Naixements – G

Naixements a Marratxí – G

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Marisa Gabaldón Gaitano
Humberto Gago Benites
Jordi Gago i Merino
Bartomeu Vicenç Gaià i Parets
Francina Rosa Gaià i Parets
Joana Maria Rosa Gaià i Parets
Sofía Galán García
Miguel Galán García
Claudia Galán Pérez
Abril Galera Alvarez
Josep Antoni Galera i Perelló
Jaume Galindo i Palmer
Natalia Galindo Saez
Ana Isabel Galindo Saez
Biel Gallar i Brugues
Cristina Gallardo Amador
Angel Gallardo i Amador
Josep Antoni Gallardo i Amador
Carmen Gallardo i Amengual
Francisco Daniel Gallardo i Amengual
Eleazar Gallardo Sánchez
Virginia Gallego Alba
Pedro Gallego Alba
Jaume Gallego i Frau
Sofía Gallego Imperiale
Antonina Gallur
Pere Andreu Benet Gallur
Miquel Gallur
Margarida Gallur
Caterina Gallur
Caterina Gallur
Joana Gallur
Esperança Gallur
Joana Gallur
Bartomeu Benet Gallur
Margalida Beneta Gallur
Francina Gallur
Margalida Gallur
Antonina Gallur
Margalida Gallur
Caterina Gallur
Margalida Gallur
Ramona* Beneta “Gallur (“”Galur””)”
Guillem Marçal Gallur (i Payeres)
Elisabet Maria Galmés i Busquets
Antoni Josep Galmés i Busquets
Catalina Thomàs Galmés i Busquets
Joana Galmés i Busquets
Margalida Galmés i Busquets
Rafel Galmés i Busquets
Carla Galmés i Cantallops
Nuria Galmés i Cantallops
Margalida Galmés i Coll
Bàrbara Galmés i Coll
Pere Josep Galmés i Gayà
Mateu Galmés i Gayà
Margalida Francesca “Galmés i Gelabert (“”Gelebert””)”
Joan Baptista “Galmés i Gelabert (“”Gualmes Gelebert””)”
Joan Antoni Galmés i Llorente
Antònia Galmés i Llorente
Maria Isabel Galmés i López
Bartomeu Galmés i Lorente
Manuel Galmés i Lorente
Sara Galmés i Quejigo
Joan Antoni Galmés i Rotger
Sebastià Galmés i Rotger
Auba Gálvez i Daviu
José Luis Gálvez Jiménez
Adriana Gamboa Santa-Maria
Noa Gamoneda Oliva
Antoni Gamundí i *
Endika Gamundí i Casamichana
Margalida Gamundí i Coll
Maria Gamundí i Coll
Coloma Gamundí i Coll
Esperança Gamundí i Coll
Magdalena Gamundí i Coll
Antoni Gamundí i Coll
Antoni Gamundí i Coll
Esperança Gamundí i Coll
Rafel Gamundí i Crespí
Antònia Gamundí i Fullana
Pere Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fullana
Antoni Gamundí i Fullana
Jaumeta Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fuyana
Pere Gamundí i Gayà
Maria Gamundí i Gayà
Magdalena Gamundí i Gayà
Coloma Gamundí i Gayà
Francesca Gamundí i Gayà
Magdalena Gamundí i Gayà
Elisabet Gamundí i Gelabert
Joan Gamundí i Gelabert
Jaume Gamundí i Gelabert
Elisabet Gamundí i Ginard*(?)
Josep Gamundí i Ramis
Catalina Gamundí i Ramis
Magdalena Gamundí i Ramis
Magdalena Maria Gamundí i Ramis
Maria Gamundí i Ramis
Antoni Gamundí i Ramis
Pere Gamundí i Ramis
Francesc Gamundí i Ramis*
Francesca Gamundí i Salvà
Magdalena Gamundí i Salvà
Joana Maria Gamundí i Salvà
Catalina Gamundí i Salvà
Magdalena Maria Gamundí i Salvà
Jaumeta Gamundí i Sastre
Miquel Gamundí i Sastre
Antònia Gamundí i Sastre
Francesca Gamundí i Sastre
Joana Aina Gamundí i Sastre
Bartomeu Gamundí i Sastre
Antoni Gamundí i Sastre
Miquel Gamundí i Serra
Antònia Gamundí i Serra
Margalida Gamundí i Serra
Francesca Gamundí i Serra
Magdalena Gamundí i Serra
Josep Gamundí i Serra
Victoria Gandara Moragues
Iker Gandia i de Ramon
Miquel Ganxo
s/n Garau
Tonina Garau
Antoni “Garau i * (“”Guerau””)”
Magdalena Garau i Amengual
Marçal Garau i Amengual
Maria Garau i Amengual
Maria Garau i Amengual
Josep Garau i Amengual
Juanita Garau i Amengual
Bartomeu Garau i Amengual
Marçal Garau i Benestar
Francesca Garau i Benestar
Maria Antònia Garau i Bibiloni
Antoni Garau i Borràs
Antònia Garau i Borràs
Margalida Garau i Borràs
Pere Josep Garau i Borràs
Francesca Maria Garau i Borràs
Sergi Garau i Caballero
Josep Garau i Caballero
Bartomeu Garau i Canyelles
Joana Aina Garau i Canyelles
Maria Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Maria Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Francesca Garau i Canyelles
Francesc Garau i Canyelles
Francesca Garau i Canyelles
Miquel Garau i Canyelles
Antònia Aina Garau i Canyelles
Francesca Aina Garau i Canyelles
Antònia Aina Garau i Canyelles
Bartomeu Garau i Canyelles
Antoni Garau i Canyelles
Josep Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Antoni Garau i Canyelles
Miquel Garau i Canyelles
Paula Garau i Canyelles
Margalida Bonav.Març Garau i Canyelles
Joan Garau i Canyelles
Francesc Garau i Canyelles
Antoni Garau i Canyelles
Francesca Garau i Canyelles
Joana Maria Garau i Canyelles
Cristòfor Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Antònia Garau i Canyelles
Jaume Garau i Canyelles
Margalida Maria Garau i Canyelles
Catalina Garau i Canyelles
Margalida Garau i Canyelles
Margalida Anna “Garau i Canyelles (“”Gerau””)”
Pere Antoni “Garau i Canyelles (“”Grau””)”
Bàrbara Rosalia “Garau i Canyelles (“”Guerau””)”
Francina Margalida “Garau i Canyelles (“”Guerau””)”
Antoni Francesc “Garau i Canyelles (“”Guerau””)”
Miquel “Garau i Canyelles (“”Guerau””)”
Antoni Garau i Capó
Catalina Garau i Capó
Francesc Garau i Capó
Esperança Antonina Garau i Català
Jaume Ventura “Garau i Català (“”Cathala””)”
Francina Maria Rosa “Garau i Català (“”Grau””)”
Maties Vicenç “Garau i Català (“”Guerau””)”
Pere Antoni Josep “Garau i Català (“”Guerau””)”
Joan “Garau i Català* (“”Grau””)”
Catalina Anna “Garau i Català* (“”Grau””)”
Magdalena Garau i Cerdà
Maria Garau i Cerdà
Cristòfor Garau i Cerdà
Sinty Garau i Chen
Cristòfor Garau i Cladera
Esperança Garau i Coll
Martina Garau i Coll
Bartomeu Garau i Coll
Pere Josep Garau i Coll
Cristòfol Garau i Coll
Cristòfol Garau i Coll
Catalina Garau i Coll
Magdalena Garau i Coll
Francesc Garau i Corró
Catalina Garau i Corró
Maria Garau i Corró
Joan Garau i Corró
Bartomeu Garau i Dols
Josep Garau i Dols
Miquel Josep Garau i Ferragut
Miquel Garau i Ferrer
Francesca Maria Garau i Fiol
Joan Garau i Fiol
Maria Garau i Frau
Miquel Garau i Frau
Margalida Garau i Frau
Maria Garau i Frau
Josep Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Pere Antoni Garau i Frau
Josep Garau i Frau
Francesca Garau i Frau
Bernat Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Bartomeu Garau i Frau
Josep Garau i Frau
Antoni Garau i Frau
Antoni Garau i Frau
Magdalena Garau i Frau
Antònia Garau i Frau
Pere Antoni Garau i Gamundí
Pere Antoni Garau i Gamundí
Magdalena Maria Garau i Gamundí
Coloma Garau i Gamundí
Margalida Garau i Gamundí
Antònia Garau i Gamundí
Miquel Garau i Gamundí
Esperança Garau i Homar
Maria Francesca Garau i Homar
Macià Josep Garau i Horrach
Arnau Garau i Jaume
Arnau Garau i Jaume
Sebastià Garau i Jaume
Pereta Garau i Juan
Miquel Nicolau Garau i Martorell
Elisabet Rosa Garau i Martorell
Miquel Josep Garau i Martorell
Macià Joan Garau i Martorell
Francesca Garau i Mas
Margalida Garau i Mas
Catalina Garau i Mas
Miquel Garau i Mas
Josep Garau i Mas
Joan Garau i Mas
Macià Josep “Garau i Mesquida (“”Guerau””)”
Antoni “Garau i Mesquida (“”Guerau””)”
Joan Benet Josep Garau i Mulet
Arnau Garau i Mulet
Miquel Garau i Mulet
Maria Garau i Nadal
Rosa Garau i Nadal
Josep Garau i Oliver
Josep Garau i Oliver
Marçal Garau i Oliver
Maria Garau i Oliver
Joan Garau i Oliver
Catalina Garau i Oliver
Cristòfor Garau i Palou
Francesc Garau i Palou
Francesca Maria Garau i Palou
Cristòfor Garau i Palou
Cristòfor Garau i Palou
Pere Josep Garau i Palou
Cristòfor Garau i Palou
Bartomeu Garau i Pascual
Antònia Maria Garau i Pons
Joana* “Garau i Puigserver (“”Guerau””)”
Joan Francesc “Garau i Puigserver (“”Puixserver””)”
Joana “Garau i Puigserver* (“”Guerau””)”
Antoni Garau i Ramon
Josep Garau i Ramon
Marianna Garau i Riera
Catalina Garau i Riera
Maria Garau i Roca
Pere Antoni Garau i Roca
Bartomeu Garau i Roca
Marçal Garau i Roca
Catalina Garau i Roca
Elisabet Maria Garau i Sabater
Antònia Maria Garau i Sabater
Llorenç Marçal “Garau i Sabater (“”Guerau””)”
Bartomeu “Garau i Sabater (“”Guerau””)”
Caterina “Garau i Sabater (“”Guerau””)”
Sebastià Bonaventura Garau i Salvà
Antònia Garau i Salvà
Margalida Garau i Salvà
Joan Baptista Garau i Salvà
Magí Miquel Garau i Salvà
Francesca Aina Garau i Salvà
Sebastià Garau i Salvà
Pere Antoni “Garau i Salvà (“”Guarau””)”
Joan Garau i Santandreu
Margalida Garau i Santandreu
Maria Garau i Santandreu
Josep Garau i Santandreu
Antoni Garau i Santandreu
Josep Garau i Santandreu
Miquel Garau i Santandreu
Joan Garau i Santandreu
Joan Garau i Santandreu
Josep Garau i Seguí
Catalina Garau i Seguí
Joan Garau i Seguí
Josep Garau i Seguí
Antònia Garau i Seguí
Miquel Garau i Seguí
Catalina Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Maria Garau i Serra
Margalida Garau i Serra
Beneta Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Bàrbara Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Miquel Garau i Serra
Antònia Garau i Serra
Cristòfol Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Cristòfol Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Maria Garau i Serra
Margalida Garau i Serra
Marçal Garau i Serra
Joan Garau i Serra
Antoni Garau i Serra
Pere Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Miquel Garau i Serra
Maria Garau i Serra
Joan Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Josep Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Antònia Garau i Serra
Margalida Garau i Serra
Magdalena Garau i Serra
Caterina Anna Maria Garau i Serra
Francesca Garau i Serra
Catalina Garau i Serra
Bartomeu Garau i Serra
Joan Garau i Terrasa
Francesca Maria Garau i Terrasa
Magdalena Garau i Tomàs
Margalida Garau i Torres
Bàrbara Garau i Torres
Josep Garau i Trias
Maria del Carme Garau i Trias
Miquel Àngel Garau i Trias
Joan Garau i Valls
Francina Maria Garau^ i Sabater
Margalida Beneta Garcia
Andreu Garcia
Joana Beneta Garcia
Joan Benet Garcia
Joana Garcia
Nadia García Acedos
Maria del Carmen García Alcalde
Adrian García Alcázar
Javier García Alcázar
Javier García Almendros
Paula García Almendros
Aitor García Alvarez
Clara García Amador
Diego García Arenas
Marcelo García Arribas
Miriam Garcia Barranco
Sofia García Barranco
Raquel García Beato
Jairo García Berga
Aaron García Berga
Alexia García Blazquez
Abril García Blazquez
Marc García Camacho
Julio García Castejón
Pablo García Castejón
Carlos García Comas
Noa Garcia Contreras
Yzan García Contreras
David García Davia
David García Davia
Marta Garcia del Castillo i Caldentey
Lucia Garcia del Castillo i Coll
Víctor García del Castillo i Coll
Luis García del Coz
Carmen García del Coz
Natalia Garcia Faber
Daniela García Faber
Andrés García Flores
Maria García Fuentes
Claudia García Fuentes
Silvia García Gallego
Zaira García García
Marc García García-Fogeda
Raul García Gómez
Noemy García Guerrero
Marcos García Hernández
Francisca Garcia Hidalgo
Pedro José García Hidalgo
Julián García Hidalgo
Luis García Hidalgo
Fernando-Anselmo García Homar
Jaume Marçal Garcia i *
Marc Garcia i Alomar
Sebastià Garcia i Amengual
Pau Garcia i Arenas
Martí Garcia i Balaguer
Paula Garcia i Borrull
Jaume Garcia i Borrull
Joan Miquel Garcia i Bover
Gabriel García i Bover
Jerònia Garcia i Cabot
Gabriel Garcia i Cabot
Filomena Garcia i Cabot
Francesca Garcia i Cabot
Martina Garcia i Canyelles
Angel Garcia i Canyelles
Miquel Garcia i Capó
Sebastià Garcia i Capó
Maria Garcia i Capó
Manuel Garcia i Capó
Francesca Garcia i Capó
Sergi Garcia i Davia
Albert Garcia i Felany
Maria Garcia i Fiol
Raquel Garcia i Florit
Belen Garcia i Florit
Assumpció Garcia i Frau
Àngel Garcia i Frau
Júlia Garcia i Fuentes
Adrià Garcia i Grimalt
Marina Garcia i Homar
Melcior Garcia i Jaume
Antònia Garcia i Jaume
Montserrada Marçala Garcia i Jaume
Caterina Marçala Garcia i Jaume*
Pedro Garcia i Juan
Pau Garcia i Lladó
Caterina Garcia i Marcer
Alba Garcia i Martorell
Vanesa Garcia i Mengual
Ana Belen Garcia i Mengual
Angel Garcia i Molinet
Marta Garcia i Moll
Germà Garcia i Moyà
Francesca Garcia i Munar
Sonia Garcia i Palou
Vicenç Garcia i Pascual
Helena Garcia i Perelló
Josep Maria Garcia i Pérez
Sofia Garcia i Quetglas
Angel García i Salvà
Albert Garcia i Serra
Ariadna Garcia i Socias
Isabel Garcia i Vera
Josep Garcia i Vera
Jesús Garcia i Vera
Eduard Garcia i Vera
Pere García i Vera
Josep Manuel García i Vera
Catalina Garcia i Vives
Ismael García Jiménez
Adam García Kadlckova
Patrick García Kadlckova
Francisco García León
Ismael García Llerena
Lara García López
Marta García López
Naim-Miguel García María
Luis Miguel García Martín
Irene García Martínez
Sofia-Francisca García Martínez
Marc García Matos
Toni García Moya
Laura-Maria García Namndgard
Cristina Garcia Olivares
David García Olivares
Natalio García Ortega
Jonathan-David García Paredes
Dominga García Parra
Aurelio García Parra
Vicente García Parra
Galia García Pascual
Raul García Pedreño
Minerva García Pérez
Leire García Raya
Juan-Antonio García Real
Alejandro García Reyes
Elisabeth García Rico
Maria García Romera
Lucia García Rousselet
Francisco García Rousselet
Paula García San José
Alia García San José
Isabel García Serra
Laura García Simón
Karen García Suárez
Alejandro García Suárez
Alvaro García Suárez
Sofia García Terrones
Marc Garcia Trujillo
Lucia García Trujillo
Ian García Valencia
Alba García Valencia
Martina García Yedro
GARCIA, JOANA GARCIA, JOANA
Adrián García-Moreno Royo
Daniel García-Moreno Royo
Joan Garcias i Fiol
Francesca Garcias i Fiol
Rosa Garcias i Fiol
Margalida Garcias i Fiol
Pau Garcias i Fiol
Miquel Garcias i Garcias
Bartomeu Garcias i Gayà
Joan Garcias i Gayà
Maria Magdalena Garcias i Ramis
Jaume Garcias i Ramis
Margalida Garcias i Ramis
Antònia Maria Garcias i Ramis
Rafel Josep Garcias i Riera
Catalina Garcias i Riera
Rafel Garcias i Riera
Miquel Garcias i Ripoll
Sergi Garcias i Ripoll
Margalida Garcias i Serra
Margalida Garcias i Serra
Margalida Garcias i Serra
Joan Garcias i Serra
Antoni Josep Garcias i Torrens
Antoni Garcias*
Maria del Carme Gargallo i Navarro
Joana Rosa Gargell^ i Barceló
Damià Garí i Coll
Pep Toni Garí i Coll
Aina Garí i Crespí
Lluís Garí i Crespí
Alba Garí i Medina
Miquel Angel Garí i Medina
Sofia Garrido Beltrán
Sergio Garrido Fernández
Marc Garrido i Beltran
Rafael Garrido i Busquets
Sara Garrido i Cifre
Maria Neus Garrido i Mayol
Maria Garrido i Ramis
Aina Garrido i Ramis
Víctor Manuel Garrido i Sastre
Felip Garzó i Molla
Maria Magdalena Garzon i Torrandell
Maria Núria Garzón i Torrandell
Carolina Garzon Santander
Patricia Garzón Santander
Margalida Gayà Gayà
Paula Gayà i Bisquerra
Paula Gayà i Bisquerra
Marc Gayà i Bisquerra
Antònia Gayà i Campins
Jerònia Gayà i Cantallops
Catalina Gayà i Cantallops
Pere Antoni Gayà i Cantallops
Jaume Gayà i Cantallops
Bartomeu Gayà i Cantallops
Maria Magdalena Gayà i Cantallops
Jerònia Gayà i Cantallops
Catalina Gayà i Cantallops
Guillem Gayà i Canyelles
Guillem Gayà i Canyelles
Pere Gayà i Canyelles
Antoni Gayà i Canyelles
Jaume Gayà i Canyelles
Francesca Gayà i Canyelles
Antònia Gayà i Canyelles
Margalida Gayà i Canyelles
Pere Gayà i Capó
Francesc Gayà i Capó
Guillem Gayà i Capó
Margalida Gayà i Capó
Bartomeu Gayà i Dols
Caterina Maria Gayà i Estrany
Margalida Gayà i Estrany
Caterina Gayà i Estrany
Josep Miquel Gayà i Exposito
Maria Gayà i Gayà
Margalida Gayà i Gayà
Bartomeu Gayà i Gayà
Guillem Gayà i Mercadal
Bartomeu Gayà i Mercadal
Josep Gayà i Mercadal
Antonina Rosa Gayà i Parets
Joan Bernadí Gayà i Parets
Catalina Marçala Gayà i Parets
Bartomeu Gayà i Roca
Francesc Gayà i Roca
Antònia Gayà i Roca
Catalina Gayà i Roca
Maria Gayà i Roca
Francesc Gayà i Roca
Maria Aina Gayà i Roca
Catalina Gayà i Roca
Margalida Gayà i Roca
Bartomeu Gayà i Roca
Antònia Gayà i Sanmartí
Pere Antoni Gayà i Sanmartí
Magdalena Gayà i Sanmartí
Joana Aina Gayà i Sanmartí
Margalida Gayà i Sanmartí
Francesca Aina Gayà i Sanmartí
Francesca Gayà i Sanmartí
Maria Josepa Gayà i Sanmartí
Miquel Gayà i Serra
Joan Gayà i Servera
Catalina Gayà i Trias
Guillem Gayà i Trias
Bartomeu Gayà i Trias
Jaumeta Gayà i Trias
Pere Antoni Gayà i Trias
Catalina Gayà i Trias
Pere Antoni Gayà i Tugores
Margalida Gayà i Tugores
Joan Bartomeu Gayà i Vaquer
Joana Gayà i Vaquer
Bernadí Marçal Gayà i Vaquer
Francina Gayà i Vaquer
Caterina Marçala Gayà i Vaquer
Maria Montserrada Gayà i Vaquer
Bernadí Josep Gayà i Vaquer*(?)
Josep Miquel Gayà i Vinaixa
Sergi Gayà i Vinaixa
Marianna Marçala Gayà* i Pisà*
Jerónima Gazquez i Garau
Pere Gázquez i Garau
Alba Gázquez i Moyà
Elisabet Gelaberd^ i Amengual
Jaume Gelabert
Miquela Gelabert
Rafel Gelabert
Joan Gelabert
Catalina Gelabert
Bartomeu Gelabert
Catalina Gelabert
Miquel Gelabert
Esperança Beneta Gelabert
Gabriel Benet Gelabert
Miquela Gelabert
Miquel Gelabert
Esperança Beneta Gelabert
Joan Benet Gelabert
Antoni Gelabert
Gregori Gelabert
Rafel Gelabert
Miquel Josep “Gelabert i Socias (“”Gialabert””)”
Caterina Pereta “Gelabert (“”Galabert””)”
Margalida* “Gelabert (“”Galebert””)”
Joan Benet “Gelabert (“”Galebert””)”
Margarida “Gelabert (“”Gelebert””)”
Jaume “Gelabert (“”Gelebert””)”
Caterina “Gelabert (“”Gelebert””)”
Miquela “Gelabert (“”Gelebert””)”
Rafel “Gelabert (“”Gelebert””)”
Francesc Benet “Gelabert (“”Gelebert””)”
Esperança Joana “Gelabert (“”Gelebert””)”
Margalida “Gelabert (“”Geleberta””)”
* “Gelabert (“”Gilebert””)”
Joana Gelabert i *
Sebastiana Gelabert i *
Caterina Maria “Gelabert i * (“”Gelebert””)”
Margalida Maria Gelabert i * (Gilebert)
Marta Gelabert i Alomar
Antoni Josep Gelabert i Amengual
Melcior Gelabert i Amengual
Melcior Gelabert i Amengual
Mateu Gelabert i Amengual*
Carla Isabel Gelabert i Ayensa
Karin Andrea Gelabert i Ayensa
Aina Gelabert i Barceló
Pere Miquel “Gelabert i Barceló (“”Gialabert””)”
Miquel Gelabert i Bordoy
Maria Gelabert i Bosch
Caterina Gelabert i Cabot
Bartomeu “Gelabert i Cabot (“”Gelebert””)”
Francesca “Gelabert i Cabot (“”Gelebert””)”
Joana Maria Rosa Gelabert i Canyelles
Beneta Gelabert i Canyelles
Antoni Josep Gelabert i Canyelles
Francesca Gelabert i Canyelles
Antonina Maria Gelabert i Canyelles
Margalida Gelabert i Canyelles
Antoni Josep Gelabert i Canyelles
Jaume Joaquim Gelabert i Canyelles
Joan Sebastià Ignasi Gelabert i Canyelles
Montserrada Gelabert i Canyelles
Magdalena Rosa “Gelabert i Canyelles (“”galabert””)”
Antonina Anna Rosa “Gelabert i Canyelles (“”Gelebert””)”
Montserrada Maria “Gelabert i Canyelles (“”Gialabert””)”
Pere Gelabert i Capllonch
Marina Gelabert i Capllonch
Antoni Gelabert i Català
Joana Gelabert i Català
Joan “Gelabert i Català (“”Gelebert””)”
Margalida Gelabert i Colom
Catalina Gelabert i Colom
Isabet Gelabert i Comellas*
Antonina Gelabert i Company
Joan Gelabert i Company
Sebastià Gelabert i Company
Margalida Gelabert i Company
Jaume Josep Gelabert i Company
Apol·lònia Gelabert i Company
Jaume Gelabert i Company
Pere Josep Gelabert i Company
Caterina “Gelabert i Company (“”Galabert””)”
Jaume “Gelabert i Company (“”Galabert””)”
Rafel “Gelabert i Company (“”Galabert””)”
Pere “Gelabert i Company (“”Galebert””)”
Miquel “Gelabert i Company (“”Galebert””)”
Bartomeu “Gelabert i Company (“”Gelebert””)”
Margalida Gelabert i Company*
Magdalena Gelabert i Crespí
Joan Gelabert i Crespí
Caterina Marçala Gelabert i Crespí
Rafel Pere “Gelabert i Crespí (“”Gelebert””)”
Antònia Gelabert i Crespí*
Antònia Gelabert i Ferrer
Antònia Anna Gelabert i Ferrer
Antònia Maria Gelabert i Ferrer
Bartomeu “Gelabert i Ferrer (“”Geleberd””)”
Bartomeu “Gelabert i Ferrer (“”Gelebert”””
Joana Antonina Rosa “Gelabert i Ferriol (“”Gialabert””)”
Bartomeu Vicenç “Gelabert i Ferriol* (“”Gialabert””)”
Bartomeu Josep Gelabert i Fons
Bartomeu Gelabert i Frau
Pere Gelabert i Frau
Miquel “Gelabert i Frau (“”Gialabert””)”
Esperança Rosa “Gelabert i Frau (“”Gialabert””)”
Esperança “Gelabert i Frau (“”Gialabert””)”
Esperança Maria “Gelabert i Frau (“”Gialabert””)”
Esperança “Gelabert i Frau (“”Gialabert””)”
Rafel Josep “Gelabert i Garcia (“”Gelebert””)”
Jaume Josep “Gelabert i Garcia (“”Gelebert””)”
Jaume Marçal “Gelabert i Garcia (“”Gelebert””)”
Antonina Gelabert i Garí*
Joana Vicença Gelabert i Gelabert
Joan Marçal Gelabert i Gelabert
Pere Gelabert i Gelabert
Antonina Gelabert i Gelabert
Sebastiana Gelabert i Jaume
Jaume Gelabert i Jaume
Margalida Gelabert i Jaume
Antoni Josep “Gelabert i Jaume (“”Galabert””)”
Bartomeu “Gelabert i Jaume (“”Galebert”””
Rafel “Gelabert i Jaume (“”Galebert””)”
Miquel Francesc Gelabert i Jaume*
Juan José Gelabert i Jiménez
Antònia Gelabert i Llabrés
Joana Rosa Gelabert i Mas
Jaume Gelabert i Montroy
Mateu Gelabert i Mulet
Jaume Gelabert i Mulet
Francesc Gelabert i Mulet
Joana Gelabert i Oliver
Margalida Maria Gelabert i Oliver
Mateu Gelabert i Oliver
Esperança “Gelabert i Oliver (“”Galabert””)”
Bartomeu “Gelabert i Oliver (“”Galebert””)”
Caterina “Gelabert i Oliver (“”Galebert””)”
Miquel “Gelabert i Oliver (“”Galebert””)”
Joana Maria “Gelabert i Oliver (“”Gallebert””)”
Joana Maria “Gelabert i Oliver (“”Gelebert””)”
Margalida Gelabert i Oliver*
Gabriel Gelabert i Oliver*
Bartomeu Marçal “Gelabert i Palleres (“”Galabert””)”
Catalina “Gelabert i Palleres (“”Galabert””)”
Antoni Marçal Gelabert i Payeras
Miquel Gelabert i Payeras
Anna “Gelabert i Payeras (“”Gelebert””)”
Joana Gelabert i Pou
Bartomeu Jacint Gelabert i Pou
Joan Marçal Gelabert i Pou
Sebastiana Gelabert i Pou
Coloma Gelabert i Pou*
Joan Josep Gelabert i Ramis
Montserrada Maria Gelabert i Ramis
Montserrada Bàrbara Gelabert i Ramis
Joan “Gelabert i Ramis (“”Gialabert””)”
Pere Llorenç Marçal “Gelabert i Ramis (“”Gialabert””)”
Magdalena Gelabert i Real
Marina Gelabert i Real
Bartomeu Josep Gelabert i Ripoll
Joan Marçal Gelabert i Riutort
Joana Margalida “Gelabert i Roca (“”Galabert””)”
Caterina “Gelabert i Roca (“”Galebert””)”
Francesc Josep “Gelabert i Roca (“”Galebert””)”
Claudia Gelabert i Rubio
Jaume Gelabert i Rubio
Antoni Marçal Gelabert i Salom
Catalina Gelabert i Salom
Josep Gelabert i Sanchez
Jaume Gelabert i Sanchez
Isabel Gelabert i Sánchez
Margalida Gelabert i Sànchez
Jaume Gelabert i Serra
Andreu Gelabert i Serra
Francina “Gelabert i Serra (“”Gialabert””)”
Antonina Gelabert i Socias
Joana Rosa “Gelabert i Socies (“”Gialabert””)”
Pere Gelabert i Soler
Francesca Gelabert i Soler
Maria Gelabert i Soler
Jordi Gelabert i Soler
Jaume Gelabert i Soler
Margalida Gelabert i Tugores
Miquel Josep “Gelabert i Vich (“”Gialabert””)”
Antonina Rosa “Gelabert i Villallonga^ (“”Gialabert””)”
Montserrada Gelabert i Villalonga
Joana “Gelabert i Villalonga (“”Gialabert””)”
Joan “Gelabert i Villalonga (“”Gialabert””)”
Rafel Marçal “Gelabert i Villalonga (“”Viralongua””)”
Joan Marçal “Gelabert i Villalonga (“”Viralongua””)”
Joan Marçal Gelabert i Villalonga (Gelebert)
Gabriel* Gelabert**??
Francina Genestar
Miquel* Genestar
Bartomeu Genestar
Caterina Marçala Genestar i Busquets
Joan Genestar i Crespí
Marçal Gabriel Genestar i Crespí
Francina Genestar* i Busquets
Carlos Genovard i Gomis
Jaume Genovard i Ramis
Ramon Genovart i Ramis
Daniel Pedro Germain Lenez (o Xenes?)
Sofia-Meng Gerona Morcillo
Umai Gibernau i Boixó
Alberto Gil Espada
Daniel Gil Espada
Josep Gil i Borràs
Joan Gil i Ferragut
Montserrada Rosa Gil i Garcias
Pere Antoni Vicenç Gil i Garcias*
Joana Rosa Gil i Garcies
Clara Gil i Genovart
Hugo Gil Molero
Catalina Beneta Gil*
Xavier Albert Gilabert i Moyà
Antònia Gili i Bibiloni
Francesca Gili i Bibiloni
Bartomeu Gili i Bibiloni
Maria Gili i Bibiloni
Lluc Gili i Bibiloni
Sebastià Gili i Bibiloni
Catalina Gili i Bibiloni
Jaume Gili i Bibiloni
Francesca Gili i Capellà
Maria Gili i Comas
Maria Gili i Jaume
Maria Gili i Mir
Lluc Gili i Mir
Pereta Maria Gili i Morell
Bartomeu Gili i Morell
Lluc Gili i Morell
Alvaro Giménez i Bosch
Angel Salvador Giménez i Vidal
Pilar Maria Giménez i Vidal
Jaime Giménez Olivares
Mar Giménez Olivares
Bernardo Giménez Vera
Sergi Gimeno i Fiol
Benet Ginard
Bernat Ginard i Canyelles
Sebastià Ginard i Canyelles
Ana Ginard i Drover
Apol·lònia Marçala Ginard i Parets
Damià Ginard i Parets
Bartomeu Ginard i Ramonell
Jaume Ginard i Romero
Sebastià Benet Ginard*
Ant* Joana* Ginart
Nadal Benet Ginart*
Josep Giner i Mulet
Enrique Giner Mullor
Alberto Giner Mullor
Melina Giovinazzi Palermo
Diego Giraldo Ortiz
Alex Giralt i Rodríguez
Xavier Gistau i Arroyo
Marc Gistau i Arroyo
Nikolai Godall i Deyà
Lucia Godoy i Font
Ana Godoy i Font
Claudia Godoy i Rosselló
Saray-Manuela Godoy López
José-Manuel Godoy Luna
Diego-José Godoy Muñoz
Pere Golobardas i Balaguer
Júlia Gomariz i Almena
Antoni Gomáriz i Payeras
Marina Gomáriz Mendoza
Sandra Gómez Bayon
Hugo Gómez Benavent
Ivan Gómez Cabrera
Iker Gómez Candel
Saúl Gómez Candel
Aaron Gómez Grande
Lila Gómez i Aloy
Daniel Gómez i Llull
Antoni Gómez i Llull
Alfons Gómez i March
David Gómez i March
Maria Gómez i March
Marta Gómez i Rado
Antoni Gómez i Rado
Luis Gómez i Rado
Alba Gómez i Ramis
Jerònia Gómez i Sánchez
Alejandro Gómez Le-Senne
Sergio Gómez Navarro
Cristian Gómez Ortiz
Adrián Gómez Rodríguez
Christian Gómez Siqueira
Luis Gómez-Carpintero Carrión
Rocio Gómez-Carpintero Carrión
Rafel Gomila i Amengual
Joana Maria Gomila i Amengual
Joana Maria Gomila i Amengual
Rafel Josep Gomila i Amengual
Esperança Maria Gomila i Amengual
Bartomeu Gomila i Bennasar
Catalina Gomila i Bosch
Caterina Gomila i Canyelles
Antònia Gomila i Canyelles
Catalina Gomila i Canyelles
Joan Gomila i Canyelles
Joan Baptista Gomila i Canyelles
Jaume Gomila i Canyelles
Pere Josep Gomila i Canyelles
Antoni Gomila i Canyelles
Melcior Josep Gomila i Canyelles
Joan Gomila i Canyelles
Catalina Gomila i Canyelles
Sergi Gomila i Carmona
s/n Gomila i Cimelis*
Catalina Gomila i Dumas
Antoni Gomila i Fernandes^
Cristòfol Gomila i Fernández
Antònia Gomila i Fernández
Francesca Gomila i Fernández
Josep Gomila i Fernández
Catalina Gomila i Fernández
Joan Gomila i Fernández
Catalina Gomila i Ferrà
Antoni Josep Gomila i Ferragut*
Laia Gomila i Figuerola
Coloma Gomila i Frau
Gabriel Gomila i Frau
Margalida Gomila i Gelabert
Francesca Gomila i Gelabert
Antònia Gomila i Gual
Magdalena Gomila i Gual
Llorenç Gomila i Marí
Antònia Gomila i Marí
Paula Gomila i Monge
Mateu Gomila i Monge
Antoni Gomila i Pol
Miquel Gomila i Pol
Sebastià Gomila i Pol
Jaume Gomila i Reynés
Caterina Gomila i Reynés
Francesca Gomila i Reynés
Francesca Gomila i Salvà
Elisabet Maria Gomila i Servera
Miquel Gomila i Servera
Jaume Gomila i Servera*
Sergi Gomila i Skorowitch
Joana Agueda Gomilas i Canyelles
Margalida Gomis i Frau
Josep Gomis i Frau
Toni^ Gomis i Juan
Josep Antoni Gomis i Juan
Honorat Gomis i Juan
Miquel Angel Gomis i Sans
Marc Antoni Gomis i Sans
Miquel Gomis i Vidal
Antònia Gomis i Vidal
Alicia González Acosta
Natalia González Artero
Alpidia González Cádiz
Maria Matilde González Cádiz
Trinidad Gonzalez Cebrian
Angel González Diéguez
Ivon-Amelia González Diéguez
Josefa González Fernández
Raul González Garcías
Maria González Garcías
Izan González Giner
Isabel González González
Alejandro González González
Ivan González Grimaldo
Marta González Henales
Juan Ramon González i Alemany
Marta González i Alemany
Andreu Josep González i Calafell
Ainhoa González i Comas
Ariadna González i Comas
Antònia González i Fernández
Maria Concepció Gonzalez i Gelabert
Maria González i Mas
Encarnació González i Mas
Magdalena González i Mas
Enric González i Obrador
Núria González i Obrador
Joana González i Oliver
Carlos González i Rosselló
Miquel Gonzalez i Vera
Enrique-Hamed González Idrissi
José González Jiménez
Lucia González Jiménez
Alvaro González Jiménez
Gabriel González Jiménez
Verónica María González Jiménez
David González Lobato
Luis González Lobato
Javier González Luis
Francisca González Márquez
Luis González Martínez
Miguel Angel González Martínez
Abraham González Méndez
Dago González Morales
Juan-José González Reboredo
Raquel González Rodríguez
Esther González Rodríguez
Sergio González Roldán
Blanca González Roldán
Andrés González Rosselló
Juan González Ruiz
Susan-Anahi González Sánchez
Javier González Soriano
Juan González Tena
Miguel-Angel González Tribaldos
Paula Gonzalo Carmona
Hannah Goodman Lorente
Catalina Gordiola i Pujol
Josep Gordiola i Ques
Martí Gordiola i Serra
Bàrbara Gordiola i Serra
Margalida Gordiola i Serra
Magdalena Gordiola i Serra
Martí Gordiola i Serra
Josep Gordiola i Serra
Martí Gordiola i Serra
Elisabet Gordiola i Serra
Catalina Gordiola i Serra
Antoni Gornals
Maria Gornals i Comas
Antoni Gornals i Comas
Amanda-Mariana Gouldney Paredes
Melissa-Pauline Gouldney Paredes
Eduardo Gracia García
Noelia Gracia García
Joan Carles Gracia i Salinas
Nuria Granado Calvo
Miguel Granados Galiano
Javier Granados Galiano
Leyre Granados Torres
Hilario Hipólito Grande i Garau
Iolanda Grande i Prohens
Rosa Maria Grande i Prohens
Pere Josep Grau i Canyelles
Antònia Grau i Canyelles
Martina Grau i Canyelles
Antònia Grau i Canyelles
Miquel Grau i Canyelles
Cristòfol Grau i Canyelles
Antoni Grau i Canyelles
Francesca Aina Grau i Canyelles
Catalina Maria Grau i Canyelles
Catalina Maria Grau i Espases
Antònia Grau i Fiol
Adrian Grau i Galmés
Pere Grau i Gamundí
Antònia Maria Grau i Grau
Pere Josep Grau i Homar
Francesca Maria Grau i Jaume
Arnau Grau i Jaume
Coloma Grau i Jaume
Coloma Grau i Jaume
Sebastià Grau i Jaume
Coloma Grau i Jaume
Antònia Grau i Llinàs
Daniel Grau i Martínez
Alba Grau i Martínez
Sara Grau i Martínez
Marc Grau i Moreno
Bartomeu Grau i Roca
Bartomeu Grau i Roca
Bartomeu Grau i Salamanca
Elisabet Grau i Salvà
Miquel Grau i Salvà
Apol·lònia Grau i Seguí
Vicenç Grau i Serra
Francesca Grau i Serra
Joan Grau i Serra
Martina Grau i Serra
Gabriel Grau i Serra
Josep Grau i Serra
Gabriel Grau i Serra
Elisabet Grau i Serra
Antònia Grau i Serra
Joana Anna Rosalia Grau i Suau
Pere Josep Grau i Terrasa
Miquel Grau i Terrasa
Francesca Maria Grau i Terrasa
Pere Josep Grau i Terrasa
Francesca Antònia Grau i Valls
Joan Joaquim Grau i Valls
Joana Anna Grau i Valls
Joan Magí Grau i Valls
Caterina Grau* i Ferragut
Andrea Grimaldo i Mulet
Ventura Grimalt i Dumas
Francesca Grimalt i Dumas
Gabriel Grimalt i Dumas
Margalida Grimalt i Dumas
Catalina Grimalt i Dumas
Jaume Grimalt i Dumas
Maria Grimalt i Dumas
Ester Grimalt i Gil
Aina Grimalt i Hernández
Maria Teresa Grimalt i Hernández
Gabriel Grimalt i Mir
Gabriel Bartomeu Grimalt i Oliver
Francesca Maria Grimalt i Oliver
Àngel Guaita i Gui
Marc Guaita i Gui
Miquel Àngel Gual i Riutort
Maria Antònia Gual i Riutort
Bartomeu Gual i Riutort
Gaspar Gual i Riutort
Guillem Gual i Riutort
Ignacio Guardiola i Morillas
Mirella Guarinos i Borràs
Pere Joan Guasp i Canyelles
Bàrbara Guasp i Canyelles
Jerònia Guasp i Canyelles
Antoni Guasp i Canyelles
Àngela Guasp i Canyelles
Pere Joan Guasp i Canyelles
Pere Joan Guasp i Canyelles
Catalina Guasp i Canyelles
Andreu Guasp i Mut
Aina Guasp i Mut
Pere Joan Guasp i Oliver
Catalina Guasp i Pericàs
Angela Maria Rosa Guasp i Rubí
Pere Joan Guasp i Rubí
Jaumeta Gertrudis Guasp i Rubí
Caterina Maria Jspa Guasp i Rubí
Joana Guasp i Rubí
Pere Joan Guasp i Rubí
Bartomeu Joaquim Guasp i Rubí
Miquel “Guasp i Rubí (“”Robi””)”
Miquel Mateu Guasp i Rubí*
Bartomeu* Guasp*
Daniel Guerrero i Gomila
José Luis Guerrero i Gomila
Maria Guerrero i Sola
Carlos Guerrero i Solà
Marc Guerrero i Vallés
Enric Guerrero i Vallés
Alejandro Guerrero Rodríguez
Alejandro Guerrero Santana
David Guerrero Santana
Maria Guijon i Monserrat
Joan Guijón i Monserrat
Marina Guijón i Monserrat
Josep Maria Guilabert i Ferré
Josep Maria Guilabert i Ferré
Lluís Guillem i Escandell
Ivan Antoni Guillem i Pereiro
Darío-Enrique Guillem Pereiro
Neus Guillén i Canyelles
Luis-Salvador Guillen i Guasch
Roberto Guillén Jiménez
Marcos Guillén Jiménez
Sara del Carmen Guillén Oñate
Evelyn Guillén Oñate
Oscar Guillermo Servera
Luis Guisado Núñez
Alvaro Guisol Cádiz
Raquel Gurrionero Muñoz
Leonardo Gutiérrez Bestard
Marcos Gutiérrez Bourbousson
Marçal Gutiérrez i Balle
Pau Gutiérrez i Balle
Paula Gutiérrez i Gamundí
Mar Gutiérrez i Serra
Ramon Gutiérrez Jerez
Carlos Gutiérrez Marín
Natalia Gutiérrez Marín
Carolina Gutiérrez Martín
Hugo Gutiérrez Martín
José-Angel Guzmán Cuart
César Guzmán Faraco
Samuel Guzmán Faraco
Noelia Guzman i Cuart
Alicia Guzmán Rodríguez

(1) Fins a 2012, 1225 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex  (^) equival a SIC.

[Mxp, VII ’16]

(Visited 532 times, 1 visits today)