Mates/Matas [llinatge][-f]

Llinatge amb presència a Marratxi des de la meitat del s.XVI, amb continuïtat fins avui.
Ha provingut bastantes vegades de Santa Maria del Camí i, en vàries ocasions, de Llucmajor. Encara que
es troba a tot Marratxí, ha tengut i té forta implantació al Pla de na Tesa, on hi situam les persones relacionades amb la família de can VADOR i amb la possessió de Son Alegre.

En general també n’hi ha a vàries parts de l’estat espanyol i de Catalunya. Al Corpus, comptant algun dels dos llinatges, hi trobam més de 1000 fitxes.

Segons Moll [2006:369] és un llinatge derivat de nom de planta silvestre, d’origen preromà segons alguns
filòlegs, d’origen llatí segons d’altres. L’inclou dins l’apartat de noms de plantes i els seus conreus.
L’escut mostra dos quarters amb una branca i altres dos amb mitja flor de llis de color atzur.

Entre els portadors d’aquest llinatge hi trobam alguns batles, regidors i clergues. Actualment destaca l’artista plàstica Teresa Matas, d’abast internacional.

[BMM, Mxp, II ’07]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 126 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari