Naixements – O

Naixements a Marratxí – O

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Andreu Obrador i Guerrero
Elsa Obrador i Albons
Hugo Obrador i Albons
Mercè Obrador i Dols
Sandra Obrador i Garí
Mar Obrador i Guerrero
Margalida Obrador i Matas
Maria Magdalena Obrador i Matas
Andreu Obrador i Matas
Marc Obrador i Mateu
Yaiza Obrador i Oliva
Maria d.la Concepció Obrador i Pizà
Naiara Obrador i Ribagorda
Aina Ocaña i Amengual
Josep Ocaña i Amengual
Maria Antònia Ocaña i Morro
Bernat Odonell i Sans
Abity Ogaban i Riera
Jorge-Ikemdinachi Ohakwe Martínez
Jairo-Nnanna Ohakwe Martínez
Sofia-Chimdiebube Ohakwe Martínez
Eugene-Michel Oldfield
Jesús Oliva Castedo
Marc Oliva Gadea
Pablo Oliva Gadea
Caterina Maria Rosa Olivar^ i Canyelles
Antonio-Aaron Olivas Campos
Pau Ixent Olivella i Morillo
Francina Beneta Oliver
Joana Oliver
Joana Oliver
Pere Benet Oliver
Pere Marçal Oliver
Miquel Benet Oliver
Joana Oliver
Antonina Beneta Oliver
Antoni Benet Oliver
Isabet* Oliver
Margalida “Oliver Ferrà* (“”Farra””*)”
Joana Maria Oliver i Ferrà
Felip Oliver i Torrens
Margalida Oliver i *
Elisabet Oliver i *
Francina Oliver i **
Albert Oliver i Albons
Francesca Oliver i Aloy
Jaume Josep Oliver i Amengual
Margalida Anna Oliver i Amengual
Joana Maria Oliver i Amengual
Joana Maria Oliver i Amengual
Antonina Anna Oliver i Amengual
Cristina Oliver i Amengual
Coloma Rosa Maria Oliver i Amengual
Maria Oliver i Amengual
Antoni Oliver i Amengual
Elisabet Maria Oliver i Amengual
Joana Maria Oliver i Artigues
Joan Oliver i Balaguer
Miquel Oliver i Balaguer
Gaspar Oliver i Batle
Margalida Oliver i Bisbal
Sebastiana Oliver i Bosch
Joan Oliver i Burguera
Antoni Oliver i Burguera
Marc Oliver i Burguera
Elisabet Maria Oliver i Burguera
Francina Marçala Oliver i Busquet
Antoni Oliver i Busquet
Antonina Oliver i Busquet^
Antoni Josep Oliver i Busquets
Caterina Anna Oliver i Busquets
Jaume Oliver i Busquets
Jaume Antoni Oliver i Busquets
Maria Magdalena Oliver i Busquets
Esperança Oliver i Busquets
Antonina Rosa Oliver i Busquets
Joana Oliver i Busquets
Bartomeu Oliver i Busquets
Esperança Oliver i Busquets
Bartomeu Martí Oliver i Cabot
Antònia Maria Oliver i Cabot
Pràxedis Rosa Oliver i Canyelles
Guillem Gaietà Bonav Oliver i Canyelles
Joan Oliver i Canyelles
Francina Anna Oliver i Canyelles
Bàrbara Oliver i Canyelles
Julià Oliver i Canyelles
Francina Rosa Oliver i Canyelles
Julià Oliver i Canyelles
Julià Marçal Oliver i Canyelles
Guillem Marçal Oliver i Canyelles
Julià Gaietà Oliver i Canyelles
Margalida Anna Oliver i Canyelles
Antoni Oliver i Canyelles
Caterina Anna Oliver i Canyelles
Bartomeu Oliver i Canyelles
Antònia Aina Oliver i Canyelles
Julià Joaquim Oliver i Canyelles
Maria Oliver i Canyelles
Francesca Oliver i Canyelles
Bartomeu Oliver i Capó
Maria Oliver i Capó
Maria Oliver i Capó
Francesca Oliver i Capó
Isabel Oliver i Carrió
Catalina Oliver i Carrió
Joana Maria Oliver i Carrió
Sebastià Oliver i Carrió
Josep Oliver i Carrió
Mateu Oliver i Carrió
Pau Oliver i Carrió
Mateu Oliver i Carrió
Maria Oliver i Carrió
Melcior Oliver i Carrió
Isabel Oliver i Carrió
Jordi Marçal Oliver i Cirer
Catalina Oliver i Cirer
Jaume Marçal Oliver i Cirer
Joana Clara Oliver i Cirer
Pere Marçal Oliver i Cirer
Magdalena Oliver i Cirer
Magdalena Oliver i Cirer*
Gabriel Martí Oliver i Colell
Joan Oliver i Coll
Joan Oliver i Coll
Bernat Oliver i Coll
Pere Oliver i Coll
Elionor Oliver i Coll
Pereta Oliver i Coll
Maria Oliver i Coll
Catalina Oliver i Coll
Josep Oliver i Coll
Pere Joan Oliver i Colomar
Maria Francesca Oliver i Colomar
Jaume Marçal Oliver i Company
Guillem* Oliver i Company
Antonina Sebastiana Oliver i Company
Margalida Oliver i Company
Montserrada Maria Oliver i Company
Joana Oliver i Company
Joana Anna Oliver i Company
Antoni Marçal Oliver i Company
Margalida Oliver i Company
Caterina Maria Oliver i Company
Francina Maria Oliver i Company
Bartomeu Joan Oliver i Company
Miquel Oliver i Company
Miquel Oliver i Company
Esperança Oliver i Company
Coloma Maria Oliver i Company
Joan Josep Oliver i Company
Joana Rosa Oliver i Company*
Miquel Josep Oliver i Company*
Silvia Oliver i Crespí
Nuria Oliver i Crespí
Felip Oliver i Creus
Joan Oliver i Creus
Jerònia Oliver i Creus
Catalina Oliver i Dols
Bartomeu Oliver i Dols
Magdalena Oliver i Dols
Joan Oliver i Duran
Montserrada Oliver i Fàbregas
Caterina Maria Oliver i Fàbregues
Bartomeu Oliver i Ferrà
Francesca Anna Oliver i Ferrà
Bartomeu Josep Oliver i Ferrà
Catalina Oliver i Ferrà
Francesca Anna Oliver i Ferrà
Mateu Oliver i Ferrà
Caterina Rosa Oliver i Ferrà
Antònia Aina Oliver i Ferrà
Jaume Oliver i Ferrà*
Miquel Joaquim Oliver i Ferragut
Antoni Oliver i Ferrer
Sandra Oliver i Figueroa
Sergi Oliver i Figueroa
Joana Aina Maria Oliver i Fiol
Margalida Oliver i Fiol
Jaume Oliver i Fiol
Jaume Oliver i Fiol
Catalina Oliver i Fiol
Joana Aina Oliver i Fiol
Sebastiana Oliver i Fiol
Francesca Oliver i Fiol
Antònia Oliver i Fiol
Joana Maria Oliver i Fiol
Bartomeu Josep Oliver i Florit
Esperança Oliver i Florit
Joana Oliver i Florit
Esperança Oliver i Florit
Jaume “Oliver i Florit (“”Florida””)”
Joana Oliver i Font
Francesca Anna Oliver i Frau
Joana Maria Oliver i Frau
Joana Maria Oliver i Frau
Maria Oliver i Frontera
Antònia Oliver i Frontera
Margalida Oliver i Frontera
Francesca Oliver i Fullana
Jaume Josep Oliver i Garcia
Caterina Marçala Oliver i Garcia
Antoni Josep Oliver i Garcia
Joan Oliver i Gayà
Jerònia Oliver i Gayà
Maria Oliver i Gayà
Catalina Oliver i Gayà
Bartomeu Oliver i Gelabert
Bartomeu Oliver i Gelabert
Bartomeu Oliver i Gelabert
Joan Oliver i Gelabert
Pere Oliver i Gelabert
Margalida Oliver i Gelabert
Caterina Oliver i Gelabert
Jaume Oliver i Gelabert
Antoni Marçal Oliver i Gelabert
Francesc Oliver i Gelabert
Caterina Maria Rosa “Oliver i Gelabert (“”Galabert””)”
Francina Marçala Oliver i Gelebert
Joana Maria Rosa Oliver i Gilabert
Jaume Josep Joan Oliver i Gilabert
Yanira Oliver i Ginard
Kevin Oliver i Ginard
Nathaly Oliver i Ginard
Emilio Oliver i González
Ramon Vicenç Oliver i Grau
Miquel Àngel Oliver i Grau
Josep Gabriel Oliver i Grau
Margalida Oliver i Horrach
Joan Oliver i Horrach
Josep Oliver i Horrach
Antonina Oliver i Jaume
Martí Oliver i Jaume
Martí Oliver i Jaume
Antònia Oliver i Jaume
Catalina Oliver i Jaume
Joan Oliver i Jaume
Melcior Oliver i Jordà
Catalina Oliver i Jordà
Melcior Oliver i Jordà
Francesca Oliver i Jordà
Maria Oliver i Jordà
Josep Oliver i Lliteras
Francesca Oliver i Lliteras
Bartomeu Oliver i Lliteras
Domingo Oliver i Lliteras
Vicenç Joan Oliver i Martí
Aroha Oliver i Martínez
Maria Oliver i Mas
Gabriel Oliver i Mas
Miquel Oliver i Matas
Margalida Oliver i Matas
Vicenç Oliver i Matas
Josep Oliver i Matas
Caterina Maria Gertr Oliver i Mates
Francina Maria Rosa Oliver i Mates
Coloma Oliver i Mates
Bartomeu Josep Oliver i Mates*
Caterina^ Oliver i Miquel
Felipe-Juan Oliver i Miquel
Francina Anna Oliver i Mir
Francina Anna Oliver i Mir
Caterina Anna Oliver i Mir
Felip Oliver i Miralles
Sebastià Oliver i Moll
Margalida Oliver i Moll
Antònia Oliver i Moll
Sebastià Oliver i Moll
Josep Oliver i Moll
Pau Oliver i Moll
Melcior Oliver i Moll
Margalida Oliver i Moll
Jaume Oliver i Moll
Jaume Oliver i Moll
Francesca Oliver i Moll
Pere Josep Oliver i Mora
Alejandra Oliver i Morales
Sebastià Oliver i Morro
Monica-Zahra Oliver i Msiah
Joan Oliver i Mulet
Aina Oliver i Muntaner
Margalida Oliver i Oliva*
Vicenç Joaquim Oliver i Oliver
Francina Aina Oliver i Oliver
Antoni Oliver i Oliver
Miquel Gil Oliver i Oliver
Catalina Oliver i Oliver
Rafel Oliver i Oliver
Mateu Oliver i Oliver
Joan Oliver i Ordinas
Domingo Oliver i Orell
Guillem Oliver i Palliser
Bartomeu Oliver i Palliser
Catalina Oliver i Palou
Josep Oliver i Palou
Francesca Oliver i Palou
Tomeu^ Oliver i Palou
Josep Oliver i Palou
Rafel Josep Oliver i Parets
Gregori Marçal Oliver i Payeres
Francesc Oliver i Payeres
Gregori Marçal Oliver i Payeres
Rosa Oliver i Perelló
Marc Oliver i Perelló
Bernat Oliver i Pizà
Catalina Marçala Oliver i Pou
Antònia Oliver i Pujol
Maria Oliver i Pujol
Gabriel Oliver i Pujol
Margalida Oliver i Pujol
Catalina Oliver i Pujol
Miquel Oliver i Pujol
Joan Oliver i Pujol
Sebastià Oliver i Pujol
Antoni Oliver i Pujol
Bernat Oliver i Ramis
Joana Maria Oliver i Ramis
Domingo Oliver i Ramis
Pere Oliver i Ramis
Catalina Oliver i Ramis
Ramon Oliver i Ramis
Francesca Aina Oliver i Ramis
Joan Oliver i Ramis
Jaume Oliver i Ramis
Pereta Oliver i Ramis
Francesca Maria Oliver i Ramis
Bartomeu Oliver i Ramis
Pereta Oliver i Ramis
Josep Oliver i Ramis
Josep Oliver i Ramis
Pere Josep Marçal Oliver i Ramis
Pere Oliver i Ramis
Jerònia Oliver i Ramis
Felip Oliver i Ramis
Bartomeu Marçal Oliver i Ramis
Felip Oliver i Ramis
Catalina Rosa Oliver i Ramis
Pere Vicenç Marçal Oliver i Ramis*
s/n Oliver i Rayó
Antònia Oliver i Real
Martí Oliver i Ribas
Joana Maria Marçala Oliver i Rigo
Francesca Oliver i Rigo
Bartomeu Oliver i Rigo
Joan Francesc Oliver i Rigo
Jerònia Oliver i Rigo
Llorenç Pau Oliver i Rigo
Josep Oliver i Rigo
Antònia Oliver i Rigo
Guillem Oliver i Rigo
Josep Oliver i Rigo
Bartomeu Oliver i Rigo
Magdalena Oliver i Rigo
Guillem Oliver i Rigo
Catalina Oliver i Rigo
Francesca Oliver i Rigo
Maria Oliver i Rigo
Guillem Oliver i Rigo
Bernat Oliver i Rigo
Bàrbara Oliver i Rigo
Sebastià Josep Oliver i Roblas
Felip Joaquim Oliver i Roca
Esther Oliver i Rodríguez
Josep Oliver i Rosselló
Francesca Oliver i Rosselló
Catalina Oliver i Rosselló
Francesca Oliver i Rosselló
Antoni Ramon “Oliver i Rosselló (“”Roselló””)”
Antoni Joaquim “Oliver i Rosselló (“”Roselló””)”
Joan Oliver i Salas
Maria Oliver i Salom
Catalina Oliver i Salom
Francesca Oliver i Salom
Bàrbara Oliver i Salom
Catalina Oliver i Salom
Catalina Oliver i Sastre
Bartomeu Oliver i Sastre
Jerònia Oliver i Sastre
Maria Oliver i Sastre
Josep Oliver i Sastre
Maria Oliver i Seguí
Sebastià Oliver i Seguí
Joana Oliver i Seguí
Coloma Maria Oliver i Serra
Margalida Oliver i Serra
Vicenç Oliver i Serra
Joan Joaquim Oliver i Serra
Antoni Josep Oliver i Serra
Jaume Marçal Oliver i Serra
Antoni Tomàs Oliver i Serra
Bartomeu Josep Oliver i Serra
Bartomeu Josep Oliver i Serra
Bartomeu Joaquim Oliver i Serra
Bartomeu Vicenç Oliver i Serra
Jaume Oliver i Serra
Bartomeu Joaquim Oliver i Serra
Maria Rosa Oliver i Serra
Miquel Oliver i Serra
Joana Maria Oliver i Serra
Francina Anna Teresa Oliver i Serra
Jaume Joaquim Oliver i Serra
Mateu Josep Oliver i Serra
Josep Oliver i Serra
Caterina Maria Oliver i Serra
Maria Oliver i Serra
Gabriel Oliver i Serra
Francesc Josep Josqu Oliver i Serra
Josep Joaquim Oliver i Serra
Francina Anna Oliver i Serra
Miquel Joaquim Oliver i Serra
Margalida Maria Oliver i Serra
Miquel Oliver i Serra
Maria Oliver i Serra
Margalida Anna Oliver i Serra
Macià Joaquim Oliver i Serra
Margalida Gaetana Oliver i Serra
Francesca Oliver i Serra
Catalina Oliver i Serra
Jaume Miquel Oliver i Serra*
Coloma Oliver i Serra*
Rafel Joan Oliver i Serra*
Lucia Oliver i Sotos
Coloma Gertrudis Oliver i Torrens
Antònia Oliver i Torrens
Josep Joaquim Oliver i Torrens
Maties Ramon Oliver i Torrens
Elisabet Maria Rosa Oliver i Torrens
Jaume Francesc Oliver i Torrens
Bartomeu Oliver i Torrens
Felip Antoni Joan Oliver i Torrens
Josep Oliver i Torrens
Elisabet Oliver i Torrens
Bernat Oliver i Torrens
