[Relació cronològica dels presidents de la CAIB i del Parlament de les IB]

 

Consell General Interinsular (institució preautonòmica)
Jeroni Albertí i Picornell 1978-1982
Francesc Tutzó Bennàsar 1982-1983

Govern de les Illes Balears (període autonòmic)
Gabriel Cañellas Fons 1983-1995
Cristòfol Soler Cladera 1995-1996
Jaume Matas Palou (Primer mandat) 1996-1999
Francesc Antich Oliver (Primer mandat) 1999-2003
Jaume Matas Palou (Segon mandat) 2003-2007
Francesc Antich Oliver (Segon mandat) 2007-2011
José Ramón Bauzá Díaz 2011-2015
Francina Armengol Socías 2015>

===========

Assemblea de Parlamentaris de les Illes Balears (institució preautonòmica)
Jeroni Albertí i Picornell 1977-1978

Parlament de les Illes Balears (etapa autonòmica)
Antoni Cirerol Thomàs 1983-1987
Jeroni Albertí Picornell 1987-1991
Cristòfol Soler Cladera 1991 1995
Joan Huguet Rotger 1995-1999
Antoni Josep Diéguez Seguí 1999
Maximilià Morales Gómez 1999-2003
Pere Rotger Llabrés 2003-2007
Maria Antònia Munar Riutort 2007-2010
Aina Rado Ferrando 2010-2011
Pere Rotger Llabrés 2011-2012
Margalida Durán Cladera 2012-2015
Maria Consuelo Huertas Calatayud 2015-2017
Baltasar Picornell Lladó 2017>
[Mxp, IV ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 33 times, 1 visits today)