Matas Jaume, Melcior Marçal (s.XIX) [-f]

Melcior Marçal Matas Jaume neix el 1846, fill de Vicenç Matas Frau i Francesca Jaume Llabrés. És germà, almenys, de Vicenç, Rafel, Magdalena, Joan Baptista, Bartomeu i Pere Josep.
Viuen al Pla de na Tesa.
El 1877 consta com conrador i es casa amb Fca M.Munar Fullana, de Palma, però també habitant del Pla de na Tesa.
Tenen 5 fills: Francesca Maria (1877), Antònia Maria (1879), Vicenç (1880), Sebastià (1882)[aquest fou ordenat sacerdot el 1907] i Melcior (1884).

En algun moment passa a ser “Honor”, vol dir que té una possessió al seu càrrec.

El 1857 el nomenen cobrador mpal i queda elegit Dipositari.

El 1883, als 36 anys, consta que té dret electoral a les eleccions de diputats, per saber  llegir i escriure.
No sabem quan ni on mor.

Ref: [Honor. El nomenen cobrador i queda elegit Dipositari] APM 1857

[BMM, Mxp, XII ’18]

(Visited 124 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari