puig Blanc, es

Discreta elevació de 172 metres d’alçada envoltada de vegetació. És curiosa la presència de figueres de moro al seu punt més elevat, cosa poc habitual als cims de les muntanyes de Mallorca, tot i que es pot entendre pel fet d’haver-hi hagut una vivenda, fa anys.


Localització: es troba emplaçat dins terrenys de ses Clotes, al costat de xaloc de les cases de Son Cós. Coordenades UTM: 39,62534ºN / 2,76043ºE


1ª documentació escrita: any 1662


Curiositats: Dalt de tot es poden destriar d’entre l’espessa vegetació que envolta el cim les restes d’unes humils construccions que alguns autors atribueixen a èpoques prehistòriques pel fet de trobar-se pels voltants restes de ceràmiques d’aquesta època. A la part alta també s’hi localitza una franja de roca maresa de la que s’obtenien
tapadores per tancar les sitges destinades a conservar cereals.


Tant a la vessant nord com a la sud es pot percebre en alguns redols la coloració blanquinosa de la terra que caracteritza l’indret i, que segurament, n’originà el determinant.


El coster sud que guaita damunt ses Clotes destaca per estar marjat. Hom assegura que en aquestes marjades s’hi conrava vi per fer vinyassa.
Del coster nord cal mencionar la construcció d’una cimentera (vegeu-ne la seva descripció a part) que propicià l’explotació de la terra dels seus voltants. Com a seqüela d’aquesta explotació ens queda l’evident clot que es formà degut a l’extracció de terra que es practicà en el coster de llevant del puig per tal d’abastir la cimentera
amb els materials necessaris per fer-la rendible.


Com a darrera curiositat cal afegir la localització de dues discretes coves d’escàs recorregut i que foren inventariades l’any 2005.

[TM, Mxp, V ’21]

(Visited 124 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari