Naixements – S

Naixements a Marratxí – S

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Xavier Saavedra Ortega
Aina Sabater Arbós
Llorenç Sabater i Barceló
Antoni Sabater i Barceló
Antònia Sabater i Cabot
Paula Sabater i Cabot
Marina Sabater i Company
Isabel Maria Sabater i Hurtado
Albert Sabater i Hurtado
Izan Sabater i Jiménez
Marc Sabater i Jiménez
Francesca Sabater i Marcús
Saura Sabater i Mesquida
Carolina Margalida Sabater i Pérez
Lídia Antònia Sabater i Pérez
Julià Vicenç Sabater i Pérez
Judit Sabater i Ramis
Teresa Saborit i Ribalta
Jordi Saborit i Ribalta
Javier Sabrafín Fajardo
Joan Sabrafín i Fajardo
Mateu Antoni Benet “Sacarès (“”Saquares””)”
Jaume “Sacarès (“”Saquares””)”
s/n “Sacarès (“”Sequeras””)”
* “Sacarés (“”Sequeres””)”
Pere “Sacarès (“”Sequeres””)”
Joana “Sacarès (“”Sequeres””)”
Joana “Sacarès (“”Sequeres””)”
Miquel* “Sacarès (“”Sequeres””)”
Joana Francina “Sacarès (“”Sequeres””)”
Antoni Sacares i Serra
Miquel Angel Sacares i Serra
Aaron Sáez i Sitges
Eduard Sala i Rodríguez
Ernest Sala i Rodríguez
Aina Sala i Rodríguez
Maria Prudència Salachi* i Homar
Neus Salamanca i Andreu
Maria Salamanca i Capellà
Maria Salamanca i Colom
Elena Salamanca i Crespí
Francesca Salas i Canyelles
Jerònia Salas i Canyelles
Pau Salas i Cerdà
Maria Mercè Salas i Cerdà
Maria Mercè Salas i Cerdà
Antònia Salas i Company
Nicolau Salas i Company
Maria Magdalena Salas i Dols
Àngela Salas i Dols
Antònia Salas i Dols
Miquel Salas i Dols
Margalida Salas i Dols
Pere Joan Salas i Dols
Vicenç Salas i Gomila
Beatriz Salas i Gomila
Catalina Salas i González
Bartomeu Salas i González
Gabriel Salas i Martínez
Antoni Salas i Pérez
Pere Salas i Pol
Joan Salas i Pol
Maria Salas i Pol
Llorenç Salas i Ramon
Andreu Salas i Ramon
Llorenç Salas i Sbert
Estefania Salas i Torres
Antoni Salas i Tugores
Margalida Salas i Tugores
Catalina Salas i Tugores
Jaume Salas i Tugores
Miquel Salas i Tugores
Joan Salas i Tugores
Maria Salas i Tugores
Maria Teresa Salas i Valls
Bartomeu Salas i Valls
Antoni Salas i Vera
Mireya-Lyan Salas Romero
Mireya Lian Salas Romero
Fernando Salas Simón
Judit Salazar Estarás
Antonio Salazar Ortega
Mateu Salduga i Ferrer
Magdalena Saldugas i Ferrer
Antonina Sales
Francesc* Benet Sales
Joan Antoni Sales
Joan Andreu Sales
Pere Sales
Lídia Sales i Alba
Antoni Marçal Sales i Mir
Esteve Sales i Sastre
Andrea Saleta i Fraga
Vicenç Salillas i Canyelles
Pau Salillas Justo
Zahara Salim
Joana Sallens i Vaquer
Bernat Salleras i Jaume
Mateu Salleras i Salas
Gregori Salleras i Salas
Antònia Aina Salleras i Salas
Juan Salmerón Hernández
Antonina Bàrbara Salom
Joan Benet Salom
Joan Benet Salom
Miquel Onofre Salom
Margalida Salom
Jaume Benet Salom
Pràxedis Salom
* Salom
Joan Salom
Jaume Benet Salom
Marçal Salom
Francina Beneta Salom
Bartomeu Salom
Jaume Salom
Marçal* Salom
Eulàlia Beneta Salom
Joana Salom
Joana Salom
Sebastiana Marçala Salom
Esperança Salom
Joana Salom
Miquel Salom
Antoni Josep Benet Salom
Josep Salom i Alemany
Josep Salom i Alemany
Beneta Salom i Alemany
Pere Francesc Salom i Aloy
Pere Francesc Salom i Aloy
Mateu Joaquim Salom i Aloy
Caterina Salom i Aloy
Caterina Anna Salom i Aloy
Francesca Maria Salom i Amengual
Beneta Bonaventura Salom i Amengual
Miquel Salom i Amengual
Joana Marçala Salom i Amengual
Beneta Maria Salom i Amengual
Mateu Salom i Amengual
Joan Baptista Salom i Amengual
Sebastià Salom i Amengual
Joana Maria Salom i Amengual
Joan Salom i Amengual
Francesca Salom i Amengual
Miquel Salom i Andreu
Miquel Benet Salom i Barceló
Bartomeu Salom i Barrera
Maria Francesca Salom i Barrera
Francesc Salom i Barrera
Margalida Salom i Bestard
Catalina Salom i Bestard
Josep Salom i Bestard
Joan Salom i Bestard
Beneta Salom i Bestard
Miquel Salom i Bestard
Jaume Antoni “Salom i Bibiloni (“”Babiloni””)”
Antoni “Salom i Bibiloni (“”Babiloni””)”
Antonina “Salom i Bibiloni (“”Babiloni””)”
Montserrada “Salom i Bibiloni (“”Babiloni””)”
Caterina “Salom i Bibiloni (“”Babiloni””)”
Joan Salom i Bonet
Magdalena Salom i Bonet
Miquel Salom i Bonet
Margalida Salom i Bordoy
Andreu Salom i Bordoy
Guillem Salom i Bordoy
Gabriel Salom i Bordoy
Mateu Salom i Cabot
Sebastià Salom i Cabot
Rafel Salom i Cabot
Bernadí Salom i Cabot
Maria Salom i Cabot
Josep Salom i Cabot
Margalida Salom i Cabot
Magdalena Salom i Cabot
Caterina Maria Rosa Salom i Canyelles
Joan Salom i Canyelles
Joan Salom i Canyelles
Sebastiana Maria Ros Salom i Canyelles
Margalida Maria Salom i Canyelles
Guillem Josep Joaqui Salom i Canyelles
Antoni Salom i Canyelles
Bernat Francesc Salom i Canyelles
Caterina Jaumeta Salom i Canyelles
Magdalena Salom i Canyelles
Miquel Salom i Canyelles
Sebastià Marçal Salom i Canyelles
Sebastià Salom i Canyelles
Montserrada Rosa Salom i Canyelles
Jaumeta Salom i Canyelles
Mateu Nadal Salom i Canyelles
Margalida Salom i Canyelles
Guillem Salom i Canyelles
Antoni Josep Salom i Canyelles
Margalida Salom i Canyelles
Joana Marçala Salom i Canyelles
Jaumeta Marçala Salom i Canyelles
Miquel Ignasi Salom i Canyelles
Pere Salom i Coll
Margalida Salom i Coll
Miquel Salom i Coll
Antoni Salom i Coll
Magdalena Salom i Coll
Mateu Salom i Coll
Josep Salom i Coll
Francesca Salom i Coll
Mateu Salom i Coll
Josep Salom i Coll
Margalida Matilde Salom i Corcoles
Catalina Salom i Crespí
Magdalena Salom i Dols
Antònia Salom i Dols
Maria Salom i Duran
Miquel Joaquim Salom i Estela
Maciana Salom i Ferrer
Antoni Salom i Ferrer
Josep Salom i Ferrer
Antònia Salom i Ferrer
Josep Salom i Ferrer
Joana Marçala Salom i Font
Joan Nadal Salom i Gallur
Francina Salom i Gallur
Marçal Salom i Gallur
Joana Aina Salom i Gelabert
Miquel Salom i Gelabert
Joana Maria Salom i Gomila
Joana Maria Salom i Gomila
Caterina Salom i Gomila
Antonina Salom i Gomila
Mateu Salom i Guiscafrè
Joana Maria Teresa Salom i Jaume
Joana Maria Salom i Jaume
Pau Jacint Salom i Jaume
Joan Marçal Salom i Jaume
Margalida Salom i Jaume
Eulàlia Nofre Salom i Jaume
Caterina Anna Salom i Jaume*
Jaume Salom i Juan
Magdalena Salom i Llabrés
Francesca Salom i Llabrés
Margalida Salom i Llabrés
Miquel Salom i Llabrés
Joan Salom i Llaneras
Antoni Salom i Llaneras
Gabriel Salom i Llaneras
Jaume Salom i Marí
Maria Salom i Marí
Miquel Salom i Mas
Magdalena Salom i Mas
Josep Salom i Mas
Catalina Salom i Mas
Josep Salom i Mas
Antoni Salom i Mas
Miquel Àngel Salom i Medina
Catalina Salom i Mieras
Catalina Salom i Moll
Andreu Salom i Monserrat
Guillem Salom i Monserrat
Isabel Salom i Monserrat
Margalida Salom i Nadal
Miquel Salom i Nadal
Catalina Salom i Nadal
Josep Salom i Nadal
Catalina Salom i Obrador
Francina Anna Salom i Oliver
Esperança Margalida Salom i Oliver
Antoni Josep Marçal Salom i Oliver
Elisabet Maria Salom i Oliver
Francina Salom i Oliver*
Magdalena Maria Rosa Salom i Palmer
Miquel Josep Salom i Palmer
Antonina Anna Maria Salom i Palmer
Montserrada Maria Salom i Palmer
Guillem Joaquim Salom i Palmer
Antonina Anna Salom i Palmer
Margalida Marçala Salom i Parets
Joan Marçal Salom i Parets
Jerònia Salom i Parets
Jaume Salom i Parets
Joana Maria Salom i Parets
Catalina Salom i Perelló
Maria Salom i Perelló
Margalida Salom i Perelló
Llorenç Salom i Perelló
Nicolau Salom i Perelló
Margalida Salom i Perelló
Jaume Salom i Pons
Miquel Josep Salom i Pou
Llorenç Joaquim Salom i Pou
Pere Joan Salom i Pou
Llorenç Joaquim Salom i Pou
Sebastiana Rosa Salom i Pujol*
Miquel Salom i Ramis
Miquel Gaietà Salom i Ramis
Sebastiana Rosa Salom i Rayó*
Sebastiana Caetana Salom i Real
Maria Salom i Rebassa
Bartomeu Salom i Rebassa
Andreu Salom i Riera
Magdalena Salom i Riera
Miquel Salom i Riera
Gabriel Salom i Riera
Miquel Joaquim Salom i Riera
Guillem Salom i Riera*
Francesca Salom i Rigo
Margalida Maria Salom i Ripoll
Pere Josep Salom i Ripoll*
Pere Joan Marçal Salom i Roca
Catalina Salom i Roselló*
Antoni Salom i Sabater
Francesca Maria Salom i Sabater
Apol·lònia Salom i Sabater
Jerònia Salom i Sabater
Antoni Salom i Sabater
Maria Salom i Sabater
Josep Salom i Sastre
Miquel Salom i Sastre
Catalina Salom i Sastre
Francesca Salom i Sastre
Antònia Maria Salom i Sastre
Catalina Salom i Sastre
Maria Salom i Sastre
Francesca Maria Salom i Sastre
Margalida Salom i Sastre
Catalina Salom i Sastre
Josep Salom i Sastre
Elisabet Salom i Serra
Llorenç Joaquim Salom i Serra
Maria Salom i Serra
Miquel Salom i Serra
Rafela Maria Rosa Salom i Serra
Sebastià Salom i Serra
Bernadí Salom i Serra
Antoni Salom i Serra
Mateu Salom i Serra
Josep Bonaventura Salom i Serra
Llorenç Joaquim Salom i Serra
Maria Salom i Serra
Antonina Salom i Serra
Magdalena Salom i Serra
Francesca Salom i Serra
Pere Antoni Salom i Serra
Margalida Maria Març Salom i Serra
Caterina Salom i Serra
Guillem Salom i Serra
Llorenç Joaquim Salom i Serra
Marçal Salom i Serra
Coloma Rosa Maria Salom i Serra
Antònia Maria Salom i Serra
Antoni Josep Salom i Servera
Antonina Salom i Servera
Margalida Maria Salom i Servera
Bernat Josep Salom i Servera*
Bartomeu Salom i Simonet
Antonina Salom i Sitjar
Catalina Salom i Sitjar
Montserrat Salom i Togores
Jaume Salom i Togores
Margalida Salom i Togores
Margalida Salom i Tugores
Bartomeu Salom i Vaquer
Sebastià Salom i Vich
Josep Salom i Vich
Magdalena Salom i Vich
Magdalena Salom i Vich
Bartomeu Salom i Vich
Miquel Salom i Vidal
Jaume Salom i Vidal
Llorenç Josep Salom i Vidal
Miquel Josep Salom i Vidal
Paula Salom i Vidal
Marc Salom i Vidal
Antoni Llorenç Salom i Vidal
Pere Joan Salom i Vidal
Antonina Rosa Salom i Vidal
Montserrada Rosa Salom i Vidal*
Antoni Andreu* “Salom* i Bibiloni (“”Babiloni”””
Joana Marçala Salom* i Jaume*
Joan Baptista Salom* i Saurina*
Miquel Àngel Salort i Moron
Marc Salort i Morón
Joan Salvà i *
Victoria Salvà i Alonso
Francesca Aina Salvà i Amengual
Maties Salvà i Binimelis
Maties Salvà i Borràs
Antònia Salvà i Cabot
Antoni Salvà i Cabot
Sebastià Salvà i Canyelles
Francesca Salvà i Canyelles
Antoni Salvà i Canyelles
Andreu Salvà i Canyelles
Antoni Salvà i Canyelles
Bartomeu Salvà i Canyelles
Pere Josep Salvà i Canyelles
Miquel Salvà i Canyelles
Bartomeu Salvà i Canyelles
Amador Salvà i Canyelles
Antònia Maria Salvà i Canyelles
Antònia Maria Salvà i Canyelles
Antònia Maria Salvà i Canyelles
Andreu Salvà i Canyelles
Amador Salvà i Canyelles
Catalina Maria Salvà i Canyelles
Sebastià Salvà i Capellà
Catalina Maria Salvà i Capellà
Andreu Josep Marçal Salvà i Colom*
Cristòfol Salvà i Dols
Miquel Salvà i Dols
Antoni Salvà i Duran
Miquel Salvà i Duran
Miquel Salvà i Duran
Antonina Salvà i Escarrer*
Antoni Salvà i Ferrà
Maties Salvà i Ferrà
Maria Salvà i Ferrer
Margalida Salvà i Ferrer
Jerònia Salvà i Ferrer
Maria Salvà i Ferrer
Francesca Maria Salvà i Ferrer
Antònia Salvà i Ferrer*
Maria Salvà i Fiol
Antoni Salvà i Fiol
Gabriel Salvà i Fiol
Antoni Salvà i Fiol
Francesca Salvà i Fiol
Miquel Salvà i Fiol
Bartomeu Salvà i Fiol
Andreu Salvà i Fiol
Margalida Salvà i Fiol
Nerea Salvà i Foguer
Raul Salvà i Foguer
Martina Rosa Salvà i Frau
Melcior Josep Salvà i Frau
Martina Anna Salvà i Frau
Francina Anna Salvà i Frau
Melcior Joaquim Salvà i Frau
Margalida Rosa Salvà i Frau
Antonina Anna Salvà i Frau
Antoni Mateu Salvà i Frau
Caterina Anna Salvà i Frau
Pau Salvà i Frontera
Antoni Salvà i Frontera
Miquel Salvà i Frontera
Antoni Salvà i Frontera
Jaume Salvà i Frontera
Maties Salvà i Frontera
Antònia Salvà i Frontera
Antònia Salvà i Frontera
Francesca Salvà i Frontera
Magdalena Salvà i Jaume
Esperança Salvà i Jaume
Catalina Salvà i Jaume
Carla Salvà i Jiménez
Fernando Salvà i Jiménez
Antònia Salvà i Llinàs
Antoni Salvà i Martorell
Sebastià Salvà i Martorell
Sebastià Salvà i Martorell
Andreu Salvà i Martorell
Catalina Salvà i Martorell
Catalina Salvà i Martorell
Francesc Josep Salvà i Mir
Francina Maria Salvà i Mir
Antoni Josep Salvà i Mir
Pere Ramon Salvà i Mir
Caterina Maria Rosa Salvà i Mir
Antoni Marçal Salvà i Monserrat
Joan Salvà i Monserrat
Francesca Aina Salvà i Monserrat
Magdalena Salvà i Monserrat
Antoni Josep Salvà i Monserrat
Miquel Salvà i Monserrat
Joana Maria Salvà i Monserrat
Antoni Josep Salvà i Monserrat
Miquel Salvà i Monserrat
Magdalena Salvà i Monserrat
Catalina Salvà i Mulet
Antònia Salvà i Nadal
Ana You Salvà i Palmer
Maria Yue Salvà i Palmer
Margalida Salvà i Pizà
Francesc Salvà i Pizà
Joan Salvà i Pizà
Àngela Maria Salvà i Pizà
Antònia Salvà i Pizà
Joan Salvà i Pizà
Miquel Salvà i Pizà
Antelm Salvà i Pocoví
Joan Salvà i Ramis
Sara Salvà i Reina
Joana Salvà i Riera
Nadal Marçal Salvà i Riera
Antoni Salvà i Roca
Marina Salvà i Rodríguez
Sebastià Salvà i Rubí
Llucia Salvà i Salas
Miquel Salvà i Salom
Andreu Joaquim Salvà i Salom
Antoni Josep Salvà i Sastre
Antoni Josep Salvà i Sastre
Coloma Rosa Salvà i Sastre
Joana Anna Salvà i Sastre*
Mateu Josep Salvà i Seguí
Jaume Bonaventura Salvà i Seguí
Amador Joaquim Salvà i Seguí
Margalida Anna Salvà i Seguí
Joana Aina Salvà i Serra
Miquel Salvà i Serra
Maria Salvà i Serra
Maria Josepa Salvà i Serra
Maria Salvà i Serra
Miquel Salvà i Serra
Miquel Salvà i Serra
Francesca Salvà i Serra
Francesca Aina Salvà i Serra
Antònia Salvà i Serra
Antònia Salvà i Serra
Joana Maria Rosa Salvà i Togores
Martina Rosa Salvà i Togores
Catalina Rosa Salvà i Togores
Margalida Rosa Salvà i Togores
Francina Rosa Salvà i Togores
Caterina Rosa “Salvà i Togores (“”Tugores””)”
Antònia Salvà i Torelló
Sebastià Salvà i Trias
Bartomeu Salvà i Trias
Miquel Salvà i Trias
Andreu Marçal Salvà i Tugores^
Bartomeu Salvà i Tugores^
Joana Salvà i Verger*
Leo Salvat i Nieto-Moreno
Hannah Salvat Nieto-Moreno
Juan Manuel Salvatierra Heredia
Alejandro Salvatierra Medina
Margarita Salvatierra Medina
Nerea Sampedro Rodríguez
Alberto Sampedro Rodríguez
Raúl Sampedro Rodríguez
Sergio Sampedro Zurera
Pere Josep Sampol i Amengual
Vicenta Sampol i Amengual
Pere Josep Sampol i Amengual
Francesca Sampol i Amengual
Bàrbara Sampol i Batle
Antoni Sampol i Batle
Pau Sampol i Borràs
Mar Sampol i Borràs
Jaume Sampol i Canyelles
Alicia Sampol i Llorens
Marc Sampol i Martínez
Jaume Sampol i Mayol
Magdalena Sampol i Mayol
Magdalena Sampol i Mayol
Coloma Sampol i Perelló
Catalina Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Nicolau Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Maria Sampol i Perelló
Catalina Sampol i Perelló
Coloma Sampol i Perelló
Joan Sampol i Perelló
Antònia Sampol i Perelló
Miquel Joan Sampol i Santandreu
Maria del Carmen San Martín Lillo
Itziar Sanahuja Guarro
Sofia Sancha Mingorance
Josepa Sanches i Gomila
Máximo Sánchez Andrés
Marina Sánchez Barragán
Eva Sánchez Barragán
Carla Sánchez Bujalance
Arancha Sánchez Bujalance
Ana Sánchez Casado
Maria Sánchez Casado
Enrique Sánchez de Francisco
Mariona Sánchez de Haro
Emma Sánchez de Haro
Laia Sánchez de Haro
Malena Sánchez García
Dioni Sánchez García
Lorena Sánchez García
Maria Sánchez García
Jorge Sánchez García
Oscar Sánchez Ginard
Alba Sánchez Gómez
Francisca Sanchez Gonzalez
Baltasar Sánchez González
Rafael Sánchez Hidalgo
Maria del Carmen Sánchez Hidalgo
Alba Sánchez Hidalgo
Delia Sebastna Sánchez i Almando*
Adrià Sánchez i Balaguer
Joan Sánchez i Balaguer
Pau Sánchez i Balaguer
Pau Sánchez i Bisquerra
Ivan Sánchez i Bisquerra
Paula Sánchez i Cànaves
Lucia Sánchez i Cànaves
Mercè Sánchez i Canyelles
Carlos Sánchez i Canyelles
Yolanda Sánchez i Comas
Tania Sánchez i Comas
Sara Sánchez i Comas
Jordi Sánchez i Fernández
Marc Sánchez i Fernández
Joan Sánchez i Ferrer
Jordi Sánchez i Ferrer
Pau Sánchez i Fullana
Ignacio Sánchez i Ginard
Marc Sánchez i González
Sebastià Sanchez i Juan
Antoni Sánchez i Juan
Joan Sánchez i Méndez
Joan Borja Sánchez i Morant
Marc Sánchez i Morant
Florencio Sánchez i Navarro
Josep Lluís Sánchez i Palmer
Maria del Mar Sánchez i Palmer
Maria del Carme Sánchez i Pellicer
Irene Sánchez i Pellicer
Daniel Sánchez i Poquet
Sergi Sánchez i Ribes
Sergi Sánchez i Ruiz
Adela Sánchez i Vidal
Aurora Sánchez León
Pedro Sánchez León
Gracia Sánchez Lozano
Ruben Sánchez Lozano
Maria del Pilar Sánchez Maldonado
Sandra Sánchez Marqués
Purificación Sánchez Martínez
Andrea Sánchez Martínez
Anabel Sánchez Martínez
Enrique Sánchez Martínez
Rafael Sánchez Molina
Maria del Carmen Sánchez Molina
Miguel Sánchez Molina
Ana Sánchez Moreno
Miguel-Angel Sánchez Moya
Laura Sánchez Muñoz
Emilio Sánchez Navarro
Martina Sánchez Parra
Marc Sánchez Parra
Laura Sánchez Pellicer
Sandra Sánchez Pérez
María Sánchez Reñones
Carlota Sánchez Roman
Raúl Sánchez Román
Elena Sánchez Rubio
Lidia Sánchez Salvatierra
Adrián Nicolás Sánchez Sánchez
Daniel Sánchez Sánchez
Cristian Sánchez Sánchez
Celia Sánchez Terol
Carla Sánchez Urbano
Pablo Sánchez Urriza
Daniela Sánchez-Guerrero Sánchez
Dani Sanchis i Martí
Eva-Maria Sanchís Luque
Pereta Maria Sancho
Neus Sancho i Barceló
Marina Sancho i Barceló
Joana Maria Sancho i Canyelles
Miquel Sancho i Canyelles
Vicenç Sancho i Canyelles
Joana Maria Sancho i Coll
Miquel Sancho i Coll
Pere Joan Sancho i Coll
Margalida Sancho i Duran
Antònia Sancho i Duran
Isabel Sancho i Duran
Jaume Sancho i Duran
Maria Sancho i Duran
Antoni Sancho i Duran
Jonàs Sancho i Ferrer
Maria Apol·lònia Sancho i Garcia
Aina Sancho i Horrach
Josep Sancho i Ignacio*
Antònia Sancho i Marí
Valeria Sanjuan i Aguiló
Antònia Maria Sanmartí i Capellà
Agueda Sanmartí i Capellà
Maria Sanmartí i Capellà
Pere Joan Sanmartí i Capellà
Felip Sanmartí i Capllonch
Bartomeu Sanmartí i Capllonch
Miquel Bonaventura Sanmartí i Fullana
Antònia Maria Sanmartí i Fullana
Antònia Sanmartí i Mulet
Miquel Sanmartí i Mulet
Francesca Sanmartí i Mulet
Catalina Sanmartí i Mulet
Miquel Sanmartí i Vidal
Antònia Sanmartí i Vidal
Sebastià Sanoguera i Bibiloni
Sergio Sans Duarte
Caterina Maria Rosa “Sans i Alorda (“”Sancs””)”
Josep Joaquim Sans i Borràs
Margalida Anna Teres Sans i Borràs
Guillem Marçal Sans i Borràs
Rafel Sans i Bosch
Paula Sans i Cantallops
Mònica Antònia Sans i Cebrià
Aina Sans i Ferrer
Pau Sans i Ferrer
Joana Aina Sans i Figuerola
Antoni Sans i Figuerola
Jaume Sans i Fiol
Francesca Sans i Fiol
Magdalena Sans i Frau
Antònia Maria Sans i Frau
Joana Aina Sans i Frau
Rosa Sans i Frau
Catalina Sans i Frau
Joan Sans i Frau
Sebastià Sans i Frau
Magdalena Sans i Horrach
Magdalena Sans i Horrach
Francesca Sans i Horrach
Bernat Sans i Horrach
Francesca Sans i Horrach
Joan Sans i Horrach
Bàrbara Sans i Marí
Mateu Sans i Marí
Antònia Sans i Mut
Rosa Sans i Mut
Paula Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Joan Sans i Oliver
Miquel Sans i Oliver
Gabriel Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Joan Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Miquel Sans i Oliver
Jaumeta Sans i Ramis
Joan Sans i Ramis
Margalida Sans i Ramis
Margalida Sans i Ramis
Gabriel Sans i Salvà
Joan Sans i Salvà
Andreu Sans i Salvà
Jaumeta Sans i Salvà
Antoni Sans i Salvà
Margalida Anna Sans i Sans
Maria Sans i Serra
Catalina Sans i Serra
Catalina Sans i Serra
Joana Aina Sans i Serra
Antònia Sans i Serra
Joan Sans i Serra
Joan Sans i Serra
Mateu Sans i Serra
Francesca Sans i Serra
Bartomeu Sans i Simonet
Maria Sans i Trias
Joan Sans i Trias
Francesc Sans i Vila
Maria Sansó i Calafat
Francesca Sansó i Calafat
Amador Sansó i Calafat
Clara Sansó i Ronda
Miquel Josep Joaquim Santandreu i Serra
Andreu Santandreu i Adrover
Gabriel Santandreu i Adrover
Antoni Santandreu i Adrover
Maria Santandreu i Bestard
Esperança Santandreu i Bestard
Gabriel Santandreu i Bibiloni
Joan Santandreu i Bibiloni
Gabriel Santandreu i Bibiloni
Guillem Santandreu i Bibiloni
Josep Santandreu i Canyelles
“Coloma (“”Columba””)” Santandreu i Canyelles
Bartomeu Santandreu i Canyelles
Bartomeu Santandreu i Canyelles
Laura Santandreu i Canyelles
Joan Mariano Josep Santandreu i Canyelles
Francesca Santandreu i Canyelles
Joana Aina Santandreu i Canyelles
Francesca Santandreu i Canyelles
Miquel Joaquim Santandreu i Canyelles
Jaume Santandreu i Canyelles
Miquel Joaquim Santandreu i Canyelles
Josep Santandreu i Canyelles
Miquel Joaquim Santandreu i Coll
Coloma Maria Santandreu i Coll
Miquel Bonaventura Santandreu i Coll
Bartomeu Santandreu i Coll
Coloma Maria Santandreu i Coll
Esperança Santandreu i Coll
Miquel Santandreu i Coll
Coloma Maria Santandreu i Coll
Antoni Santandreu i Company
Maria Santandreu i Company
Joan Santandreu i Company
Montserrat Santandreu i Daviu
Catalina Santandreu i Daviu
Pere Josep Santandreu i Ferrà
Maria Magdalena Santandreu i Ferrà
Margalida Santandreu i Frau
Joan Santandreu i Frau
Maria Santandreu i Frau
Francesca Santandreu i Frau
Catalina Santandreu i Frau
Joana… Gertrudis Santandreu i Jaume
Joan Marçal Santandreu i Jaume
Margalida Santandreu i Jaume
Josep Santandreu i Jaume
Miquel Santandreu i Jaume
Angelina Rosa Santandreu i Jaume
Joan Marçal Santandreu i Jaume*
Esperança Maria Santandreu i Llabrés
Montserrat Pau Santandreu i Llabrés
Antònia Maria Santandreu i Llabrés
Montserrada Santandreu i Llabrés
Miquel Joan Santandreu i Llabrés
Maria Ignàsia Santandreu i Llabrés
Catalina Lluïsa Santandreu i Llabrés
Jaume Joan Santandreu i Llabrés
Coloma Maria Santandreu i Llabrés
Bartomeu Ignasi Santandreu i Llabrés
Margalida Santandreu i Llull
Francesca Santandreu i Llull
Alessandra Santandreu i Martín
Magdalena Santandreu i Mas
Maria Santandreu i Mas
Gabriel Santandreu i Mas
Catalina Santandreu i Mas
Antoni Santandreu i Mates
Antònia Santandreu i Mercadal
Catalina Santandreu i Mercadal
Francesca Santandreu i Mercadal
Joana Santandreu i Mercadal
Maria Santandreu i Mercadal
Catalina Santandreu i Moll
Miquel Santandreu i Moll
Miquel Santandreu i Moll
Joan Santandreu i Moll
Gabriel Santandreu i Moll
Gabriel Santandreu i Mulet
Magdalena Santandreu i Mulet
Joan Santandreu i Mulet
Antoni Santandreu i Mulet
Antoni Santandreu i Mulet
Catalina Santandreu i Mulet
Josep Santandreu i Mulet
Maria Santandreu i Mulet
Josep Santandreu i Mulet
Maria Esperança Santandreu i Oliver
Magdalena Santandreu i Oliver
Antònia Santandreu i Oliver
Joan Santandreu i Oliver
Catalina Santandreu i Pastor
Bartomeu Santandreu i Pizà
Joan Santandreu i Pizà
Margalida Maria Santandreu i Ramis
Mateu Santandreu i Ramis
Antònia Aina Santandreu i Ramis
Francesca Santandreu i Ramis
Maria Francesca Santandreu i Ramis
Bartomeu Santandreu i Ramis
Miquel Santandreu i Ramis
Esperança Santandreu i Ramis
Margalida Santandreu i Ramis
Bartomeu Santandreu i Ramis
Miquel Santandreu i Ramis
Maria Marçala Santandreu i Ramis
Miquel Santandreu i Ramis
Antònia Aina Santandreu i Ramis
Josep Santandreu i Ramis*
Magdalena Santandreu i Ripoll
Josep Santandreu i Ripoll
Jaume Santandreu i Ripoll
Maria Santandreu i Ripoll
Joan Santandreu i Ripoll
Montserrat Gaietà Santandreu i Serra
Bernat Joaquim Santandreu i Serra
Jaume Santandreu i Serra
Bartomeu Santandreu i Serra
Catalina Santandreu i Serra
Pere Josep Santandreu i Serra
Joan Baptista Gaietà Santandreu i Serra
Margalida Santandreu i Serra
Jaume Joaquim Santandreu i Serra
Francesca Santandreu i Serra
Joan Baptista R.Llul Santandreu i Serra
Josep Santandreu i Tost
José-Benito Santaner Castro
Alejandro Santaner Castro
Gloria Santiago i Ginard
Isaac Santiago i Ginard
Adela Santiago Santiago
Carolina Santin Caro
Gemma Santonja Aparicio
Alejandro Santos Caballero
Antònia Santos i Crespí
Margalida Santos i Crespí
Antoni Santos i Roig
Pau Santos López
Carla Santos López
Manuel Sanz Morcillo
Nicolás Sanz Tuñón
Gabriel Saquerès
Gabriel Benet Saquerès
Bartomeu Benet Saquerès
Jaume Marçal Saquerès i Ferragu
Margalida Saqueres i Ferragut
Iker Saralegui Zapata
Claudia Saralegui Zapata
Joana “Sardà (“”Serda””)”
Blanca Sarmiento García
Carmen Sasse del Río
Miquel* Sastre
Caterina Sastre
Joan Onofre Sastre
Joan Sastre i *
Joana Aina Sastre i Alzina
Magdalena Sastre i Alzina
Miquel Sastre i Amengual
Catalina Sastre i Amengual
Paula Sastre i Amengual
Francesc Sastre i Amengual
Joana Sastre i Amengual
Miquel Sastre i Amengual
Jaume Sastre i Amengual
Catalina Sastre i Amengual
Margalida Sastre i Amengual
Joan Miquel Sastre i Barceló
Sebastià Sastre i Barrera
Joana Maria Sastre i Barrera
Antoni Sastre i Barrera
Maria Sastre i Barrera
Pere Josep Sastre i Barrera
Pere Josep Sastre i Barrera*
Bernat Sastre i Bastard^
Bernat Sastre i Bestard
Miquel Sastre i Bestard
Bartomeu Sastre i Bestard
Rafel Sastre i Bestard
Jordi Sastre i Bestard
Antònia Sastre i Bestard
s/n Sastre i Bibiloni
Joana Aina Sastre i Bibiloni
Margalida Aina Sastre i Bibiloni
Joana Aina Sastre i Bibiloni
Maria Sastre i Bonnín
Miquel Sastre i Brunet
Joana Anna Maria Sastre i Cabot
Francesc Sastre i Cabot
Miquel Sastre i Cabot
Sebastià Sastre i Caimari
Jaume Sastre i Caimari
Damià Sastre i Caldentey
Francesc Sastre i Canyelles
Vicenç Bartomeu Sastre i Canyelles
Francesca Sastre i Capellà
Rafel Sastre i Capllonch
Joan Sastre i Capó
Antònia Maria Sastre i Capó
Bernat Sastre i Clar
Cristòfol Sastre i Coll
Joan Josep Sastre i Comas
Alexandre Jaume Sastre i Comas
Aïda Sastre i Costa
Xavier Sastre i Costa
Jaume Ignasi Sastre i Creus
Joan Sastre i Ferrer
Joan Sastre i Ferrer*
Francesca Sastre i Fontirroig
Joana Maria Sastre i Fontirroig
Miquel Sastre i Frau
Joana Aina Sastre i Frau
s/n Sastre i Frau
Francesca Sastre i Frau
Maria Aina Sastre i Frau
Guillem Sastre i Frau
Joana Maria Sastre i Frau
Jordi Josep Sastre i Frontera
Bàrbara Rosa Sastre i Frontera
Bàrbara Rosa Sastre i Frontera
Bàrbara Rosa Sastre i Frontera*
Claudia Sastre i Fuentes
Joan Ignasi Sastre i Fullana
Bartomeu Sastre i Fullana
Alejandro Sastre i Galayo
Miquel Sastre i Garau
Llorenç Sastre i Garau
Bartomeu Sastre i Garau
Sebastià Sastre i Gelabert
Jordi Josep Sastre i Gelabert
Joan Marçal “Sastre i Gelabert (“”Galabert””)”
Joana Maria Rosa “Sastre i Gilabert (“”Gilebert””)”
Llorenç Sastre i Giraldo
Maria Josepa Sastre i Gómez
Jaume Sastre i Guasch
Maria Sastre i Homar
Esperança Sastre i Homar
Bartomeu Sastre i Homar
Paula Sastre i Homar
Agueda Sastre i Homar
Mateu Sastre i Homar
Miquel Sastre i Homar
Catalina Sastre i Homar
Jaume Sastre i Homar
Francesca Sastre i Homar
Catalina Sastre i Ignaci
Davida Sastre i Ignasi
Joana Sastre i Ignasi
Esther Sastre i Jaume
Mateu Sastre i Juan
Llorenç Sastre i Juan
Francesca Sastre i Juan
Joan Jaume Marçal Sastre i Juan
Catalina Sastre i Juan
Francesc Sastre i Juan
Antònia Sastre i Juan
Margalida Maria Sastre i Llinàs
Antònia Sastre i Llinàs
Joana Maria Sastre i Llinàs
Catalina Sastre i Llinàs
Bernat Sastre i Llinàs
Nicolau Sastre i Llinàs
Francesca Maria Sastre i Llinàs
Llorenç Sastre i Mas
Margalida Sastre i Mas
Antònia Sastre i Mas
Margalida Sastre i Mas
Margalida Sastre i Mas
Joana Maria Sastre i Mas
Bernat Sastre i Mas
Jerònia Sastre i Mas
Llorenç Sastre i Mas
Coloma Rosa Sastre i Mates
Rafel Joaquim Sastre i Mates
Joana Anna Maria Sastre i Mates
Margalida Anna Sastre i Mates
Vicenç Joaquim Sastre i Mates
Aina Sastre i Mercadal
Joan Sastre i Mercant
Gabriel Sastre i Mercant
Joan Sastre i Moll
Rafel Sastre i Mora
Joana Anna Sastre i Mora
Antoni Josep JoanCar Sastre i Mora
Víctor Sastre i Nicolau
Jaume Sastre i Nieto
Malen^ Sastre i Nieto
Neus Sastre i Oliver
Esperança Sastre i Oliver
Francesc Sastre i Oliver
Antònia Sastre i Ordines
Bartomeu Sastre i Ordines
Catalina Sastre i Palou
Rafel Sastre i Parets
Coloma Rosa Sastre i Parets
Joana Marçala Sastre i Parets
Bartomeu Sastre i Parets
Antoni Sastre i Parets*
Catalina Sastre i Pastor
Bartomeu Sastre i Pastor
Llorenç Sastre i Pastor
Pere Joan Sastre i Pastor
Gabriel Sastre i Pastor
Joana Aina Sastre i Pastor
Francesca Sastre i Pastor
Lucia Sastre i Pereira
Marco Sastre i Pereira
Quim Sastre i Pereira
Gabriel Sastre i Perelló
Joan Sastre i Pol
Alicia Sastre i Ramírez
Miquel Sastre i Ramis
Neus Sastre i Ramis
Bartomeu Sastre i Ramis
Catalina Sastre i Rigo
Francesca Sastre i Rigo
Andreu Sastre i Rigo
Bartomeu Sastre i Rigo
Miquel Sastre i Rigo
Josep Sastre i Rigo
Maria Sastre i Rigo
Esperança Sastre i Rigo
Maria Sastre i Rigo
Jaume Sastre i Ripoll
Martí Sastre i Rovira
Marc Sastre i Salom
Sergi Sastre i Salom
Xavier Sastre i Sánchez
Bartomeu Sastre i Seguí
Bartomeu Sastre i Seguí
Josep Sastre i Seguí
Maria Magdalena Sastre i Seguí
Joana Maria Sastre i Seguí
Maria Sastre i Seguí
Pereta Sastre i Serra
Bartomeu Sastre i Serra
Sebastià Sastre i Serra
Josep Sastre i Serra
Antoni Sastre i Serra
Francesc Sastre i Serra
Pau Sastre i Serra
Francesca Sastre i Serra
Pereta Sastre i Serra
Maria Sastre i Serra
Joan-Pau Sastre i Signo
Pereta Sastre i Soler
Francesca Sastre i Soler
Pere Joan Sastre i Soler
Joan Sastre i Soler
Francesca Aina Sastre i Sureda
Jacint Josep Marçal Sastre i Sureda
Joana Aina Sastre i Sureda
Joan Sastre i Sureda
Pere Joan Sastre i Sureda
Joan Sastre i Sureda*
Joana Sastre i Terrasa
Antònia Sastre i Terrasa
Àgueda Sastre i Tomàs
Joana Sastre i Tomàs
Magdalena Sastre i Tous
Miquel Sastre i Vich
Elionor Maria Sastre i Vich
Francesca Sastre i Vich
Joan Sastre i Vich
Rafel Joaquim Sastre i Vich
Jerònia Sastre i Vidal
Jaume Sastre i Vidal
Jaume Sastre i Vidal
Maria Sastre i Vidal
Bartomeu Sastre i Vidal
Llorenç Sastre i Vidal
Llorenç Sastre i Vidal
Pere Josep Sastre i Vidal
Antònia Sastre i Vidal
Catalina Sastre i Villalonga
Francesca Sastre i Villalonga
Margalida Sastre i Villalonga
Maria Sastre i Villalonga
Maria Sastre i Ximelis
Jacinta Sastre i Ximelis
Sebastiana Sastre i Ximelis
Francesc Sastre i Zanoguera
Rafel Sastre i Zanoguera
Magdalena Sastre*
Bartomeu Marçal “Sastre* i Gelabert (“”Gilebert””)”
Catalina Saturnino i Creus (?)
Jaume Marçal Saturnino* i Creus
Laurent-Amber Sault Warwick
Onofre Saura i Bibiloni
Mariona Saurina i Jané
Bartomeu Saurina i Vaquer
Joana Maria Saurina i Vaquer
Pau Josep Saurina i Vaquer
Catalina Saurina i Vaquer
Francina “Saurina i Vaquer (“”Seurina””)”
Joan Sbert
Joan Magí Sbert
Francesca Sbert i Borràs
Maria Aina Sbert i Cerdà
Bartomeu Sbert i Cerdà
Maria Sbert i Creus
Paula Sbert i Creus
Clara Sbert i Gomila
Maria Teresa Sbert i Gomila
Catalina Maria Sbert i Serra
Antoni Sbert i Serra
Maria Sbert i Serra
Antònia Sbert i Serra
Jordi Joan Sbert i Serra
Francesca Maria Sbert* i Monserrat
Lea-Marie Schön
Oscar Schönbrod Carmena
Lukaz-Martin Schweiker
Lenny-Valentín Sclavo Lavinaud
Catalina Maria Sebastià i Molina
Jorge Secano Lobato
Lucia Seda de Mingo
Núria Segarra i Valdivieso
Víctor Segarra Valdivieso
Bàrbara Eugènia Seger* i Parets
Maria del Carme Segorbe i Espuny
Adrian Segorbe i Pericàs
Pau Segovia i Ginard
Maria Segovia i Ginard
Alba Segovia i Ginard
Joan Segovia i Sans
Marc Segovia i Sans
Joan Baptista Seguí
Jaume Seguí
Miquel Benet Seguí
Magdalena Seguí i Benestar
Gabriel Seguí i Benestar
Gabriel Seguí i Benestar
Caterina Maria Rosa Seguí i Bestard
Joana Maria Seguí i Bestard
Miquel Joaquim Seguí i Bestard
Antonina Anna Seguí i Bestard
Jaume Joaquim Seguí i Bestard
Antònia Segui i Canyelles
Joana Anna Maria Ros Seguí i Canyelles
Laia Seguí i Canyelles
Maria Esperança Seguí i Canyelles
Apol·lònia Seguí i Canyelles
Francesca Seguí i Canyelles
Antoni Seguí i Canyelles
Jaume Joaquim Seguí i Canyelles
Francesca Anna Seguí i Canyelles
Mateu Seguí i Canyelles
Joan Baptista Seguí i Canyelles
Jaume Seguí i Canyelles
Joan Seguí i Canyelles
Francesca Anna Seguí i Canyelles
Miquel Àngel Seguí i Castillo
Bartomeu Seguí i Coll
Magdalena Seguí i Coll
Mateu Seguí i Coll
Joan Gabriel Seguí i Corteñas
Catalina Seguí i Crespí
Gabriel Seguí i Crespí
Francesca Seguí i Crespí
Magdalena Seguí i Crespí
Maria Seguí i Crespí
Joan Seguí i Creus
Jaume Seguí i Creus
Jaume Joaquim Seguí i Creus
Catalina Seguí i Creus
Jaume Seguí i Creus
Jaume Seguí i Creus
Joan Tomàs Seguí i Creus
Maria Seguí i Estrany
Francesc Seguí i Ferrer
Maria Seguí i Garau
Catalina Seguí i Garau
Francesca Seguí i Garau
Gerard Seguí i Gayà
Marcelo Seguí i Gill
Caterina Nadala Seguí i Llinàs
Pere Andreu Seguí i Mas
Mateu Seguí i Mas
Josep Seguí i Mas
Pau Seguí i Mas
Lluís Seguí i Mas
Aurora Seguí i Mas
Joan Segui i Mulet
Mateu Seguí i Mulet
Sebastià Seguí i Mulet
Mateu Seguí i Mulet
Maria Seguí i Mulet
Miquel Seguí i Mulet
Josep Seguí i Mulet
Aina Empar Seguí i Olmos
Margalida Seguí i Parets
Mateu Pau Seguí i Parets
Esperança Gertrudis Seguí i Parets
Caterina Seguí i Parets
Joana Pau Seguí i Parets
Antonina Seguí i Parets
Catalina Seguí i Perelló
Melcior Seguí i Picornell
Jaume Segui i Pons
Mateu Segui i Pons
Miquel Seguí i Pons
Francesc Seguí i Pons
Gabriel Seguí i Pons
Esperança Seguí i Ramis
Francesca Aina Seguí i Ramis
Catalina Seguí i Ramis
Mateu Seguí i Ramis
Joana Maria Seguí i Ramis
Jaume Antoni Seguí i Ramonell
Catalina Seguí i Rayó
Margalida Seguí i Rosé
Magdalena Seguí i Roser
Magdalena Seguí i Roser
Miquel Seguí i Salamanca
Joan Seguí i Salamanca
Sergi Seguí i Salvà
Marta Seguí i Salvà
Mateu Joaquim Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Maria Seguí i Serra
Pere Seguí i Serra
Maria Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Josep Seguí i Serra
Gabriel Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Joan Seguí i Serra
Antònia Seguí i Serra
Martí Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Mateu Josep Seguí i Serra
Mateu Joaquim Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Bernat Seguí i Serra
Mateu Joaquim Seguí i Serra
Antònia Seguí i Serra
Mateu Bonaventura Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Magdalena Seguí i Serra
Francesca Seguí i Serra
Joana Maria Seguí i Serra
Mateu Seguí i Serra
Catalina Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Joan Seguí i Serra*
Apol·lònia Seguí i Sureda
Antònia Seguí i Sureda
Rafel Pere Seguí i Tarongí
Maria Seguí i Vich
Cristòfor Seguí i Vich
Magdalena Seguí i Vich
Mateu Seguí i Vich
Maria Seguí i Vich
Bernat Seguí i Vich
Marçala Seguí i Vich
Jaume Seguí i Vidal
Catalina Seguí i Vidal
Pere Seguí i Vidal
Francisco Javier Segura Cortès
Xavier Segura i Abruña
Lluís Segura i Abruña
Neus Segura i Bordoy
Francesc Xavier Segura i Bordoy
Francesc-Xavier Segura i Bordoy
Diego Segura i Carrillo
Joan Segura i Carrillo
Encarnación Segura i Carrillo
Kevin Segura i Conde
Ismael Segura i Cortes
Teodora Eulàlia Segura i Cortès
Claudia Segura i Garcia
Aina Maria Segura i Vidal
Hugo Segura Martínez
Margalida Maria Sellens i Canyelles
Pere Marçal Sellens i Vaquer
Marta Sendra i Diéguez
Josep Sendra i Martínez
Josep Sendra i Martínez
Francina Teresa* Senela*
Pere Sequeres
Antonina Beneta Sequeres
Gabriel Sequeres
Caterina Beneta Sequeres
Joan Benet Sequeres
Pere Joan Sequeres
Miquel Benet Sequeres
Joana Nadala Sequeres
Joana Sequeres
Anna Beneta Sequeres
Francina Sequeres
Antonina Sequeres
Rafel Sequeres i Sastre
Isabet Joana Sequeres*
Caterina Beneta Serdà
Bernat(?) Miquel Serdà (Pou(?))
Joan Serdà i Creus
Joan Serdà^ i Creus
Paola Serna i Rigo
Caterina Serra
Magdalena Serra
Antonina Beneta Serra
Joana Pereta Beneta Serra
Llucia Marçala Serra
Joana Damiana Serra
Joan Serra
Antoni Serra
Joana Maria Serra
Anna Serra
Antonina Francina Serra
Joan Serra
Beneta Serra
Antonina Serra
Francina Beneta Serra i *
Anna Maria Serra i *
Antonina Rosa Serra i *
Pau Mariano Serra i *
Joana Anna Serra i *
Miquel Marçal Serra i [Expòsit]
Francesca Marçala Serra i [Expòsit]
Maria Lluïsa Serra i [Expòsita]
Baltasar Serra i [Verd] **
Sol Serra i Alonso
Josep Serra i Alorda
Josep Serra i Alorda
Bernat Serra i Alorda
Pere Joan Serra i Alorda
Sebastià Joaquim Serra i Alorda
Sebastià Serra i Alorda
Antoni Serra i Aloy
Catalina Maria Serra i Aloy
Maria Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Joana Aina Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Guillem Serra i Amengual
Bernat Serra i Amengual
Antoni Serra i Amengual
Esperança Serra i Amengual
Joana Maria Rosa Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Miquel Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Margalida Serra i Amengual
Antònia Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Bartomeu Josep Serra i Amengual
Catalina Maria Rosa Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Bernat Josep Serra i Amengual
Tomàs Marçal Serra i Amengual
Coloma Maria Serra i Amengual
Bàrbara* Maria Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Joana Maria Rosa Serra i Amengual
Joan Serra i Amengual
Antònia Serra i Amengual
Miquel Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Margalida Serra i Amengual
Josep Francesc Serra i Amengual
Miquel Serra i Amengual
Rosa Serra i Amengual
Catalina Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Jordi Marçal Serra i Amengual*
Antoni Serra i Andreu
Joan Marçal Serra i Antich
Francina Maria Serra i Antich
Elisabet Maria Serra i Antich
Margalida Josepa Serra i Balaguer
Vicenç Francesc Serra i Balaguer
Margalida Serra i Balaguer
Mateu Joaquim Serra i Balaguer
Margalida Serra i Balaguer
Joana Maria Serra i Balaguer
Miquel Francesc Serra i Balle
Cristòfor Bonaventur Serra i Barceló
Francina Maria Rosa Serra i Barceló
Mateu Joaquim Serra i Barceló
Melcior Serra i Barceló
Mateu Serra i Barceló
Mateu Serra i Barceló
Margalida Maria Serra i Barceló
Joana Maria Serra i Barrera
Pere Francesc Serra i Barrera
Vicenç Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Catalina Maria Serra i Barrera
Joana Maria Rosa Serra i Barrera
Bernat Serra i Barrera
Pere Josep Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Margalida Anna Serra i Barrera
Antònia Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Jordi Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Joana Maria Serra i Barrera
Miquel Joaquim Serra i Barrera
Magdalena Maria Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Antonina Maria Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Sebastià Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Antoni Serra i Barrera
Martí Joaquim Serra i Barrera
Antonina Montserrada Serra i Barrera
Joan Bonav. Marçal Serra i Barrera
Pere Josep Serra i Barrera
Pere Francesc Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Pere Josep Joaquim Serra i Barrera
Pere Josep Serra i Barrera
Joan Josep Bonav. Serra i Barrera
Joana Maria Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Antoni Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Maria Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Magdalena Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Vicenç Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Bernat Serra i Barrera
Bernat Serra i Barrera
Gabriel Serra i Barrera
Miquel Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Martí Joan Marçal Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Pere Josep Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Joan Josep Serra i Barrera*
Maria Serra i Batle
Martí Serra i Bestard
Antoni Serra i Bestard
Joan Serra i Bestard
Antoni Serra i Bestard
Miquel Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Paula Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Jaume Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Esperança Serra i Bestard
Maria Serra i Bestard
Margalida Serra i Bestard
Miquel Serra i Bestard
Joan Serra i Bestard
Jaume Serra i Bestard
Antoni Serra i Bestard
Paula Serra i Bestard
Antònia Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Antònia Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Maria Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Joana Aina Serra i Bestard
Martí Serra i Bestard
Antoni Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Joan Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Josep Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Miquel Serra i Bestard
Margalida Serra i Bibiloni
Catalina Serra i Bibiloni
Antònia Maria Serra i Bibiloni
Catalina Serra i Bibiloni
Catalina M.del Carme Serra i Bibiloni
Lourdes Serra i Bibiloni
Coloma Maria Serra i Bibiloni
Miquel Josep Serra i Bibiloni
Maria Agnès Serra i Bibiloni
Gabriel Serra i Bibiloni
Francesc Serra i Bibiloni
Joana Maria Serra i Bibiloni
Antoni Macià Serra i Bibiloni
Antònia Serra i Bibiloni
Caterina Maria Serra i Bibiloni
Bernat Serra i Bis
Joan Maties Serra i Bisquerra
Joan Marçal Serra i Bisquerra
Miquel Serra i Bisquerra
Pere Serra i Bisquerra
Jordi Serra i Boira*
Bartomeu Serra i Bonet
Marina Serra i Bonet
Guillem Serra i Bordoy
Joan Josep Serra i Borràs
Anna Marçala Serra i Borràs
Josep* Serra i Borràs
Maria Serra i Bosch
Miquel Serra i Bosch
Catalina Serra i Bosch
Rafel Serra i Bosch
Maria Serra i Bover
Salvador Serra i Bover
Gabriel Jordi Serra i Busquets
Antonina Serra i Busquets
Anna Serra i Busquets
Joana Serra i Busquets
Josep Serra i Busquets
Maria Serra i Busquets
Joana Serra i Busquets
Joan Miquel Serra i Busquets
Margalida Serra i Busquets
Jerònia Serra i Busquets
Caterina Serra i Busquets
Joan Serra i Busquets*
Pere Josep Serra i Cabot
Francesc Serra i Cabot
Antònia Serra i Cabot
Josep Marçal Serra i Cabot
Apol·lònia Serra i Cabot
Melcior Marçal Serra i Cabot
Catalina Serra i Cabot
Joana Aina Serra i Cabot
Gabriel Serra i Cabot
Gabriel Serra i Cabot
Antònia Serra i Cabot
Francesca Serra i Cabot
Joan Serra i Cabot
Francesc Serra i Cabot
Pere Serra i Cabot
Antoni Marçal Serra i Cabot*
Maria Magdalena Serra i Caldes
Joana Maria Serra i Caldes
Sebastià Serra i Caldés
Miquel Serra i Campins*
Pere Serra i Cantallops
Pere Serra i Cantallops
Isabel Serra i Cantallops
Miquel Serra i Canyelles
Bernadí Joaquim Serra i Canyelles
Bernat Joaquim Serra i Canyelles
Martina Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Jordi Serra i Canyelles
Marçal Serra i Canyelles
Esperança Serra i Canyelles
Miquel Mariano Serra i Canyelles
Joan Serra i Canyelles
Gregori Serra i Canyelles
Lluca Maria Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Coloma Maria Rosa Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Gregori Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Joana Anna MariaRosa Serra i Canyelles
Francina Anna Serra i Canyelles
Bernat Francesc Serra i Canyelles
Bartomeu Joaquim Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Beneta Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Sebastià Serra i Canyelles
Francesca Maria Rosa Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Joana Anna Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Mariana Rosa Serra i Canyelles
Beneta Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Sebastià Joaquim Serra i Canyelles
Francesca Aina Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Mateu Serra i Canyelles
Miquel Marçal Serra i Canyelles
Joan Baptista Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Salvador Serra i Canyelles
Mateu Joaquim Serra i Canyelles
Bartomeu Serra i Canyelles
Francesca Maria Serra i Canyelles
Joan Marçal Serra i Canyelles
Joana Maria Serra i Canyelles
Francesca Marçala Serra i Canyelles
Maria Margalida Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Catalina Maria Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Gabriel Serra i Canyelles
Catalina Maria Serra i Canyelles
Pere Antoni Serra i Canyelles
Pere Serra i Canyelles
Antoni Marçal Serra i Canyelles
Pere Josep Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Josep Joaquim Serra i Canyelles
Jordi Serra i Canyelles
Caterina Rosa Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Magdalena Serra i Canyelles
Josep Joaquim Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Francesca Anna Serra i Canyelles
Jordi Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Bernat Joaquim Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Francesca Maria Serra i Canyelles
Miquel Mariano Serra i Canyelles
Rosa Serra i Canyelles
Caterina AntòniaMria Serra i Canyelles
Pere Antoni Serra i Canyelles
Caterina Rosa Maria Serra i Canyelles
Margalida Gertrudis Serra i Canyelles
Margalida Marçala Serra i Canyelles
Caterina Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Margalida Marçala Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Jeroni Joaquim Serra i Canyelles
Magina Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Coloma Maria Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Magdalena Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Antonina Anna Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Francesc Joaquim Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Bartomeu Serra i Canyelles
Mateu Serra i Canyelles
Beneta Serra i Canyelles
Antoni Serra i Canyelles
Francesca Aina Serra i Canyelles
Antoni Josep Serra i Canyelles
Maria Elisabet Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Antoni Serra i Canyelles
Bartomeu Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Mateu Josep Serra i Canyelles
Joana Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Bernat Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Jeroni Joaquim Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Joan Bonaventura Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Caterina Maria Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Maria Rosa Serra i Canyelles
Francina Serra i Canyelles
Bartomeu Serra i Canyelles
Joana Maria Rosa Serra i Canyelles
Miquel Marçal Serra i Canyelles
Marçala Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Joana Maria Bàrbara Serra i Canyelles
Andreu Marçal Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Antoni Serra i Canyelles
Salvador Serra i Canyelles
Miquel Joquim Serra i Canyelles
Antonina Maria Rosa Serra i Canyelles
Joana Maria Serra i Canyelles
Antonina Rosa Serra i Canyelles
Antoni Josep Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Apol·lònia Serra i Canyelles
Bàrbara Serra i Canyelles
Elisabet Rosa Serra i Canyelles
Francesc Joaquim Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Francina Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Catalina Neus Serra i Canyelles
Maria Àngels Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Joan Serra i Canyelles
Jerònia Beneta Serra i Canyelles
Joana Maria Rosa Serra i Canyelles
Caterina Anna Serra i Canyelles
Antonina Anna Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Maria Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Joan Marçal Josep Serra i Canyelles
Mateu Bonaventura Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Caterina Maria Rosa Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Sebastiana Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Martina Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Caterina Anna Teresa Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Joana Maria Serra i Canyelles
Antonina Rosa Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesc Joaquim Serra i Canyelles
Bàrbara Serra i Canyelles
Antoni Josep Serra i Canyelles
Antonina Serra i Canyelles
Bernat Josep Serra i Canyelles
Antonina Anna Serra i Canyelles
Joana Aina Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Esperança Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francina Anna Serra i Canyelles
Elisabet Serra i Canyelles
Bartomeu Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Paula Serra i Canyelles
Antoni Serra i Canyelles
Miquel Josep Joaquim Serra i Canyelles
Josep Marçal Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Joana Aina Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Paula Serra i Canyelles
Antoni Serra i Canyelles
Sebastiana Serra i Canyelles*
Martí Serra i Capellà
Josep Serra i Capellà
Antònia Serra i Capellà
Catalina Serra i Capellà
Martina Serra i Capó
Joana Serra i Capó
Joan Serra i Capó
Joan Serra i Capó
Francesca Serra i Capó
Bartomeu Serra i Capó
Miquel Joaquim Gaetà Serra i Capó
Josep Serra i Carbonell
Joan Serra i Carbonell
Joan Serra i Carrió
Antoni Serra i Carrió
Miquel Serra i Carrió
Miquel Serra i Carrió
Pau Mariano Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Joana Maria Serra i Carrió
Catalina Tomàs Serra i Carrió
Martí Serra i Carrió
Miquel Joaquim Serra i Carrió
Miquel Ramon Serra i Carrió
Joana Rosa Marçala Serra i Carrió
Maria Felicia Serra i Carrió
Maria Serra i Carrió
Martí Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Margalida Serra i Carrió
Francesca Serra i Carrió
Pere Josep Serra i Carrió
Francesc Serra i Carrió
Catalina Serra i Carrió
Catalina Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Paula Serra i Carrió
Francesca Serra i Carrió
Francesca Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Magdalena Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Antonina* Serra i Carrió
Pere Francesc Serra i Carrió
Maria Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Josep Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Pau Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Mateu Marçal Serra i Carrió
Pere Josep Serra i Carrió
Francina Anna Serra i Carrió
Bartomeu Serra i Carrió
Pere Josep Serra i Carrió*
Antònia Rosa “Serra i Castelló (“”Casteyo””)”
Josep Serra i Cervera
Pere Serra i Chumillas
Antònia Serra i Chumillas
Jordi Mariano Serra i Cladera
Pràxedis Serra i Cladera
Jaume Bonaventura Serra i Cladera
Tomàs Mariano Serra i Cladera
Bernat Marçal Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Bartomeu Serra i Coll
Joan Josep Serra i Coll
Josep Marçal Serra i Coll
Antònia Serra i Coll
Magdalena Serra i Coll
Anna Maria Serra i Coll
Bernat Serra i Coll
Mateu Serra i Coll
Antònia Serra i Coll
Anna Maria Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Joana Maria Serra i Coll
Margalida Serra i Coll
Bartomeu Serra i Coll
Bernat Serra i Coll
Bernat Serra i Coll
Magdalena Serra i Coll
Josep Antoni Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Antònia Serra i Coll
Joana Maria “Serra i Coll (“”Serre””)”
Margalida Serra i Comas
Francesca Aina Serra i Comas
Joan Serra i Comas
Magdalena Serra i Comas
Esperança Maria Serra i Comas
Magdalena Serra i Comas
Magdalena Serra i Comas
Catalina Serra i Comas
Miquel Serra i Comas
Joana Anna Antonina Serra i Comas
Maria Josepa Serra i Comas
Bàrbara Serra i Comas
Esperança Serra i Comas
Antoni Serra i Comas
Vicenç Serra i Comas
Jaume Josep Serra i Comes
Catalina Maria Serra i Comes
Vicenç Serra i Comes
Joan Josep Serra i Comes
Mateu Serra i Comes
Miquel Serra i Comes*
Maria Marçala Serra i Company
Antònia Aina Serra i Company
Caterina Maria Serra i Company
Joana Montserrada Serra i Company
Maria Serra i Company
Antònia Aina Serra i Company
Margalida Serra i Company
Francesca Serra i Company
Maria Marçala Serra i Company
Rafela Maria Serra i Company
Joan Serra i Company
Coloma Serra i Company
Jaume Josep Serra i Company
Coloma Serra i Company
Mateu Serra i Company
Pere Serra i Company
Miquel Josep Serra i Company
Sebastià Serra i Company
Joana Maria Serra i Company
Margalida Serra i Company
Catalina Serra i Company
Catalina Serra i Contestí
Francesca Aina Serra i Contestí
Magdalena Serra i Contestí
Francesc Serra i Contestí
Antònia Maria Serra i Contestí
Catalina Serra i Corró
Francesca Serra i Corró
Jaume Serra i Corró
Joana Maria Serra i Crespí
Miquel Serra i Crespí
Maria Antònia Serra i Crespí
Josep Serra i Crespí
Margalida Serra i Crespí
Sebastià Joaquim Serra i Crespí
Paula Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Miquel Serra i Creus
Bernat Serra i Creus
Rosa Maria Serra i Creus
Catalina Serra i Creus
Maria Serra i Creus
Coloma Maria Serra i Creus
Margalida Serra i Creus
Margalida Maria Serra i Creus
Miquel Serra i Creus
Miquel Francesc Serra i Creus
Catalina Serra i Creus
Bartomeu Serra i Creus
Caterina Serra i Creus
Antònia Maria Serra i Creus
Magdalena Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Antònia Maria Serra i Creus
Francesca Serra i Creus
Andreu Marçal Serra i Creus
Antònia Serra i Creus
Margalida Bonaventur Serra i Creus
Bartomeu Serra i Creus
Miquel Jaume Serra i Creus
Josep Serra i Creus
Sebastià Josep Serra i Dols
Tomàs Serra i Dols
Gabriel Nicolau Ign. Serra i Dols
Miquel Josep Serra i Dols*
Sebastià Serra i Escarrer
Pau Serra i Escarrer
Francina Serra i Estarellas
Joana Serra i Estarellas
Salvador Serra i Estarellas
Mateu Serra i Estarellas
Joana Serra i Estarellas
Pere Serra i Estarelles
Gregori Serra i Estarelles
Antònia Marçala Serra i Expòsita
Berenguer Serra i Far
Gabriel Josep Serra i Far
Jaume Marçal Serra i Far
Catalina Maria Serra i Far
Maria Serra i Far
Francina Serra i Far
Miquel Marçal Serra i Far
Miquel Josep Serra i Far
Margalida Serra i Far
Antonina Esperança Serra i Farriol^
Maria Serra i Ferragut
Miquel Serra i Ferrer
Pere Serra i Ferrer
Biel Serra i Ferrer
Antoni Serra i Ferrer
Maria Serra i Ferrer
Auba Serra i Ferrer
Esperança Serra i Fiol
Antoni Josep Serra i Fiol
Joan Serra i Fiol
Joan Serra i Fiol
Joana Maria Serra i Fiol
Margalida Serra i Fiol
Joana Anna Serra i Florit
Gabriel Serra i Florit
Catalina Serra i Florit
Francesc Mariano Serra i Florit
Mateu Serra i Florit
Antoni Serra i Frau
Joan Josep Serra i Frau
Miquel Pau Joaquim Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Francesca Anna Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Isabel Serra i Frau
Antoni Maria Josep Serra i Frau
Maria Serra i Frau
Francesca Maria Serra i Frau
Catalina Maria Serra i Frau
Bàrbara Serra i Frau
Magdalena Serra i Frau
Maciana Serra i Frau
Bernat Serra i Frau
Margalida Ignasia Serra i Frau
Andreu Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Antònia Serra i Frau
Magdalena Serra i Frau
Bernat Serra i Frau
Gabriel Serra i Frau
Joana Maria Serra i Frau
Joana Maria Serra i Frau
Elisabet Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Josep Serra i Frau
Marçal Serra i Frau
Antoni Serra i Frau
Elisabet Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Martí Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Pere Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Sebastià Serra i Frau
Josep Serra i Frau
Josep Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Francesca Serra i Frau
Llorenç Serra i Frau
Josep Serra i Frau
Pere Serra i Frau
Francesca Aina Serra i Frau
Marçal Joan Serra i Frau
Maria Rosa Serra i Frau
Martí Serra i Frau
Baltasar Joaquim Serra i Frau
Margalida Marçala Serra i Frau
Melcior Antoni Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Caterina Serra i Frau
Magdalena Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Catalina Maria Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Francina Anna Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Francesca Anna Serra i Frau
Catalina Serra i Frau*
Antònia Serra i Frontera
Caterina Anna Serra i Frontera
Francesc Joaquim Serra i Frontera
Sebastiana Serra i Frontera
Bàrbara Serra i Frontera
Antònia Maria Serra i Frontera
Joana Maria Serra i Frontera*
Jaume Serra i Fullana
Bernat Joaquim Serra i Fullana
Francina Rosa Serra i Gaià
Joana Serra i Garau
Joan Serra i Garau
Martina Serra i Garau
Catalina Serra i Garau
Joan Serra i Garau
Bartomeu Serra i Garau
Jordi Serra i Garau
Antònia Serra i Garau
Maria Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Catalina Serra i Garau
Joan Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Francesca Serra i Garau
Pereta Serra i Garau
Maria Serra i Garau
Paula Serra i Garau
Francesc Serra i Garau
Miquel Serra i Garau
Pere Serra i Garau
Antònia Serra i Garau
Maria Serra i Garau
Cristòfol Serra i Garau
Antònia Serra i Garau
Vicenç Serra i Garau
Cristòfol Serra i Garau
Maria Serra i Gayà
Catalina Serra i Gayà
Francesc Serra i Gayà
Joan Serra i Gayà
Bartomeu Serra i Gayà
Miquel Marçal Serra i Gayà
Salvador Serra i Gayà
Bernadí Serra i Gayà
Francina Serra i Gayà
Caterina Maria Serra i Gayà
Joan Serra i Gayà*
Miquel Serra i Gayà*
Francina Serra i Gayà*
Rafel Josep Serra i Gelabert
Maria Serra i Gelabert
Bernat Serra i Gelabert
Miquel Serra i Gelabert
Margalida Serra i Gelabert
Mateu Joaquim Bonav. Serra i Gelabert
Margalida Anna Serra i Gelabert
Margalida Serra i Gelabert
Antònia Anna “Serra i Gelabert (“”Gelebert””)”
Bernat Joaquim Serra i Gelabert*
Maria Rosa “Serra i Gilabert (“”Gilebert””)”
Carla Serra i González
Martina Serra i González
Martina Serra i Gordiola
Josep Serra i Gordiola
Francesca Serra i Gordiola
Catalina Serra i Gordiola
Josep Serra i Grimalt
Antònia Serra i Gual*
Francesca Serra i Herranz
Maria Josepa Serra i Homar
Catalina Serra i Homar
Esperança Serra i Homar
Antònia Serra i Homar
Jordi Serra i Homar
Francesca Serra i Homar (‘Omar’)
Aina Maria Serra i Homar*
Antoni Serra i Horrach
Antoni Serra i Horrach
Francesca Serra i Horrach
Antoni Josep Serra i Horrach
Mateu Serra i Isern
Aina Maria Serra i Isern
Magdalena Serra i Isern
Margalida Marçala Serra i Isern
Catalina Serra i Isern
Pau Marçal Serra i Isern*
Magdalena Maria Serra i Jaume
Rafel Serra i Jaume
Francina Anna Serra i Jaume
Maria Agnès Serra i Jaume
Catalina Serra i Jaume
Francina Anna Maria Serra i Jaume
Mateu Joaquim Serra i Jaume
Margalida Anna Rosa Serra i Jaume
Miquel Josep Bonav. Serra i Jaume
Joana Anna Maria Serra i Jaume
Miquel Serra i Jaume
Joan Baptista Josep Serra i Jaume
Miquel Serra i Jaume
Miquel Serra i Jaume
Rafel Josep Serra i Jaume
Joan Francesc Pau Serra i Jaume
Melcior Serra i Jaume*
Maria Serra i Jordà
Bernat Serra i Juan
Maria Serra i Juan
Jaume Serra i Juan
Margalida Serra i Juan
Melcior Bonaventura Serra i Juan
Miquel Serra i Juan
Joan Serra i Juan
Joan Serra i Juan
Josep Serra i Juan
Miquel Serra i Juan
Maria Serra i Juan
Maria Serra i Juan
Margalida Serra i Juan
Josep Serra i Juan
Antoni Serra i Juan
Joana Anna Maria Serra i Juan
Cristòfor Serra i Juan
Jaume Serra i Juan
Joana Aina Serra i Juan
Magdalena Maria Serra i Juan
Josep Serra i Juan
Miquel Serra i Juan
Margalida Serra i Juan
Joan Serra i Juan
Pere Joan Serra i Juan
Bartomeu Serra i Juan*
Jaume Serra i Llabrés
Mateu* Serra i Llabrés
Gabriel Serra i Llabrés
Pere Marçal Serra i Llabrés
Joan Serra i Llabrés
Miquel Marçal Serra i Llabrés
Mateu* Serra i Llabrés*
Miquel Serra i Maiol*
Antoni Serra i Marcè
Maria Serra i Marí
Francesca Serra i Marí
Catalina Serra i Marín
Maties Serra i Marquès
Guillem Serra i Marquès
Antònia Serra i Marquès
Maties Serra i Marquès
Pereta Serra i Marquès
Antoni Serra i Marquès
Sebastià Serra i Martí
Sebastià Serra i Martí
Maria Serra i Martí
Maria Serra i Martorell
Josep Serra i Martorell
Maria Serra i Martorell
Isabel Serra i Martorell
Antònia Serra i Mas
Pere Joan Serra i Mas
Bartomeu Serra i Mas
Joan Serra i Mas
Gabriel Serra i Mas
Margalida Serra i Mas
Magdalena Serra i Mas
Magdalena Serra i Mas
Antoni Serra i Mas
Margalida Serra i Mas
Magdalena Serra i Mas
Miquela Serra i Mas
Joana Serra i Mas
Maria Serra i Mas
Bàrbara Serra i Mas
Miquel Serra i Mas
Mateu Serra i Mas
Salvador Serra i Mas
Maria Serra i Mas
Esperança Serra i Mas
Martí Serra i Mas
Bàrbara Serra i Mas
Catalina Serra i Mas
Salvador “Serra i Mas (“”Serre””)”
Joan Josep Serra i Mas*
Bartomeu Serra i Mascaró
Rafel Serra i Mascaró
Rafel Serra i Mascaró
Francesca Serra i Mascaró
Margalida Serra i Mascaró
Josep Miquel Serra i Matas
Francesca Maria Serra i Matas
Francesca Serra i Mateu
Antoni Benet Serra i Mayol
Francina Serra i Mayol
Joana Serra i Mayol
Joan Marçal Serra i Mayol
Joana Serra i Mayol
Catalina Marçala Serra i Mayol
Pere* Serra i Mayol
Miquel Serra i Mercadal
Francisca Aina Serra i Mesquida
Mar Serra i Mesquida
Margalida Serra i Mesquida
Miquel Serra i Mesquida
Bernat Serra i Mesquida
Sebastià Serra i Mesquida
Margalida Serra i Mesquida
Beneta Serra i Mesquida
Bernat Serra i Mesquida
Margalida Serra i Mesquida
Jaume Serra i Mesquida
Joana Maria Serra i Mesquida
Francesca Aina Serra i Mesquida
Miquel Serra i Mesquida
Maria Serra i Mestra
Rafel Serra i Mestra^
Maria Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre
Bartomeu Serra i Mestre
Margalida Serra i Mestre
Magdalena Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre
Martí Serra i Mestre
Catalina Serra i Mestre
Martí Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre^
Joana Maria Serra i Mir
Margalida Anna Serra i Mir
s/n Serra i Mir
Miquel Bonaventura Serra i Mir
Mateu Serra i Mir
Francina Maria Serra i Mir
Sebastià Serra i Mir
Beneta Maria Serra i Mir
Mateu Serra i Mir
Miquela Maria Serra i Mir
Margalida Serra i Mir
Margalida Anna Teres Serra i Mir
Caterina Maria Serra i Mir
Aina Serra i Mir*
Jordi Serra i Miralles
Joana Aina Serra i Miralles
Joan Serra i Miralles
Pere Serra i Miralles
Miquel Serra i Miralles
Bartomeu Serra i Miralles
Pràxedis Serra i Moll
Jordi Serra i Moll
Sebastià Serra i Moll
Catalina Serra i Moll
Josep Joaquim Serra i Moll
Margalida Serra i Moll
Josep Joaquim Serra i Moll
Jordi Serra i Moll
Rafel Serra i Moll
Antònia Serra i Moll
Bernat Serra i Moll
Gabriel Serra i Moll
Catalina Serra i Moll
Miquel Serra i Moll
Sebastià Serra i Moll
Francesca Serra i Moll
Caterina Serra i Moll
Maria Serra i Moll
Catalina Serra i Moll
Bartomeu Joaquim Serra i Moll
Caterina Rosa Serra i Moll
Bartomeu Serra i Morey
Josep Serra i Morro
Alícia Serra i Morro
Bernat Serra i Morro
Margalida Serra i Morro
Maria Serra i Moyà
Francesca Serra i Moyà
Joan Serra i Mulet
Gabriel Serra i Mulet
Gabriel Marçal Serra i Mulet
Francina Serra i Mulet
Catalina Serra i Mulet
Caterina Marçala Serra i Mulet
Caterina Serra i Mulet
Miquel Serra i Mulet
Margalida Serra i Mulet
Joan Baptista Serra i Mulet
Arnau Serra i Mulet
Maria Paula Serra i Mulet
Gabriel Marçal Serra i Mulet
Antònia Serra i Mulet
Antoni Marçal Serra i Mulet
Pere Serra i Mulet
Miquel Marçal Serra i Mulet
Catalina Serra i Mulet
Catalina Serra i Mulet
Pere Serra i Mulet
Bernat Joaquim Serra i Muntaner
Caterina Anna Serra i Muntaner
Miquel Francesc Serra i Muntaner
Caterina Anna Serra i Muntaner
Salvador Serra i Mut
Joana Maria Serra i Nadal
Francesca Aina Serra i Nadal
Josep Serra i Nadal
Mateu Serra i Nadal
Mateu Serra i Nadal
Francesca Serra i Nadal
Margalida Serra i Nadal
Joan Serra i Nadal
Magdalena Serra i Nadal
Joana Aina Serra i Nadal
Martí Serra i Nadal
Francesca Aina Serra i Nadal
Joana Serra i Nadal
Joana Aina Serra i Nadal
Coloma Serra i Nadal*
Bartomeu Josep Joaqu Serra i Negre
Margalida Anna Maria Serra i Negre
Antonina Anna Serra i Negre
Francesc Ramon Serra i Negre
Antonina Anna Maria Serra i Negre
Francesc Joaquim Serra i Negre
Bernadí Joaquim Serra i Negre
Joan Baptista Serra i Oliver
Margalida Serra i Oliver
Elisabet Bonaventura Serra i Oliver
Miquel Josep Serra i Oliver
Beneta Serra i Oliver
Antònia Serra i Oliver
Joana Maria Serra i Oliver
Aina Maria Serra i Oliver
Joana Maria Serra i Oliver
Pereta Serra i Oliver
Catalina Serra i Oliver
Tomàs Bonaventura Serra i Oliver
Antoni Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Coloma Rosa Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Jaume Serra i Oliver
Francina Anna Serra i Oliver
Francesca Anna Serra i Oliver
Jaume Serra i Oliver
Francina Anna Teresa Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Martí Mariano Serra i Oliver
Margalida Serra i Oliver
Maria Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Francesca Anna Serra i Oliver
Joan Serra i Oliver
Bernat Ignasi Serra i Oliver
Josep Serra i Oliver
Francesca Maria Serra i Oliver
Ramon Serra i Oliver
Pere Joaquim Serra i Oliver
Miquel Marçal Serra i Oliver
Miquel Joaquim Serra i Oliver
Macià Marçal Serra i Oliver
Margalida Serra i Oliver
Maria Serra i Oliver
Esperança Serra i Oliver
Bartomeu Joaquim Serra i Oliver
Sebastià Serra i Oliver
Margalida Serra i Oliver
Josep Serra i Oliver
Joana Serra i Oliver
Miquel Serra i Oliver
Margalida Serra i Oliver
Caterina Gertrudis Serra i Oliver
Josep Serra i Oliver*
Coloma Serra i Oliver*
Bartomeu Serra i Orell
Margalida Serra i Orell
Bartomeu Serra i Orell
Pau Serra i Orell
Miquel Serra i Orell
Catalina Serra i Orell
Sebastià Serra i Palou
Francesc Serra i Palou
Pere Serra i Palou
Jerònia Serra i Palou
Martina Serra i Palou
Magina Serra i Palou
Montserrada Serra i Palou
Bartomeu Serra i Palou
Joan Mariano Serra i Palou
Catalina Serra i Palou
Antònia Maria Serra i Palou
Maria Rosa Serra i Parets
Caterina Rosa Serra i Parets
Pere Antoni Serra i Parets
Jaumeta Rosa Serra i Parets
Miquel Josep Serra i Parets
Maria Rosa Serra i Parets
Aïda Serra i Parrondo
Albert Serra i Parrondo
Catalina Serra i Pascual
Melcior Serra i Pascual
Cristòfor Serra i Pascual*
Bernat Josep Serra i Pasqual
Melcior Serra i Pasqual
Pere Josep Serra i Pasqual
Coloma Maria Serra i Pasqual
Catalina Serra i Pasqual
Magdalena Rosa Serra i Pasqual
Pere Josep Serra i Pasqual
Pere Josep Serra i Pasqual^
Guillem Serra i Payeras
Elisabet Maria Rosa Serra i Payeras
Joana Maria Rosa Serra i Payeras
Elisabet Serra i Payeres
Antonina Anna Serra i Payeres
Caterina Maria Rosa Serra i Payeres
Caterina Serra i Penya
Gabriel Serra i Penya
Miquel Andreu Serra i Penya
Josep Joaquim Serra i Penya
Sebastià Serra i Penya
Joana Aina Serra i Penya
Bernadí Antoni Serra i Penya
Caterina Antònia Serra i Penya
Pereta Serra i Penya
Rafel Serra i Perelló
Mateu Serra i Perelló
Marina Serra i Pérez
Marc Serra i Pérez
Sebastià Serra i Pizà
Pere Marçal Serra i Pizà
Antònia Serra i Pizà
Domingo Serra i Pizà
Pere Francesc R.Llul Serra i Pizà
Pere Serra i Pizà
Maria Serra i Pizà
Francesca Maria Serra i Pizà
Francesca Serra i Pizà
Joan Serra i Pizà
Gabriel Serra i Pizà
Margalida Serra i Pizà
Joan Serra i Planas
Miquel Serra i Planas
Jerònia Serra i Planas
Maria Serra i Planas
Catalina Serra i Planas
Catalina Serra i Pocoví
Maria Serra i Pocoví
Antònia Serra i Pocoví
Pere Serra i Pocoví
Jordi Serra i Pocoví
Maria Serra i Pocoví
Maria Antònia Serra i Pol
Martí Serra i Pol
Elionor Maria Serra i Poncell
Mateu Serra i Poncell
Joana Aina Maria Mçl Serra i Poncell
Jerònia Serra i Poncell
Jaumeta Serra i Poncell
Jaume Pau Bonaventur Serra i Pons
Maria Rosa Serra i Pons
Maria Paula Serra i Pons
Magdalena Serra i Pons
Francesca Maria Serra i Ponsell
Joana Maria Serra i Puigròs
Pere Serra i Puigròs
Joan Serra i Ramis
Catalina Serra i Ramis
Antònia Serra i Ramis
Antònia Serra i Ramis
Joan Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Sebastià Serra i Ramis
Jaume Serra i Ramis
Magdalena Serra i Ramis
Antoni Serra i Ramis
Joan Serra i Ramis
Joana Aina Serra i Ramis
Joan Serra i Ramis
Miquel Serra i Ramis
Margalida Serra i Ramis
Elisabet Maria Serra i Ramis
Josep Serra i Ramis
Vicenç Serra i Ramis
Francesc Josep Serra i Ramis
Antoni Josep Serra i Ramis
Pere Serra i Ramis
Mateu Serra i Ramis
Margalida Serra i Ramis
Macià Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Antoni Serra i Ramis
Martí Serra i Ramis
Catalina Serra i Ramis
Antònia Serra i Ramis
Miquel Serra i Ramis
Jordi Serra i Ramis
Rafel Serra i Ramis
Joan Serra i Ramis
Miquel Serra i Ramis
Caterina Serra i Ramis
Bartomeu Serra i Ramis
Macià Serra i Ramis
Miquel Joaquim Serra i Ramis
Gabriel Bonaventura Serra i Ramis
Catalina Serra i Ramis
Pere Antoni Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Pereta Serra i Ramis
Pere Marçal Josep Serra i Ramis
Pere Serra i Ramis
Pere Antoni Serra i Ramis
Francesca Marçala Serra i Ramis
Bartomeu Serra i Ramis
Margalida Serra i Ramis
Pau Serra i Ramis
Francina Serra i Ramis
Jaume Serra i Ramis
Josep Serra i Ramis
Antònia Aina Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Antònia Serra i Ramis
Miquel Serra i Ramis
Francesca Serra i Ramis
Josep Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Pere Josep Serra i Ramis
Francesc Serra i Ramis
Francesca Aina Serra i Ramis
Francesca Aina Serra i Ramis
Joan Serra i Ramis
Francesca Serra i Ramis
Magdalena Serra i Ramis
Joana Anna Serra i Ramis
Francesca Serra i Ramis
Catalina Serra i Ramis
Joana Maria Serra i Ramis
Magdalena Serra i Ramis
Bàrbara Serra i Ramis
Llorenç Marçal Serra i Ramis
Miquel Serra i Ramis
Bernat Serra i Ramis
Joana Aina Serra i Ramis
Pere Josep Serra i Ramis
Antònia Serra i Ramis
Joana Aina Serra i Ramis
Francesc Serra i Ramis
Miquel Ramon Serra i Ramis
Josep Serra i Ramis
Pere Serra i Ramis*(?)