Antònia Maria “Oliver i Torrens (“”Torrents””)”
Francesca Anna “Oliver i Torrens (“”Torrents””)”
Jerònia Bonaventura Oliver i Torrens*
Maria Oliver i Tugores
Gabriel Oliver i Tugores
Gabriel Oliver i Tugores
Antoni Oliver i Tugores
Sebastià Oliver i Tugores
Maria Oliver i Vaquer
Francesc Oliver i Vaquer
Magdalena Oliver i Vicens
Pau Oliver i Vidal
Jaume Andreu Oliver i Vidal
Sebastiana Oliver i Vidal
Francesca Anna Oliver i Vidal
Miquel Oliver i Vidal
Pau Oliver i Vidal
Joan Oliver i Vidal
Margalida Oliver i Vidal
Pere Oliver Vidal
Francina* Beneta Oliver*
Miquel Francesc Oliver* i Gelabert*
Patricia Olivera Lezameta
Aina Oliveras i Oliver
Marc Oliveras i Oliver
Laura Oller Redondo
Carlota Olmedo
Bruno Olmedo
Angel Olmedo Saez
Daniel-Anyim Omai Mamadou
Daniel Oncala Caravaca
Sergio Oncala Caravaca
David Oncala Franco
Cristina Oncala i Franco
Ariadna Onieva Jiménez
Marta Oñate i Mayans
Juan Oquendo Cifuentes
Bartomeu Ordinas i Arnau
Teresa Ordinas i Arnau
Antònia Ordinas i Canyelles
Aina Ordinas i Colomar
Maria del Carme Ordinas i Cruellas
Joan Miquel Ordinas i Frontera
Martí Ordinas i Frontera
Emília Ordinas i Fuster
Joan Baptista Ordinas i Llabrés
Miquel Ordinas i Orfila
Maria Ordinas i Orfila
Joana Maria Ordines i Rubí
Margalida Ordines i Rubí
Noa Ordóñez Valle
Alvaro Ordóñez Valle
Zoe Orduña Hernández
Ethan Orduña Hernández
Cosme Orell
Margalida Orell
Joana Beneta Orell
Cosme Damià Orell
Apol·lònia Orell i *
Vicenç Orell i Coll
Marta Orell i Escandell
Maria Agnès Orell i Garau
Margalida Orell i Garau
Joan Orell i Garau
Antoni Orell i Garau
Francesca Orell i Garau
Joan Orell i Garau
Miquel Orell i Garau
Catalina Orell i Garau
Joan Orell i Garau
Lluís Angel Orell i Gutiérrez
Josep Orell i Marí
Àngela Orell i Marí
Vicenç Orell i Marí
s/n Orell i Oliver
Nadal Orell i Pocoví
Catalina Orell i Pocoví
Antoni Orell i Pol
Mireia Orell i Ramis
Pau Orell i Ramis
Miquel Lluc Orell i Serra
Aina Orell i Serra
Nadal Orell i Serra
Bernat Orell i Serra
Bartomeu Orell i Vaquer
Joan Orell i Vaquer
Antoni Monserrat Orell i Veny*
Antoni Orell i Vich
Joan Marçal Orell Veny*
Nerea Orfila i Gomila
Alex Orfila i Gomila
Carlota Orgaz i Fuster
Antònia Orpí i Serra
Gabriel Orpí i Serra
Joan Orpí i Serra
Joan Orpí i Serra
Martí Orpí i Serra
Aina Ortas i Morey
Joan Ortas i Morey
Ricardo Ortega Arenas
Cloe Ortega i Estelrich
Nerea Ortega i Massanet
Borja Ortega i Massanet
Marc Ortega Núñez
Ian Ortega Olvera
Alba Ortega Plaza
Aina Ortigosa i Adrover
Toni Ortiz i Frau
Pau Ortiz i Frau
Esther Ortiz i Guijón
Nuria Ortiz Jiménez
Carla Osca i Vich
Elena Osuna Reinhardt
Héctor Osuna Reinhardt
Sophia-Aisha Otero de la Rosa
Maria Carlota Oton i Barceló
Andrés Ottero i Pons
Bibris Ovalad Elovali

(1) Fins a 2012, 551 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VII ’16]

(Visited 212 times, 1 visits today)