Marratxinet – malnominació

 

Marratxinet – malnoms històrics

 

1736                BESSÓ

1744                BUC

1835c              BURRIADA

1745                DURBEC

1929                FELIU, can

1924                FONT, sa [es mantén]

1928                FUIANA, can [es mantén]

1927                GAIARD, can [es mantén]

1935                GAVATXO, can

1749                GRAMANERA

1736>             HEREU

1927                MAGDALÈ, can [es mantén]

1924                MAGÍ, can

1739                MAIOL

1732                MANECOR

1930                MARRANXA, ca na [es mantén]

1742                MASCARELL

1935                MAVETA NOU, ca na

1736>             MONTUÏRI

1927                OLLER, ca s’  [es mantén]

1924                PARRONA, ca na  [es mantén]

1924                QUINO, can  [es mantén]

1935                REALA, ca na

1745                ROS

1929                ROS, can Andreu

1927                SANTA, ca na  [es mantén]

1929                SION BUC, can

1935                SUREDA, Son

1925                VADOR, can  [es mantén]

1740                VIVER

 

Relació de 1997 (segons madò Pereta Juan, de sa FONT)

can Barrera
can Ferreret
sa Font
ca na Gaiarda
ca na Lluca
can Magdalè
ca na Mainou
ca na Maiola
ca na Marranxa
ca ses Monges –abans can Fuiana-
cas Moliner
ca s’Oller nou
ca s’Oller vell
cas Panerer
ca na Parrona
can Pedacet
can Penyes
ca na Petra
can Pipa
cas Porxo
can Quelet
ca na Queleta
can Quino
can Ramon
can Rubí
ca na Santa
can Serra
sa Tanca
cas Taulers
ca na Teu
ca na Teua
cals Teus
can Tià
ca na Torres
can Vador
can Velos

Vegeu també>>> Glosat humorístic dels habitants de Marratxí-net

Bibliografia:

PAB/BMM: “Madò Pereta de sa FONT: Memòries de Marratxí” a Pòrtula 184, VII 1997

[BMM, IV ’15][Darrera actualització, XI ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 157 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari