Pizà Canyelles, Jaume (s.XIX)

Signatura de Jaume Pizà, AMM

Signatura de Jaume Pizà, AMM

Metge, secretari i batle

 

Va néixer l’any 1789. Fill de l’honor Pere Pizà Ordines, conductor de Son Cós, i de Joana Canyelles Mateu. Va ser batiat a la Seu.

També conegut com a Jaume Pizà de Son Cós.
L’any 1815, quan ja era “practicant de Medicina” fou nomenat secretari propietari de la vila de Marratxí. L’any següent ja el trobam amb el títol de “doctor”.
L’any 1816 el trobam com a compromissari per triar diputat. Aquest mateix any es casa, a Marratxí, amb Antònia Aina Crespí Mairata, amb la qual tendrien, almenys, quatre fills: Maria Francesca, Pere, Joan i Antònia Aina.
Si de fadrí havia viscut a Son Cós, de casat i durant molts d’anys el trobam a Son Terrola.
L’any 1818, encara secretari, fou nomenat facultatiu del terme de Marratxí, però a principis de 1819 va renunciar.
L’any 1823 va jurar com a batle constitucional, després de Vicenç Mates i abans de Miquel Nadal. El 1824 és compromissari per a l’elecció de síndics i diputats del Comú.
No essent a Marratxí, no coneixem on ni quan va morir.

[BMM, Mxp, VII ’15]

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari