Naixements – K

Naixements a Marratxí – K

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Olivia Kitova Ramírez
Idrissa Kone
Mariam Kone Mahoua
Kadidjatou Kone Mahova*
Yzan Kosters Garrido
Júlia Kozakiewicz Matesanz
Jan Krestschmer Ortiz
Sven Rodolfo Kretschmer Ortiz
Marc-Othman Ktiri i Perelló
Gena-Victoria Kynast Mundilla
(1) Fins a 2012, 10 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

 

[Mxp, VII ’16]

 

 

 

 

(Visited 71 times, 1 visits today)