Matas Alomar, Joana Maria [#]

Llicenciada en català, correctora i somelier

.

Del Pla de na Tesa. Li diuen de can CANTÓ

Fou col·laboradora de Pòrtula i va fer part del seu Consell de Redacció

Ref.: (FG) [Club jovenil Gaudium,PT] Pòrt 53,5

Bibl.: La nostra Coral  Pòrt 48, III 86
Joana Rebassa, una glosadora desconeguda del PT  50, V 86
Notícies estiuenques des PT 52,IX 86
Es PT, passat i present d’un poble  53,X 86
Es Pla de na Tesa  54 XI 86
Augment de veïns i de cases noves [PT]  55, XII 86
PT, els dies de consulta mèdica 56,I 87
Festes de St Antoni PT / El problema del fems  57,6
La campanya pre-electoral ha començat [PT]  58, 5
Hi ha por dels lladres (PT) / La Cultura de Mxí a la ràdio 59,6
Un equip de futbol local visità Alemanya, 60,5 (FG)
IV Ballada popular des Pla de na Tesa, 62,VII 87
Vicenç Matas [reporter gràfic; entrev.]  62,VII 87
Canvi de rector al Pla de na Tesa [Manuel Bauçà](F) 64,5
El bàsquet va endavant: Presentació dels nous equips, (FG3) 64,15
Les campanes: Molts de batalls romanen immòbils, 64,16
Polèmica sobre el centre per a drogadictes,  65,XI 87
S’Escoleta des Pla de na Tesa, 66,7
La llet d’ametla per a Nadal: Una tradició quasi centenària PT,  67, 7
L’amo n’Antoni QUELET, adéu a un bon glosador portolà,  67, I 88
Trobada de glosadors,  67, 21
En plena forma [Xisco Barceló]  70,6
Son Alegre: Jardí de repòs,  72,14
Jaume Grimalt, record nacional de natació per a minusvàlids, 73, VIII 88
Les festes patronals des PT i cas Capità,  74,5
El bàsquet va a tota marxa,  75, X ’88
L’amo n’Antoni Jordà, es Carter, tota una vida repartint… 75, X ’88
La consulta dels metges, no hem avançat gens   76,7
PT, el grup de teatre infantil  78,7
Els foguerons de St Antoni,  79, 6
Son Bonet, 80,6; 81,9
El cementeri privat i els veïnats d’es Pla,  83,7
Es Pont d’Inca i Pla de na Tesa. Segon districte de Mxí,  84,11
El rector Miquel Mulet se’n va al Perú  85,8
Aires d’es Pla de Marratxí, 10 anys  87,10
Matines ’89    89,14
La pudor de CARMA, una qüestió mala d’escorxar  90, 10
Jaume Grimalt, un gran campió (FG)  92,7
Diada de l’Àngel al pinar de Son Alegre  94,6
Excursionisme  95,7
Les festes des Pla de na Tesa  97,6
Notes per a l’estudi socio-ingüístic des Pla de na Tesa  98,15
Pòrtula: un compromís irrenunciable  100,43
En Jaume ”des Cupons” a les Olimpiades del 92  106,7
Des PT (resum de les festes)  108,11
Tomeu Mir Ramon, nou rector del PT  111,13
Des PT (Desfilada de models) 112,5
Els arbres de la discòrdia (PT) 115,6
Marratxiners a Mèxic amb la Revetla de Sant Antoni 115,9
Final feliç de la polèmica dels arbres 116,6
El Pancaritat de Son Alegre i el seu futur 116,6

[Mxp, VIII ’18][Ampliació contínua, VI ’21]

[entrada en construcció]

(Visited 249 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari