Naixements – H

Naixements a Marratxí – H

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Aisha Hamad i Serra
Sofia Hamad i Serra
Karin Hardekopf Orta
Carmen Haro Hurtado
Uriel-Enrique Haro Pérez
Axel-Juan Haro Pérez
Aurea Heras Baticón
Tamara Heredia Deogracias
Laura Heredia Deogracias
Ivan Heredia García
Ana Heredia García
Miriam Heredia Ordóñez
Alesban Hermida González
Adrià Hermosel i Calafell
Cristina Hermoso Sánchez
Claudia Hernández Abellán
Laura Hernández Abellán
Marta Hernández Barrio
Iker Hernández Bustamante
Olalla Hernández Bustamante
Christian Hernández Campaña
Fabián Hernández Campoy
Maria Hernandez Fuentes
Marco Hernández García
Sergio Hernández García
Carla Hernández Gómez
Ona Hernández Gómez
Andrés Hernández González
Laia Hernández Granado
Julio Hernández Guzmán
Enriqueta Hernandez i Amengual
Joan Hernandez i Amengual
Alejandro Hernández i Cerdà
Alvaro Hernández i Cerdà
Emili Hernández i Collado
Raul Hernández i Fullana
Núria Hernández i Gómez
Maria Hernandez i Jaume
Mateu Hernandez i Jaume
Francesc Hernández i Jaume
Antoni Hernández i Jaume
Antònia Hernández i Jaume
Joan Josep Hernandez i Jordà
Miquel Hernandez i Jordà
Miquel Hernández i Jordà
Francesca Hernández i Jordà
Rafel Hernández i Julià
Josep Lluís Hernandez i Llompart
Francesc Hernandez i Martí
Josep Hernández i Martí
Gerard Hernández i Miracle
Nicolas Pedro Hernández i Ordinas
Adrian Hernández i Serra
David Hernández Kellner
Alexander Javier Hernández Lindley
Andrea Hernández Marín
Kevin Hernández Rodríguez
Marta Hernández Rodríguez
Maria Hernández Sánchez
Julian Hernando González
Francisca Hernando González
Adrián Herrada Vico
Irene Herrada Vico
Antonio Emiliano Herrera Perales
Jesús-Antonio Herrera Perales
Maria Isabel Herrera Perales
Carme Herrero i Mas
Antoni Herrero i Mas
Mercedes Herrero i Munar
Tomàs Herrero i Perelló
Noa Herrero i Puig
Naia Herreros Buceta
Aina Herreros i Flores
Carla Hidalgo Machado
Guillermo Hidalgo Machado
Manuel Hidalgo Marquez
Adrián Hidalgo Rodado
Alvaro Hidalgo Rodado
Aaron Hidalgo Santos
Andrea Hidalgo Serrano
Angel Hidalgo Serrano
Alexandre Hierro i Pedrosa
Adrià Hierro i Pedrosa
Maria Higuera i Matas
Andres Higuera Matas
Andrés Hill Cortés
Isabel Hinojosa Romero
Maria Hinojosa Romero
Carlos Hinojosa Rubio
Alejandro Hinojosa Rubio
Aritz Holguin Gómez
Catalina Homar i Alemany
Miquel Homar i Amengual
Mateu Homar i Amengual
Miquel Homar i Amengual
Margalida Homar i Amengual
Margalida Homar i Amengual
Jaume Homar i Bordoy
Bartomeu Homar i Canyelles
Mateu Homar i Canyelles
Àgueda Homar i Canyelles
Jaume Homar i Capellà
Joan Homar i Capellà
Josep Homar i Capellà
Miquel Homar i Capellà
Antoni Homar i Capellà
Maria Homar i Capellà
Maria Homar i Capellà
Antoni Homar i Capellà
Jaume Homar i Capellà
Antoni Homar i Cardona
Andreu Homar i Carrió
Miquel Homar i Carrió
Esperança Homar i Carrió
Antoni Homar i Carrió
Pere Josep Homar i Carrió*
Miquel Homar i Estada
Antoni Homar i Estada
Mateu Homar i Estades
Catalina Maria Homar i Garcia
Antoni Josep Homar i Genovard
Joana Maria Homar i Jaume
Llorenç Arnau Marçal Homar i Jaume
Antoni Josep Homar i Jaume
Miquel Homar i Jaume
Antoni Homar i Jaume
Margalida Maria Homar i Jaume
Pere Josep Homar i Jaume
Esperança Homar i Jaume
Maria Homar i Jaume
Miquel Homar i Mas
Maria Homar i Mas
Margalida Homar i Mas
Guillem Homar i Mas
Maria Homar i Mas
Antoni Homar i Mas
Maria Magdalena Rosa Homar i Masot
Vicenç Homar i Matas
Vicenç Homar i Matas
Esperança Homar i Mates
Guillem Homar i Oliver
Francesca Homar i Oliver
Catalina Homar i Oliver
Joan Homar i Pastor
Margalida Homar i Pastor
Antoni Homar i Pastor
Llorenç Homar i Pons
Joan Antoni Homar i Rigo
Francesca Homar i Ripoll
Antoni Homar i Ripoll
Catalina Homar i Ripoll
Maria Homar i Ripoll
Bernat Homar i Ripoll
Bernat Homar i Salas
Maria Concepció Homar i Salom
Antoni Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Miquel Homar i Serra
Catalina Homar i Serra
Martí Homar i Serra
Joan Homar i Serra
Francesca Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Catalina Homar i Serra
Antoni Homar i Serra
Francesca Homar i Serra
Coloma Homar* i Carrió
Guillem “Homar* i Pons (“”Omar””*)”
Gaspar Homs i Homs
Daniela-Natalie Honey Herbert
Lea-Sophie Hornstein
Margalida “Horrach (“”Orrach””)”
Miquel Horrach i *
Joan Horrach i *
Antònia Aina Horrach i Alorda
Melcior Horrach i Alorda
Bernat Horrach i Alorda
Antònia Aina Horrach i Alorda
Antònia Aina Horrach i Alorda
Magdalena Maria Horrach i Alorda
Antònia Aina Horrach i Alorda
Francesca Aina Horrach i Alorda
Joan Horrach i Alorda
Bernat Horrach i Alorda
Melcior Horrach i Alorda
Pere Josep Horrach i Barrera
Magdalena Horrach i Barrera
Bernat Horrach i Barrera
Joan Josep Horrach i Carrió
Joan Baptista Gaietà Horrach i Carrió
Joan Baptista Horrach i Carrió
Margalida Rosa Horrach i Company
Catalina Horrach i Company
Margalida Horrach i Company
Joan Horrach i Company
Erik Lluís Horrach i Egge
Melcior Horrach i Frau
Maria Horrach i Frau
Pere Joan Horrach i Frau
Jaume Horrach i Frau
Catalina Horrach i Frau
Miquela Horrach i Frau
Jaume Horrach i Frau
Joan Horrach i Frau
Melcior Horrach i Frau
Antoni Horrach i Frau
Maria Horrach i Gelabert
Margalida Horrach i Gelabert
Elisabet Horrach i Gelabert
Elisabet Horrach i Gelabert
Caterina Aina Horrach i Palmer
Antoni Horrach i Palmer
Joana Maria Rosa Horrach i Palmer
Joan Horrach i Palmer*
Joan Josep “Horrach i Payeras (“”Orrac””)”
Esperança “Horrach i Payeras (“”Orrac””)”
Catalina Marçala “Horrach i Payeras (“”Orrach””)”
Esperança Maria Horrach i Payeres
Gregori Josep Horrach i Payeres
Eulàlia Horrach i Payeres
Joan Josep “Horrach i Payeres (“”Orrach””)”
Bernat Horrach i Ribas
Joana Anna Rosa Horrach i Ribas
Joan Baptista Marçal Horrach i Ribas
Caterina Horrach i Ribas*
Joana Aina Horrach i Ribes
Rafel Horrach i Sabater
Margalida Llucia “Horrach i Sabater (“”Orrac””)”
Joan Josep Horrach i Salvà
Pere Josep Horrach i Salvà
Tomàs Joaquim Horrach i Salvà
Melcior Marçal Horrach i Salvà
Melcior Joaquim Horrach i Salvà
Andreu Joaquim Horrach i Salvà
Martina Maria Horrach i Salvà
Pere Josep Horrach i Salvà
Francina Anna Horrach i Salvà
Francina Anna Horrach i Salvà
Margalida Maria Horrach i Salvà
Miquel Joaquim Horrach i Salvà
Martina Rosa Horrach i Salvà
Joana Maria Horrach i Salvà
Tomàs Marçal Horrach i Serra
Pere Josep Horrach i Serra
Joana Maria Rosa Horrach i Serra
Joan Baptista Horrach i Serra
Pere Josep Marçal Horrach i Serra*
Caterina Beneta “Horrach* (“”Orac””)”
Sebastià “Horrach* (“”Orac””*)”
Juan Horrillo Fernández
Rocio Hoyas Zafra
Alexandre Huguet i Carrasco
Llorenç Huguet i Carrasco
Sergi Huguet i Carrasco
Paola Hurtado del Rosal
Alvaro Hurtado Fernández
Paula Hurtado González
Angel Hurtado i Gomila
Paula Hurtado i Gomila
Xisca Hurtado i González
Toni Hurtado i González
Alberto Hurtado i Morell
Susana Hurtado i Morell
Catalina Hurtado i Ripoll
Carme Hurtado i Ripoll
Javier Hurtado i Ruiz
Patricia Hurtado Marín
Gabriel Angel Hurtado Marín
José-Antonio Hurtado Méndez
Paula Hurtado Muñoz
Lluc Hurtado Salamanca
(1) Fins a 2012, 271 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VII ’16]

(Visited 238 times, 1 visits today)