Naixements – N

Naixements a Marratxí – N

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Alicia Nacher i Batle
Maria Antònia Nadal
Maria Lluïsa Nadal Bennasar
Adriana Nadal Crespo
Pere Nadal i **
Caterina Anna Rosa M Nadal i [Canyelles]
Nicolau Joaquim Nadal i Amengual
Joan Joaquim Nadal i Amengual
Miquel Gaietà Nadal i Amengual [/a2]
Tomàs Nadal i Amorós
Miquel Nadal i Arrom
Joan Baptista Nadal i Arrom
Maria Inés Nadal i Arrom
Gabriel Nadal i Arrom
Maria Josepa Nadal i Arrom
Catalina Nadal i Arrom
Francesc “Nadal i Arrom (“”Arom””)”
Bartomeu Nadal i Arrom*
Magdalena Nadal i Barceló
Joana Maria Nadal i Barceló
Maria del Carme Nadal i Bestard
Caterina Nadal i Bibiloni
Maria Rosa Nadal i Bibiloni
Pere Antoni Nadal i Bibiloni
Miquel Joaquim Nadal i Bibiloni
Catalina Nadal i Bibiloni
Gabriel Nadal i Bibiloni
Miquel Joaquim Nadal i Bibiloni [/a4]
Margalida Nadal i Bonnín
Bernat Nadal i Bonnín
Francesc Xavier Nadal i Bonnín
Rafel Nadal i Canyelles
Pere Josep Joaquim Nadal i Canyelles
Margalida Nadal i Canyelles
Rafel Nadal i Canyelles
Francesca Nadal i Canyelles
Caterina Nadal i Canyelles
Margalida Nadal i Canyelles
Nicolau Nadal i Canyelles
Magdalena Nadal i Canyelles
Bartomeu Nadal i Canyelles
Miquel Joaquim Nadal i Canyelles [/a3]
Jordi Nadal i Carbonell
Montserrada Nadal i Carbonell
Bernat Nadal i Carbonell
Albert Miquel Nadal i Castell
Maria Nadal i Comas
Bartomeu Nadal i Comas
Miquel Nadal i Comas
Francesc Nadal i Comas
Joan Nadal i Comas
Rafel Nadal i Comas
Magdalena Maria Nadal i Company
Jaume Nadal i Creus
Nadal Nadal i Creus
Bartomeu Francesc Nadal i Creus
Antònia Nadal i Creus
Bartomeu Nadal i Creus
Jaume Nadal i Creus*
Maria Nadal i Fiol
Miquel Nadal i Fiol
Margalida Nadal i Frontera
Maria Nadal i Frontera
Catalina Nadal i Frontera
Magdalena Nadal i Frontera
Carlos Nadal i Garcia
Jaume Nadal i Homar
Francesc Nadal i Homar
Francesca Nadal i Homar
Bartomeu Nadal i Homar
Antoni Nadal i Homar
Joana Maria Nadal i Jaume
Margalida Nadal i Jaume
Bernat Nadal i Jaume
Rafel Nadal i Jaume
Rafel Nadal i Jaume
Magdalena Nadal i Jaume
Francesca Nadal i Jaume
Maria Nadal i Jaume
Rafel Nadal i Jaume
Joana Aina Nadal i Jaume
Pere Josep Nadal i Jaume
Joan Nadal i Jaume
Bernat Nadal i Malondra
Magdalena Nadal i Malondra
Magdalena Nadal i Malondra
Maria Nadal i Malondra
Bernat Nadal i Malondra*
Pere Francesc Nadal i Manera
Margalida Maria Rosa Nadal i Mas
Francina Rosa Nadal i Mas
Joana Maria Nadal i Mas
Pere Francesc Nadal i Mas
Joan Joaquim Nadal i Mas
Jaume Nadal Nadal i Mas
Pere Joan Ramon Nadal i Mas
Gaspar Nadal i Mas
Anna Maria Rosa Nadal i Mas
Joan Joaquim Nadal i Mas
Bernat Nadal i Matas
Vicenç Nadal i Matas
Magdalena Nadal i Matas
Margalida Nadal i Matas
Joana Aina Nadal i Matas
Magdalena Nadal i Matas
Francesca Nadal i Matas
Jaume Nadal i Moner
Margalida Rosa Nadal i Moner
Margalida Nadal i Morro
Joan Nadal i Morro
Joan Baptista Nadal i Munar
Antònia Nadal i Muntaner
Apol·lònia Nadal i Oliver
Magdalena Nadal i Planas
Miquel Nadal i Planas
Antònia Aina Nadal i Planas
Joana Aina Nadal i Planas
Joan Nadal i Planas
Sebastià Nadal i Planes
Francesca Nadal i Planes
Bernat Nadal i Planes
Margalida Nadal i Planes
Francesca Nadal i Raines*
Maria Nadal i Ramis
Bernat Nadal i Ramis
Joan Nadal i Rigo
Magdalena Francesca Nadal i Rubí
Joana Maria Nadal i Rubí
Esperança Nadal i Rubí
Joan Nadal i Rubí
Francesca Aina Nadal i Rubí
Magdalena Nadal i Santandreu
Esperança Nadal i Santandreu
Maria Nadal i Santandreu
Margalida Nadal i Santandreu
Margalida Nadal i Santandreu
Jaume Joaquim Nadal i Seguí
Jaume Josep Nadal i Seguí
Caterina Anna Teresa Nadal i Seguí
Joan Nadal i Serra
Jaume Nadal i Serra
Antònia Aina Nadal i Serra
Joana Maria Ignàsia Nadal i Serra
Joana Maria Nadal i Serra
Miquel Joaquim Nadal i Serra
Francesca Anna Nadal i Serra
Jordi Nadal i Serra
Pere Nadal i Serra
Miquel Francesc Nadal i Serra
Joan Nadal i Suau
Maria Nadal i Subias
Alejandra Nadal i Subias
Pedro Nadal i Subias
Júlia Nadal i Trilla
Francisco-José Nadal Ontavilla
Paula Narro i Mascaró
Nuria Navarro Alfaro
Alfonso Navarro Alvarez
Alejandro Navarro Aranda
Adrià Navarro de Prada
Juan Ramon Navarro García
Antonia Navarro García
Nuria Navarro Giner
Natalia Navarro Giner
Sergi Navarro i Alfaro
Ernest Navarro i de Prada
Antònia Navarro i Jaume
Juan Navarro i Salvà
Carlos Navarro Navarro
Alicia Navarro Navarro
Celia Navarro Pastor
Laura Navarro Pérez
Juana Navarro Sánchez
Sandra Navas i Mayol
Alba Navas Reñones
Eva Navio Hernández
Joan Nebot*
Margalida Maria Gert Negre i Joan^
Joan Negre i Joan^
Bartomeu Vicenç Negre i Joan^
Joana Anna Negre i Juan
Magdalena Maria Rosa Negre i Juan
Tomàs Negre i Juan
Miquel Josep Negre i Juan
Caterina Rosa Negre i Juan
Anna Maria Negre i Juan*
Margalida Maria Negre i Serra
Caterina Marçala Neo i Ferrer
Khiem Nguyen Muñoz
Hugo Nguyen Muñoz
Ramon Nicolás i Pons
Laura Nicolás i Pons
Andreu Benet Nicolau
Alba Nicolau i Banús
Antoni Nicolau i Borràs
Guillem Nicolau i Canyelles
Llorenç Nicolau i Cañellas
Joana Maria Rosa Nicolau i Capó
Antonina Maria Nicolau i Capó
Sebastiana Maria Ros Nicolau i Ferrà
Esperança Nicolau i Frau
Margalida Antònia Nicolau i Frau
Pere Antoni Nicolau i Frau
Francesca Nicolau i Garcias
Aina Nicolau i Nicolau
Caterina Nicolau i Sabater
Sebastiana Maria Ros Nicolau i Serra
Josep Niell i Salom
José Nieto Cabalín
Lucia Nieto Caraballo
Claudia Nieto Caraballo
Blanca Nieto Caraballo
Telma Nieto Caravaca
Marc Nieto Caravaca
Marc Nieto i Lorenzo
Carlos Nieto i Moyà
Alejandro Nieto i Moyà
Adrián Nieto Lorenzo
Lucia Nieto Osorno
Catalina Nigorra i Barrera
Magdalena Nigorra i Barrera
Miquel Nigorra i Barrera
Sofia Nigorra i Blancat
Jaume Nigorra i Blancat
Joan Nigorra i Cádiz
Pere Nigorra i Gordiola
Montserrada Nigorra i Gordiola
Airit Nogara i Fiol
Maribel Noguer i Roig
Vicenç Josep Noguer i Roig
Jaume Noguera i Amengual
Antoni Noguera i Amengual
Mateu Noguera i Amengual
Antònia Noguera i Bibiloni
Aina Noguera i Canyelles
Bàrbara Noguera i Canyelles
Elisabet Noguera i Canyelles
Pere Antoni Noguera i Femenia
Francesca Maria Noguera i Femenia
Catalina Noguera i Ferrer
Cristina Noguera i Gallardo
Miquel Àngel Noguera i Llinàs
Maria Josepa Noguera i Marquès
Isabel Noguera i Nadal
Sara Noguera i Palou
Catalina Maria Noguera i Sampol
Antoni Noguera i Sampol
Vicenta Maria Noguera i Sampol
Catalina Noguera i Sans
Rosa Noguera i Terrasa
Antònia Noguera i Terrasa
Francesca Noguera i Terrasa
Magdalena Noguera i Terrasa
Jaume Noguera i Terrassa
Jaume Noguera i Torrejón
Carla Nogués de Trujillo Perea
Ariel Nonni Garde
Natalia Nonni Garde
Yazmin-Nair Notario Silva
Esperança Notas i Colomar
Jerònia Notas i Colomar
Maria Notas i Colomar
Alejandro-Tomas Novo Moreno
Cristina Novo Moreno
Marina Núñez Gil
Maria del Carmen Nuñez Pozo
Lucia Nuño Zamorano

(1) Fins a 2012, 265 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VII ’16]

(Visited 198 times, 1 visits today)