Mir Gayà, Bartomeu (1793-??) [-f]

Fou Diputat del Comú

Bartomeu Mir Gayà neix el 1793 a Mxí. Fill de Bernat i Antonina. Es baptisat a la Seu.

El 1815 vivia a la casa núm 18 de Son Nebot.

Es casa el 1821 amb Margalida Frau Font. No consta que tenguessin fills, almenys a Mxí.

El 1826 pren possessió de Diputat del Comú

No sabem on ni quan morí.

Ref: [Pren possessió de Dptat del Comú] APM 1826

[BMM, Mxp, XII ’18]

(Visited 46 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari