Mas i …, Joan (s.XVIII-XIX) [-f]

El cas del JOAN MAS que ens presenten les actes municipals de Marratxí és molt díficil de resoldre, per no dir impossible. Hauríem de trobar unes altres dades que ens permetessin destriar qui és qui.

Amb aquest nom i llinatge trobam una sèrie de persones que durant molts d’anys són coetànies i, un moment o l’altre, poden ser perfectament els protagonistes de les referències dels Plens.

Aquestes persones i llur any de naixement són:

1782 Joan Antoni Mas i Quart
1789 Joan Mas i Borràs
1792 Joan Mas i Palmer
1799 Joan Mas i Barrera
1814 Joan Mas i Aloy
1830 Joan Mas i Canyelles
1830 Joan Mas i Oliver
1833 Joan Francesc Mas i Oliver

Cal pensar que el Joan Mas que a les actes trobam identificat com a BORRASSET, deu ser el que du el nom de Borràs al segon llinatge, però ningú no pot assegurar que no sigui ell el protagonista d’alguna altra de les referències…

Ref. JOAN MAS: [És regidor] APM 1830; [Jura de regidor] APM 1848; [Llista Perits repart.contrib. Immobles,conreu i ramaderia]  APM 1850; [És regidor] APM 1850; [Veïnats majors contribuents] APM 1859

Ref. Joan Mas -BORRASSET: [Llista Perits Repartidors] APM 1847; [Perit per a 1853] APM 1852; [Perit repartidor Contrib.] APM 1858

[BMM, Mxp, XII ’18]

(Visited 62 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari