Puig de Son Seguí – ermita de la Pau [-f]

El puig de Son Seguí està constituït per un seguit de turons rocosos de contorn suau i està format per molasses miocèniques (formació sedimentària). Aquest turó és compartit pels municipis de Santa Maria, Santa Eugènia, Marratxí i Palma.

La seva altura és de 320 m. per damunt el nivell de la mar. Des del seu cim podem veure al sud-oest, d’un cap a l’altre, la gran badia i la Ciutat amb la Catedral i el castell de Bellver, a l’est els dies clars s’hi destria la mar de les badies d’Alcúdia-Artà i una munió de muntanyes i pobles, i al nord-oest la serra de Tramuntana.

Aquest puig està inclòs dins el Catàleg d’Espais Naturals. Aquesta Area Natural d’Especial interès formada per un seguit de turons rocosos de contorn suau presenta una vegetació de garriga densa i poc alterada.

Als peus del puig es troben les cases de Son Seguí Vell. Aquesta possessió de Santa Maria del Camí ha estat propietat de la família Olesa fins fa ben poc.

Al capdamunt del puig s’aixeca, des de la segona meitat del segle XVII, una ermita dedicada a Nostra Senyora de la Pau. L’ermita roman deshabitada des de l’any 1820.

Segurament la Mare de Déu de la Pau ja era la titular de l’ermita des de la seva fundació. Però la primera notícia escrita és del segle XVIII.

Actualment l’ermita de la Pau és un del punt d’encontre  entre la gent de Santa Maria del Camí, de Santa Eugènia i de Pòrtol. Tot els anys, el diumenge de l’Angel, celebren les tres poblacions el tradicional Pancaritat.

Podem arribar a l’ermita de Son Seguí a través de diversos camins:

(…) Des del carrer Major de Pòrtol i dirigint-se cap a la carretera de Santa Maria (PM 301), s’arriba a l’olleria de can Seguí i des d’allà s’agafa el camí de n’Olesa.

El temps destinat a fer la pujada des de Pòrtol fins a l’ermita, depenent de les aturades, és aproximadament de 4 a 5 hores. El recorregut total d’anada és d’uns 6 km. Per poder descobrir tot l’interessant del puig de Son Seguí és necessari almanco un dia complet.

Ressenya històrica

Aquesta muntanya en temps dels àrabs ja era coneguda amb el nom de les vinyes. Però probablement la primera notícia escrita és de 1290, quan Pere Arrapat ven l’alqueria a Guillem Rigo. D’aquí que el puig també fos conegut amb el nom de n’Arrapat. Més envant fou anomenat Santa Eugènia i més modernament, puig de Son Seguí.

L’any 1639 Jaume d’Olesa, fill de Quitèria Ballester i Garau i Salvador d’Olesa i Sureda, heretà de la seva mare la possessió. Fou el primer Olesa propietari de Son Seguí.

(…)  L’any 1673 ja habitava l’ermita de la Pau l’ermità Onofre de Sant Joan Evangelista, de la congregació religosa d’ermitans de Sant Pau i Sant Antoni.

Localització

El puig i l’ermita estan situats entre els pobles de Santa Maria, Pòrtol i Santa Eugènia.

Itinerari

Som al col·legi Costa i Llobera, de Pòrtol. Des d’aquí agafarem el carrer Major i caminarem fins a trobar l’indicador PM 301. Santa Maria 4 Km. Una vegada aquí, veurem a la dreta un camí sense asfaltar, que seguirem, anomenat el camí de n’Olesa.

vegeu >> garriga de Son Seguí

[Extractat de MOLADA 1994:7 i pàssim]

[Mxp, IV ’15]

(Visited 707 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari