Naixements – I

Naixements a Marratxí – I

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Nayara Ibáñez Duran
Laia-Jiao Ibañez Gómez
Víctor Ibañez i Daviu
Alejandro Ibáñez i Daviu
Ana Ibáñez Ramírez
Esteban Ibáñez Ramírez
Maria Ibars i Arnaiz
Fermín de la Iglesia i Juan
Pedro Iglesias Díaz
Lucia Iglesias Mendoza
Alejandro Illana Abdela
Bernat Illana i Abdela
Sandra Inarejos Núñez
Paula Maria Iniesta i Cladera
Marta Iniesta i Oliver
Isabel Iniesta i Oliver
Neus Iniesta i Oliver
Claudia Iniesta Sánchez
Ariadna Insua López
Iann-Andrés Irisarri Reyes
Bernadí Joan Isern
Pablo Isern Carles
Andreu Isern i Amengual
Antoni Isern i Amengual
Maria Antònia Isern i Amengual
Jaume Isern i Amengual
Antònia Isern i Amengual
Coloma Isern i Amengual
Pereta Isern i Amengual
Joan Isern i Amengual
Gabriel Isern i Amengual
Andreu Isern i Amengual
Andreu Isern i Amengual
Mateu Isern i Bestard
Maria de les Neus Isern i Campaner
Andreu Marçal Isern i Creus
s/n Isern i Creus
Margalida Isern i Creus
Miquel Sants “Isern i Creus (“”Izern””)”
Jerònia Isern i Frau
Josep Isern i Frau
Maria Isern i Frau
Tomàs Isern i Frau
Margalida Isern i Frau
Margalida Isern i Frontera
Miquel “Isern i Garau (“”Guerau””)”
Bartomeu “Isern i Garau (“”Guerau””)”
Sebastià Josep “Isern i Garau (“”Guerau””)”
Miquel Isern i Landa
Maria Isern i Landa
Marc Isern i Landa
Andreu Isern i Pocoví
Sebastià Isern i Riutord
Josep Isern i Salom
Miquel Isern i Salom
Aina Isern i Salom
Bartomeu Isern i Salom
Víctor Isern i Sánchez
Lucia Isern i Sánchez
Eva Izquierdo i Cirer

(1) Fins a 2012, 60 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex  (^) equival a SIC.

[Mxp, VII ’16]

(Visited 158 times, 1 visits today)