Palet, Montserrat (s.XV) [-f]

Propietari i batle

Desconeixem el seu segon llinatge.

El trobam a Mxí entre 1403 i 1415 com a propietari del rafal Ses Basses i com a batle (1403, 1404, 1415)

El 1403 participa en una denúncia per cans carnissers.
El 1404 és citat a Ciutat, com a batle de Mxí, per fer sistema antic d’eleccions.
El mateix 1404 és citat a Ciutat pel règim de franquesa
El 1415 el rei Ferran li comana l’ofici de batle a partir de la festa de Pentecosta.

Bibl: GMV, RRV
[Mxp, IV ’15][Darrera revisió, XII ’18]

(Visited 15 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari