Pòrtula (Informatiu de Marratxí) [revista]

Pòrtol / Marratxí

 

Inicis de Pòrtula
Pòrtula sorgí l’any 1981 com una activitat més del Grup d’Esplai Focs i Olles de Pòrtol. Agafà el nom de l’antiga denominació de la possessió que donà lloc al poble. Quan aquell grup desaparegué, la revista continuà com a independent. Des d’aquell moment l’evolució va ser constant tant pel que fa als sistemes d’impressió, la qualitat del paper i de la fotografia, les eines de producció, l’abast i, fins i tot, l’enfocament. Les diferents portades de la història de Pòrtula mostren aquesta evolució i ens ajuden a entendre’n els canvis.
En un primer moment va sortir amb la idea d’informatiu. En aquest sentit, i de manera progressiva, s’anà refermant amb el pas del temps gràcies a les aportacions dels elements provinents de diferents nuclis de Marratxí, en detriment del vessant cultural, que perdé un cert espai per tal d’afavorir al màxim l’actualitat i la dinàmica informativa. Cada nou col·laborador que podia representar un dels nombrosos nuclis de població o hi tenia contactes, oferia
informació valuosa sobre llur dia a dia, les festes que s’hi organitzaven, reivindicacions o la possibilitat d’entrevistar-hi persones rellevants nascudes o arrelades al nostre municipi.

La importància de la llengua
L’ús normal i lògic de la llengua catalana ha comptat entre les directrius bàsiques ja des del primer número. De fet, la majoria de revistes de Premsa Forana apostaren per fer un esforç de normalització que va més enllà de la feina que han duit a terme les institucions; tasca que també ha estat i és important. Pòrtula, en aquest sentit, va aconseguir normalitzar la llengua
entre una part important de la població del municipi, que s’acostumaren a llegir i a expressar-se en la llengua pròpia.

Vida política municipal
Cal remarcar el seguiment de la vida política municipal i una denúncia constant de la problemàtica urbanística, ecològica i de degradació patrimonial que pateix Marratxí. Els escrits sobre aquestes qüestions es convertiren en una gran crònica de tot el que passava al municipi, fins al punt que els lectors, ja fossin polítics o simplement ciutadans simpatitzats de la revista, solien estar pendents de les informacions que s’hi publicaven. Per donar cabuda al ventall de sensibilitats de les persones que conviuen en un mateix espai, Pòrtula sempre obrí les portes a rèpliques, cartes i puntualitzacions de qualsevol de les cròniques i opinions que recollia cada mes.

La cultura també formava part de Pòrtula
En l’aspecte cultural és de destacar l’atenció preferent donada a la Música, a la cultura popular i a la història local. Per aquest motiu, qualsevol manifestació cultural que pogués enriquir la publicació i contribuir a donar a conèixer i preservar la història de Marratxí, era automàticament analitzada i, si hi
ha havia un mínim de rigor i qualitat, publicada.

Seccions habituals

AVUI ÉS NOTÍCIA: La principal notícia del mes.
QUATRE DE FRESQUES: Recull de les principals notícies del municipi, de mes a mes, a càrrec de Miquel Bosch.
NOVES DEL TERME: Tot un equip de col.laboradors, segons les èpoques – Bartomeu Pou, Bernat Palou, Bernat Reyes, Catalina Bestard, Gabriel Santandreu, Guillem Bosch, Joana Maria Matas, Josep Antoni Calvo i Femenies, Maria Magraner, Marita Lladó, Miquel Bosch, Rafel Pons, Sebastià Bennasar, Xavier Fortuny, Xisco Busquets…- oferint als lectors, a través de l’escrit o de la imatge, les darreres novetats d’arreu de Marratxí.
L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ: Aprofundiment d’un tema de caire rellevant dins el moment polític o social del municipi.
SOTA L’ESGUARD LLUENT: Aproximació exhaustiva a un personatge de la vida social mallorquina de la mà de Maria I. Deyà i Antoni Roca, amb fotos de BMM.
PATRIMONI NATURAL: Una secció de Pere Llofriu sobre tot el que pot interessar del passat i del present de la natura, amb especial referència a Marratxí.
ESPÒRTULA: Les darreres novetats esportives del terme, amb col·laboracions molt completes de Tomeu Pou, que alhora exercia de coordinador de molts altres col·laboradors.
QUE CONSTI EN ACTA: Petites frases que resumeixen, alaben o critiquen l’actualitat municipal, sigui social, cultural o política.
DURANT EL MES PASSAT…: Recull breu de l’actualitat mundial a través dels principals esdeveniments recollits per GAVIM des del darrer número.
TAULA PARADA: Receptes de cuina i consells pràctics de Francisca Juaneda en relació a l’art dels fogons.
DEL BON VI: Comentaris sobre el món dels cellers a càrrec de Joan Carles Serra, expert en la matèria.
MÚSICA VISTA: Una breu, i generalment encertada, visió de Pere Estelrich d’un esdeveniment musical destacat dins el panorama de l’actualitat.
CASA DE LA VILA: Espai informatiu depenent de l’Ajuntament. Servia com a tauló d’anuncis d’actes i convocatòries organitzats des de l’administració municipal.
FILFERRO: El món de la música actual -pop, rock, jazz, tecno…- i de les arts alternatives vist des de la perspectiva psicodèlica de l’artista Miquel Aguiló i del fotògraf Tolo Aguilar.
VETLADES DES MOLÍ: La presentació d’un personatge de la vida local a través de les vivències i del perfil personal, a cura de Josep Antoni Calvo i Femenies, Catalina Bestard i Margalida Álvarez-Ossorio Ferrer. Cal recordar que inicialment escrivia les cròniques de les vetlades Joana Maria Matas.
PEL FINESTRÓ: Flaix de la vida social a base de fotografies amb petits comentaris. Tot i la senzillesa d’aquesta secció, era una de les pàgines més comentades entre els lectors.
BENVOLGUTS SUBSCRIPTORS! Espai de promoció a base de sortejos entre els subscriptors patrocinats per les cases comercials del terme.

ENTRE JOVES i PERFIL JOVE: Aproximació a la gent jove de Marratxí, petites biografies amb realitats, curolles i somnis…

Periodicitat

Bàsicament fou una revista mensual, tot i que tingué una temporada (1997) que esdevingué bimensual, sortint cada quinze dies.

Al final la periodicitat anà mancabant i la sortida es feu més irregular, oscil·lant entre bimestral i trimestral. Tanmateix, la tasca que suposava de preparació tècnica i muntatge, unida al problema econòmic, feu que arribàs a desaparéixer.

En total varen ser 302 números (+ el zero), des del desembre de 1981 fins a la tardor de 2007.

Pòrtula, Informatiu de Marratxí

FITXA PUBLICACIÓ A.P.F.M.
Nom: PÒRTULA. Informatiu de Marratxí
Població: Marratxí
Edició: Comunicació i Cultura de Marratxí
Director: Biel Massot i Muntaner
Llengua: Català
Data fundació: 1981
Data 1r número: desembre 1981
Periodicitat: mensual (amb una etapa quinzenal)
Tiratge: 1200
Difusió: Marratxí i Mallorca (també arribava a altres llocs, tant de Catalunya, com d’Espanya com d’arreu d’Europa)
Impressió: Offset
Format: A4
Pàgines de mitjana: 48
Redacció i administració: C/ Albert Castell, 27, 1, esqu. PÒRTOL 07141. Tel. 971 602463. Fax 971 603732. Adreça electrònica: redaccio@portula.net Plana electrònica:
http://www.portula.net [actualment aquestes adreces no estan operatives]

Vegeu la majoria d’exemplars digitalitzats per la UIB (Enmig de les revistes de Premsa Forana, cercau PÒRTULA i picau l’any que vos interessi…)

Vegeu la relació completa de col·laborador/e/s

Col·laborador/e/s i llurs col·laboracions

[JAC/BMM, Mxp, II ’19][Darrera actualització, III ’21]

(Entrada en revisió constant)

(Visited 749 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari