere Joan Fullana i Busquets
Pere Josep Fullana i Busquets
Maria Fullana i Canyelles
Agustí Fullana i Canyelles
Joan Fullana i Canyelles
Pere Antoni Fullana i Canyelles
Joana Aina Fullana i Canyelles
Noemi Fullana i Cerdà
Jaumeta Fullana i Creus
Joan Bonaventura Fullana i Creus
Joan Fullana i Creus
Esperança Fullana i Creus
Joan “Fullana i Creus (“”Fuyana””)”
Joan Pere Fullana i Fiol
Bernat Fullana i Jiménez
Aina Fullana i Maldonado
Joan Fullana i Martorell
Pere Fullana i Martorell
Bernat Fullana i Martorell
Miquel Fullana i Mas
Carolina Fullana i Navarro
Alvaro Fullana i Quesada
Nicolas Fullana i Reoyo
Pere Joan Fullana i Rubí
Miquel Fullana i Rubí
Margalida Fullana i Rubí
Anna Fullana i Rubí
Caterina Fullana i Rubí
Jaume Fullana i Rubí
Joana Maria “Fullana i Rubí (“”Robí””)”
Bartomeu Fullana i Sastre
Pere Fullana i Sastre
Margalida Fullana i Sastre
Sebastiana Fullana i Sastre
Pere Joan Fullana i Seguí
Antoni Joaquim Fullana i Seguí
Joana Maria Fullana i Seguí
Antonina Maria Fullana i Seguí*
Antoni Fullana i Serra
Joan Fullana i Togores
Jerònia Fullana i Togores
Agustí Marçal Fullana i Togores
Pere Joan Fullana i Togores
Pere Joan Fullana i Tugores
Pere Joan Fullana i Tugores
Joana Maria Fullana i Tugores
Lucas Fullana Reoyo
Pere Joan Fuster i Busto
Maria de Lluc Fuster i Font
Guillem Fuster i González
Catalina Thomàs Fuster i Pinya
Fernando Nemesio… Fuster i Prat
Francesca Fuster i Ribas
Gabriel Fuster i Ribes
Ithan Fuster i Trindade
Nuria Fuxa i González
Marcos Fuxa López
Guillem Fuyana i Canyelles
Antònia Fuyana i Canyelles

(1) Fins a 2012, 1474 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VI ’16]

(Visited 467 times, 1 visits today)