Joana Beneta Serra i Ramon
Gabriel Josep Marçal Serra i Ramon
Joana Marçala Serra i Ramon
Joan Miquel Serra i Ramon
Francesc Marçal Serra i Ramon
Joan Josep Marçal Serra i Ramon
Catalina Serra i Ramon
Magdalena Serra i Ramon
Jaume Serra i Ramon
Francina Maria Serra i Ramon
Joan Josep Marçal Serra i Ramon
Miquel Serra i Ramon*(?)
Antoni Josep Serra i Reus
Caterina Maria Rosa Serra i Reus
Joan Serra i Reus
Miquel Ignasi Serra i Reus
Gabriel Josep Serra i Reus
Pere Antoni Serra i Reus*
Maria Angela Serra i Reus*
Gabriel Josep Serra i Reus* (Creus?)
Gabriel Serra i Reus*? Creus*?
Andreu Serra i Ribas
Antoni Serra i Ribot
Mateu Serra i Ribot
Joana Aina Serra i Ribot
Jaume Serra i Ribot
Bartomeu Serra i Ribot
Antònia Aina Serra i Rigo
Maria Serra i Rigo
Pràxedis Serra i Rigo
Francesca Aina Serra i Rigo
Miquel Mariano Serra i Rigo
Miquel Serra i Rigo
Andreu Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Margalida Serra i Rigo
Martí Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Beneta Serra i Rigo
Pere Josep Serra i Rigo
Margalida Rosa Serra i Rigo
Josep Marçal Serra i Rigo
Joan Serra i Rigo
Antoni Serra i Rigo
Bartomeu Serra i Rigo
Antoni Serra i Rigo*
Pere Serra i Roca
Vicenç Serra i Roca
Catalina Serra i Roca
Francesc Serra i Roca
Jordi Joaquim Serra i Roig
Francina Anna Serra i Roig
Tomassa Maria Serra i Roig
Joana Maria Serra i Roig
Jerònia Serra i Roig
Josep Serra i Roig
Josep Joaquim Serra i Roig
Jordi Joaquim Serra i Roig
Jerònia Serra i Roig
Maria Serra i Romaguera
Joan Serra i Romaguera
Sebastià Serra i Romaguera
Francesc Serra i Romaguera
Isabel Serra i Roselló
Maria Serra i Roselló
Sebastià Serra i Roselló
Josep Serra i Rosselló
Margalida Serra i Rosselló
Antònia Maria Serra i Rotger
Antònia Serra i Rotger
Francesca Serra i Rotger
Francesca Serra i Rotger
Antònia Marçala Serra i Rotger
Pràxedis Margalida Serra i Rubí
Joan Baptista Serra i Rubí
Tomàs Joaquim Serra i Rubí
Angelina Rosa Serra i Rubí
Tomàs Joaquim Serra i Rubí
Pere Serra i Rubí
Miquel Joan Serra i Rubí
Andreu Serra i Rubí
Miquel Joaquim Serra i Rubí
Pràxedis Rosa Serra i Rubí
Vicenç Serra i Rubí
Francesc Serra i Rubí
Francesca Aina Serra i Rubí
Antonina Maria Rosa Serra i Rubí
Joana Anna Serra i Rubí
Pràxedis Marçala Serra i Rubí
Pere Josep Joaquim Serra i Rubí
Andreu Serra i Rubí
Joana Maria Serra i Rubí
Lluca Serra i Rubí
Francina Anna Serra i Rubí
Miquel Sebastià Serra i Sacarès
Rosa Maria Serra i Salom
Pràxedis Serra i Salom
Catalina Serra i Salom
Guillem Serra i Salom
Sebastià Serra i Salom
Antònia Serra i Salom
Joan Serra i Salom
Caterina Antònia Serra i Salom
Caterina Serra i Salom
Francesca Maria Serra i Salom
Ramon Serra i Salom
Catalina Serra i Salom
Joan Serra i Salom
Maria Antònia Serra i Salom
Bernat Serra i Salom
Jordi Serra i Salom
Margalida Serra i Salom
Miquel Serra i Salom
Sebastià Serra i Salvà
Antònia Serra i Salvà
Antònia Serra i Salvà
Maria Serra i Salvà
Melcior Serra i Salvà
Antònia Serra i Salvà
Melcior Marçal Serra i Salvà
Antoni Serra i Salvà
Joana Anna Serra i Salvà
Joan Serra i Salvà
Caterina Maria Rosa Serra i Salvà
Andreu Serra i Salvà
Maria Serra i Salvà
Miquel Joan Serra i Salvà
Margalida Serra i Salvà
Melcior Josep Serra i Salvà
Francesca Marçala Serra i Salvà
Melcior Serra i Salvà
Francesca Anna Serra i Salvà*
Antoni Serra i Sampol
Miquel Serra i Sampol
Joana Maria Serra i Sampol
Magdalena Serra i Sanoguera
Rosa del Carme Serra i Sans
Joan Serra i Sans
Francesc Serra i Sans
Angelina Serra i Sans*
Sebastià Serra i Santandreu
Antònia Serra i Santandreu
Sebastià Marçal Serra i Santandreu
Josep Joaquim Serra i Santandreu
Margalida Anna Serra i Santandreu
Caterina Anna Serra i Santandreu
Antonina Caterina Serra i Santandreu
Antoni Marçal Serra i Santandreu
Antonina Maria Serra i Santandreu
Miquel Serra i Santandreu
Francesca Aina Serra i Santandreu
Joan Baptista Serra i Santandreu
Bernat Nadal Joaquim Serra i Santandreu
Coloma Maria Rosa Serra i Santandreu
Margalida Maria “Serra i Sanxo (“”Xanxo””)”
Joana Anna Serra i Sanxo*
Pere Joan Serra i Saquerès
Bernadí Gaietà Serra i Sastre
Gabriel Josep Serra i Sastre
Antoni Serra i Sastre
Josep Serra i Sastre
Pràxedis Serra i Sastre
Antònia Aina Serra i Sastre
Llorenç Serra i Sastre
Joana Marçala Serra i Sastre
Josep Serra i Sastre
Magdalena Maria Rosa Serra i Sastre
Pereta Serra i Sastre
Sebastià Serra i Sastre
Antoni Serra i Sastre
Catalina Maria Serra i Sastre
Llorenç Serra i Sastre
Joana Serra i Sastre
Jordi Marçal Serra i Sastre
Gabriel Serra i Sastre
Elisabet Serra i Sastre
Jaume Marçal Serra i Sastre
Miquel Serra i Sastre
Jordi Serra i Sastre
Macià Josep Serra i Sastre
Joana Aina Serra i Sastre
Jaume Josep Serra i Sastre
Gabriel Serra i Sastre
Joana Marçala Serra i Sastre
Joan Serra i Sastre
Bernat Serra i Sastre
Antoni Andreu Serra i Sastre
Gabriel Serra i Sastre
Antònia Serra i Sastre
Francesca Serra i Sastre
Francesc Josep Serra i Sastre
Llorenç Serra i Sastre
Maria Serra i Sastre
Joana Maria Serra i Sastre
Margalida Serra i Sastre
Margalida Serra i Sastre
Mateu Serra i Sastre*
Llorenç Serra i Sastre*
Joana Maria Serra i Sbert
Tomàs Serra i Sbert
Francina Maria Serra i Sbert
Antònia Maria Serra i Sbert
Margalida Vicença Serra i Sbert
Miquel Josep “Serra i Sbert (“”Esbert””)”
Maria Antònia Serra i Seguí
Francesca Maria Serra i Seguí
Francesca del Carme Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Isabel Serra i Serra
Joana Aina Serra i Serra
Francesc Serra i Serra
Francesc Serra i Serra
Magdalena Maria Rosa Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Maria Serra i Serra
Bernat Antoni Joan Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Magdalena Maria Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Gabriel Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Sebastià Serra i Serra
Josep Joaquim Serra i Serra
Maria Serra i Serra
Francesca Aina Serra i Serra
Anntònia Serra i Serra
Francesca Aina Serra i Serra
Magdalena Serra i Serra
Antoni Josep Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Caterina Mariana Serra i Serra
Miquel Josep Serra i Serra
Maria Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Aina Maria Serra i Serra
Caterina Rosa Serra i Serra
Jerònia Serra i Serra
Sebastià Francesc Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Antònia Aina Serra i Serra
Mateu Marçal Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Rafel Serra i Serra
Miquel Marçal Ignasi Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Maria Serra i Serra
Magdalena Bonaventur Serra i Serra
Maria Ignàsia Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Joana Maria Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Antoni Josep Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Francesca Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Joana Aina Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Martí Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Francesca Serra i Serra
Andreu Serra i Serra
Catalina Bonaventura Serra i Serra
Francesca Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Magdalena Maria Rosa Serra i Serra
Josep Bonaventura Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Caterina Maria Rosa Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Joana Maria Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Francesca Serra i Serra
Martí Serra i Serra
Josep Bonaventura Serra i Serra
Francesca Serra i Serra
Pau Serra i Serra
Francesc Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Joana Maria Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Francesc Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Coloma Francesca Serra i Serra
Francesc Mariano*Bon Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Antoni Marçal Serra i Serra
Gabriel Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Francesca Aina Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Bernat Bonaventura Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Francesc Joaquim Serra i Serra
Magdalena Serra i Serra
Coloma Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Elisabet Serra i Serra
Francesc Joaquim Serra i Serra
Bartomeu Serra i Serra
Antoni Josep Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Antònia Aina Serra i Serra
Sebastià Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Francesc Joaquim Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
s/n Serra i Serra
Martí Bonaventura Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Magdalena Serra i Serra
Marçal Bonaventura Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Elisabet Serra i Serra
Maciana Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Margalida Maria Serra i Serra
Francesca Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Francesc Serra i Serra
Maria Serra i Serra
Joana Maria Rosa Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Guillem Serra i Serra
Miquel Josep Serra i Serra? o Verd?
Sebastiana Serra i Servera
Pere Serra i Servera
Mateu Serra i Servera
Joan Serra i Servera
Apol·lònia Serra i Socias
Miquel Joaquim Serra i Socias
Joan Francesc Serra i Socias
Josep Vicenç Serra i Socias
Miquel Josep Serra i Socias
Joana Maria Serra i Socias
Joana Serra i Socias
Caterina Maria Serra i Socias
Joan Josep Serra i Socias
Jordi Francesc Gaiet Serra i Socias
Miquel Agustí Serra i Socies
Caterina Rosa Serra i Socies
Francesc Josep Marçl Serra i Socies
Antoni Josep Serra i Socies
Francina Anna Maria Serra i Socies
Guillem Josep Serra i Socies
Antònia Serra i Sureda
Josep Serra i Sureda
Sebastià Serra i Sureda
Javier Serra i Sureda
Josep Serra i Sureda
Francesc Serra i Sureda
Rosa Serra i Sureda
Joana Aina Serra i Sureda
Francesca Serra i Sureda
Rosa Serra i Sureda
Sebastià Serra i Sureda
Joan Serra i Sureda
Miquel Marçal Serra i Thomàs
Margalida Serra i Togores
Caterina Anna Teresa Serra i Tomàs
Antònia Maria Gertrd Serra i Torrens
Francina Anna Maria Serra i Torrens
Francesca Aina Serra i Torrens
Antònia Raimunda Serra i Torrens
Jaume Serra i Torrens
Francesca Anna Serra i Torrens
Jaume Francesc Serra i Torrens
Mariana Serra i Torres
Pau Serra i Totten
Bartomeu Mariano Bnv Serra i Trias
Joana Aina Maria Serra i Trias
Rafel Serra i Trias
Jerònia Serra i Trias
Jaumeta Serra i Trias
Mateu Serra i Trias
Sofia Serra i Trujillo
Nicolau Serra i Trujillo
Salvador Serra i Trujillo
Magdalena Marçala Serra i Tugores
Gabriel Serra i Tugores
Pere Josep Serra i Tugores
Josepa Concepció Serra i Tur
Antonina Serra i Vadell
Antoni Serra i Valcaneras
Gabriel Bonaventura Serra i Vallespir
Nadal Francesc Serra i Vallespir
Caterina Rosa Serra i Vallespir
Antonina Maria Serra i Vallespir
Margalida Anna Serra i Vallespir
Pere Serra i Vanrell
Joana Serra i Vaquer
Jaume Serra i Vaquer
Margalida Maria Serra i Vaquer
Antonina Serra i Vaquer
Maria Magdalena Serra i Vaquer
Caterina Serra i Vaquer
Miquel Josep Serra i Vaquer
Miquel Serra i Verd
Joan Ignasi “Serra i Verd (“”Vert””)”
Joan Josep “Serra i Verd (“”Vert””)”
Josep Serra i Verdera
Maria del Mar Serra i Verdera
Nuria Serra i Verdera
s/n Serra i Vert
Antonina Maria Gertr Serra i Vert
Joan Serra i Vich
Catalina Serra i Vich
Miquel Serra i Vich
Antònia Serra i Vich
Maria Serra i Vich
Martí Serra i Vich
Francesc Serra i Vich
Maria Serra i Vich
Magdalena Serra i Vich
Antònia Serra i Vich
Magdalena “Serra i Vich (“”Serre””)”
Margalida Serra i Vidal
Margalida Serra i Vidal
Salvador Serra i Vidal
Joan Serra i Vidal
Rafel Ignasi Serra i Vidal
Bartomeu Serra i Vidal
Joana Serra i Vidal
Margalida Serra i Vidal
Mateu Serra i Vidal
Martí Serra i Vidal
Josep Serra i Vidal
Jaume Serra i Vidal
Jaume Serra i Vidal
Francesca Serra i Vidal
Joan Joaquim Serra i Vidal
Miquel Joaquim Serra i Vidal
Pere Joaquim Serra i Vidal
Pau Joaquim Serra i Vidal
Martí Serra i Vidal
Margalida Serra i Vidal
Joana Maria Serra i Vidal
Jaume Serra i Vidal
Antònia Aina Serra i Vidal
Joana Maria Serra i Vidal
Antònia Serra i Vidal
Pau Joaquim Serra i Vidal
Joan Serra i Villalonga
Margalida Serra i Villalonga
Mateu Serra i Villalonga
Neus Serra i Vives
Antònia Serra i Ximelis
Joana Maria Serra i Ximelis
Josep Serra i Ximelis
Joana Maria Serra i Ximelis
Magdalena Serra i Ximelis
Margalida Serra i Ximelis
Jeroni Serra i Ximelis
Pere Serra i Zanoguera
Margalida Serra i Zanoguera
Catalina Serra i Zanoguera
Joana Maria Serra i Zanoguera
Gabriel Serra Mayol
Sebastià Serra*
Isabet Serra* i Cabot*
Pau Serra* i Serra*
SERRA, JOANA MARIA
SERRA, MARGALIDA
SERRA, PERE
Joan Serralta
Pere Andreu Serralta*
Malena Serrano
Vicente Serrano Cádiz
Mario Serrano Cano
Andrea Serrano Capilla
Jonatan Serrano Cortés
Antonia Isabel Serrano García
Martín Serrano García
Alejandro Serrano González
Jose Serrano Hernández
Ainhoa Serrano i Alomar
Marta Serrano i Escandell
Neus Serrano i Romaguera
Cristina Serrano Ortega
Elena Serrano Otero
Asier Serrano Sánchez
Ester Serrano Torres
Francesc Serrat i Bauzà
Francesca Agust Servera i Alemany
Antoni Servera i Alomar
Francesc Servera i Alomar
Montserrat Josep Mar Servera i Avinent
Maria Servera i Cabot
Joana Servera i Cabot
Antònia Servera i Cabot
Catalina Servera i Cabot
Jerònia Servera i Cabot
Pere Servera i Cabot
Antoni Servera i Caimari
Francesc Servera i Caimari
Jaume Servera i Campaner
Gabriel Servera i Campaner
Maria Antònia Servera i Campaner
Antoni Josep Servera i Campins
Juan Manuel Servera i Carreras
Marc Antoni Servera i Correia
David Servera i Correia
Pere Servera i Ferrer
Antònia Servera i Ferrer
Pau Servera i Ferrer
Antònia Servera i Ferrer
Maria Antònia Servera i Julià
Aina Servera i Mestre
Francesca Servera i Mulet
Margalida Servera i Mulet
Sebastià Servera i Mulet
Antoni Servera i Mulet
Sebastià Servera i Mulet
Jaume Servera i Picornell
Joan Servera i Picornell
Miquel Servera i Sampol
Pere Josep Servera i Sampol
Antoni Josep Servera i Sellenchs
Catalina Rosa Servera i Servera
Bartomeu Servera i Socias
Tomàs Josep Servera* i Sastre
Marc Sienra Torres
Carlos Sienra Torres
Andres Sierra i Sastre
Silvia Sierra Maestro
Joana Maria Signo i Obrador
Maria del Carme Signo i Pont
Maria del Carmen Signo i Pont
Sergio Siles Fernández
Sofía Siles Fernández
Cristhian Siles Morales
Millaray Sillero Miserol
Carla Silva Amor
Eva Silva Ogallar
Joan Onofre Simó
Magdalena Simó
Sebastià Simó i Fiol
Mateu Simó i Fiol
Francina Simó i Gar**
Bàrbara Simó i Mas
Francesca Simó i Mas
Francesc Simó i Oliver
Catalina Simó i Oliver
Francesca Simó i Oliver
Marc Simó i Rosselló
Margalida Simó i Sastre
Francesc Simó i Sastre
Francesc Simó i Sastre
Miriam Simon Ruiz
José Simón Ruíz
Alejandro Simón Tostes
Antònia Simonet i Capó
Francesc Simonet i Capó
Coloma Simonet i Capó
Antònia Simonet i Capó
Josep Simonet i Capó
Sally Simonet i Carrillo
Pere Simonet i Coll
Maria Simonet i Coll
Catalina Simonet i Coll
Josep Simonet i Coll
Maria Simonet i Coll
Magdalena Simonet i Coll
Catalina Maria Simonet i Coll
Elisabet Simonet i Frau
Gabriel Simonet i Frau
Antònia Simonet i Frau
Joan Simonet i Frau
Catalina Simonet i Frau
Bartomeu Simonet i Garau
Bartomeu Simonet i Oliver
Esperança Simonet i Oliver
Antònia Simonet i Sans
Bàrbara Simonet i Sans
Filomena Simonet i Solier
Antònia Simonet i Solier
Martina Singh Gordon
Pere Sintas i Bordoy
Antònia Magdalena Sintes i Bordoy
Margalida Sintes i Company
Joan Sintes i Company
Sergi Sintes i Dinares
Marc Sintes i Dinares
Marina Sintes i Nicolau
Marc Sintes i Nicolau
Eloisa Sintes i Rodríguez
Claudia Sintes Rodríguez
Miguel Sintes Rodríguez
Antoni Siquier
Magdalena Beneta Siquier
Sebastià Siquier
Bartomeu Siquier
Magdalena Siquier i Amengual
Joan Siquier i Canyelles
Maties Siquier i Canyelles
Bartomeu Siquier i Canyelles
Antònia Siquier i Frau
Antoni Siquier i Giménez
Maria del Mar Siquier i González
Sebastiana Siquier i Juan
Esteve Siquier i Juan
Mateu Siquier i Juan
Paula Siquier i Martínez
Miquel Siquier i Padilla
Joan Siquier i Padilla
Marc Siquier i Ripoll
Nestor Siquier i Ripoll
Miquel Sirera i Monzón
Enric Sirera i Monzón
Sergio Sirvent Gutiérrez
Esther Sirvent i Gutiérrez
Eugènia Agnès Sitjar i Pasamon
Pere Sitjar i Sitjar
Clàudia Soberanas i Sedano
Jan Soberanas Sedano
Iván Socastro Mora
Antonina Socias
Sebastià “Socias (“”Sucias””)”
Guillem Socias i Canyelles
Francesca Socias i Canyelles
Guillem Socias i Canyelles
Joan Bonaventura Socias i Canyelles
Antoni Socias i Canyelles
Catalina Socias i Capó
Antoni Socias i Capó
Joan Marçal Socias i Capó
Joana Aina* Gertruds Socias i Crespí
Antoni Vicenç Socias i Crespí
Joan Socias i Crespí
Joan Antoni Socias i Ferragut
Antoni Socias i Ferragut
Catalina Socias i Ferragut
Sebastià Socias i Ferragut
Guillem Joaquim Socias i Gelabert
Jaume Joaquim Socias i Gelabert
Marina Socias i Gómez
Catalina Socias i Horrach
Joana Maria Socias i Juan*
Javier Socias i Miralles
Lidia Socias i Miralles
Beneta Socias i Oliver
Joana Maria Socias i Oliver
Guillem Socias i Oliver
Joana Maria Socias i Oliver
Guillem Socias i Oliver
Maria Socias i Santandreu
Joana Aina Socias i Santandreu
Joan Socias i Santandreu
Magdalena Socias i Santandreu
Joan Socias i Santandreu
Catalina Socias i Santandreu
Francesca Socias i Santandreu
Margalida Maria Rosa Socias i Sureda
Francina Maria Rosa Socias i Vich
Joan Socias i Vich
Joana Aina Socias i Vich
Melcior Socias i Vich
Beneta Maria Rosa Socias i Vich
Joan Francesc Socias i Vich
Guillem Socias i Vich
Joan Francesc Mriano Socias i Vich
Rafel Joaquim “Socias i Vich (“”Sucias””)”
Guillermo Socias Raya
Catalina Socias* i Rigo
Francina Socies
Joan Agustí Socies
Guillem Josep Socies i Crespí
Joan Francesc Socies i Crespí
Margalida Rosa Socies i Crespí
Elisabet Socies i Ferragut
Caterina Maria Rosa Socies i Sureda
Maria Anna Rosa Socies i Sureda
Antònia Maria Socies i Sureda*
Apol·lònia Maria Ros Socies i Vich
Joan Socies*
Georgio-Jerónimo Soewito Medina
Julián-Ramiro Soilán Augusto
Lucas-Damian Soilan Rugura
Anna Isabel Sola i Caimari
Antònia Sola i Caimari
Ramon Solà i Guevara
Paula Solà i Guevara
Ainhoa Solana Pato
Lucía Solas Romero
Mateu “Solduga (“”Soldura””)”
Alba Soler i Alonso
Marçal Soler i Bonnín
Josep Soler i Coll
Antònia Soler i Fullana
Pere Soler i Fullana
Noa Soler i Llobera
Llúcia Soler i Paniza
Aroa Soler i Piqué
Lluc Soler i Portells
Pere Soler i Thomàs
Amparo Soler i Thomàs
Antoni Soler i Thomàs
Izan Solís Fernández
Lluc Solivellas i Mulet
Ana-Xcaret Somoza i Pascual
Sergio Sóñora Fernández
Nuria Sóñora Fernández
Daniel Sorel i Bou
Joaquim Sorell i Adrover
Joaquim Sorell i Adrover
Aina Sorell i Fabregat
Auba Sorell i Fabregat
Miquel Sorell i Fabregat
Raquel Soria Arellano
David Soria Fullana
Antoni Soria i Fullana
Dylan Sotelo Gómez
Elisabet Soto i Bleda
Martín Soto i Ferragut
Oscar Sotos Racionero
Alex Sotos Racionero
David Sotos Racionero
Linus-Peter Spaethe
Aurel-Ijon Spaethe
Rut Spaimoc
Maximilian Stalzer
Felix Stalzer Obele
Margalida Marçala Stela
Catalina Stela i Grau
Esperança Stela i Mates
Antoni Josep Stela i Ordines
Sebastià Josep Stela i Rey*
Antoni Stela i Vich
Luz-Marie Stoppacher
Katia Struchkova i Gual
Alvaro Suárez García
Daniel Suárez Martínez
Adrián Suárez Martínez
Ariadna Suari i Rivera
Antoni Suau i Borràs
Bernat Suau i Borràs
Arturo Suau i Carbonell
Laura Suau i Janer
Elisabet Suau i Oliver
Joana Anna Suau i Oliver
Francesca Suau i Oliver
Bàrbara Suau i Oliver
Margalida Suau i Oliver
Rafel Suau i Oliver
Tomàs Suau i Serra
Bernat Suau i Terradas
SUAU, PERE
Elisabeth Subias-Berlinghieri i Pellicer
Alejandro Subirats i Durazzi
Roberto David Subirats i Durazzi
Angel Subiza Díez
Víctor Subiza Díez
David Subiza Díez
Javier Suescun Ferrándiz
Sergio Suescun Ferrándiz
Maria Francesca Sunyer i Amengual
Miquel Àngel Sunyer i Amengual
Antònia Sunyer i Oliver
Margalida Sunyer i Oliver
Maria Sunyer i Oliver
Margalida Sunyer i Sagrara^
Pere Joan Sunyer i Sagrera
Magdalena Sunyer i Sagrera
Jaumeta Sunyer i Sagrera
Júlia Suñé i Llabrés
Gaspar Tomàs Sureda
Catalina Sureda i Aloy
Antoni Sureda i Aloy
Josep Sureda i Aloy
Guillem Sureda i Aloy
Joana Aina Sureda i Aloy
Margalida Sureda i Aloy
Josep Sureda i Aloy
Josep Sureda i Aloy
Guillem Sureda i Aloy*
Antònia Sureda i Bestard
Antoni Sureda i Bestard
Josep Sureda i Bestard
Joana Aina Sureda i Bestard
Miquel Sureda i Bestard
Sebastià Sureda i Bestard
Francesca Sureda i Bestard
Joana Aina Sureda i Bestard
Margalida Sureda i Busquets
Aina Sureda i Busquets
Pere Sureda i Camps
Elvira Sureda i Canyelles
Miquel Sureda i Canyelles
Miquel Sureda i Canyelles
Antònia Sureda i Canyelles
Vicenç Sureda i Canyelles
Catalina Sureda i Canyelles
Maria Sureda i Canyelles
Magdalena Sureda i Cloquell
Bernat Sureda i Cloquell
Miquel Sureda i Cloquell
Pereta Sureda i Cloquell
Gabriel Sureda i Dols
Joan Sureda i Duran
Jerònia Sureda i Duran
Josep Sureda i Duran
Mateu Sureda i Duran
Margalida Sureda i Duran
Margalida Sureda i Duran
Bernat Sureda i Duran
Miquel Sureda i Duran
Miquel Sureda i Fernández
Antònia Qumei Sureda i Ferrà
Catalina Sureda i Font
Miquel Sureda i Font
Guillem Sureda i Font
Josep Sureda i Font
Pereta Sureda i Font
Marc Sureda i Franco
Antònia Sureda i Frau
Josep Sureda i Frau
Miquel Sureda i Frau
Sebastià Sureda i Frau
Francesca Sureda i Frau
Sebastià Sureda i Frau
Maria Sureda i Frau
Joan Sureda i Frau
Antoni Sureda i Frau
Antoni Sureda i Frau
Joan Sureda i Frau
Miquel Sureda i Frau
Francesca Sureda i Frau
Bernat Sureda i Frau
Bernat Sureda i Frau
Helena Maria Sureda i Hueso
Onofre Sureda i Juan
Antònia Sureda i Mas
Bartomeu Josep Sureda i Mesquida
Jerònia Sureda i Oliver
Josep Sureda i Palmer
Bàrbara Sureda i Palmer
Catalina Sureda i Palmer
Josep Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Palmer
Bernat Sureda i Ramis
Jerònia Sureda i Ramis
Bernat Sureda i Ramis
Maria Concepció Sureda i Redondo
Maria del Carme Sureda i Redondo
Mercè Sureda i Romaguera
Bàrbara Sureda i Romaguera
Maria Sureda i Romaguera
Margalida Sureda i Salvà
Catalina Sureda i Salvà
Josep Sureda i Salvà
Joana Aina Sureda i Salvà
Maria Sureda i Salvà
Josep Francesc Sureda i Sampol
Sebastià Bonaventura Sureda i Sampol
Gabriel Sureda i Sampol
Joan Sureda i Sampol
Antoni Sureda i Sampol
Jaume Sureda i Sampol
Catalina Maria Sureda i Sampol
Josep Sureda i Serra
Mateu Sureda i Serra
Joana Aina Sureda i Serra
Joana Aina Sureda i Serra
Margalida Sureda i Sunyer
Jaume Sureda i Sunyer
Joan Sureda i Sunyer
Antònia Sureda i Sunyer
Miquel Sureda i Sunyer
Josep Sureda i Sunyer
Margalida Sureda i Torrandell
Jerònia Sureda i Torrandell

(1) Fins a 2012, 3560 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VIII ´16]

(Visited 542 times, 1 visits today)