Rectors de Sant Marçal

Sant Marçal . Font baptismal

Sant Marçal . Font baptismal

 

 

 

 

 

 

 

Rectors de Marratxí (Sant Marçal):

Arnau Trias 1278
Joan Albertí 1297
1369 a 1636/9 (unió Mxí-StaM)
Guillem Bonet s.XIV
Pere Olsona ? s.XIV
Ferrer Scot 1348
Berenguer Sagranera 1351
Guillem Daviu 1360
Joan Munar 1369
Jaume Munar 1383
Pere Tona ? 1395
Bernat Carrós 1395
Guillem Benet s.XV
Jaume Munar s.XV
Bernat Mota ? 1404
Bartomeu Martí 1405
Joan Tallada ? 1415
Daniel Carnicer ? 1417
Daniel Carnicer ? 1439 a 1447
Pere Alexandre 1451
Pere Alexandre 1456
Jordi Marc 1471 a 1477
Jordi Mart. 1477
Lluís de Cassader 1477
Joan Prats 1478
Joan Prats 1483
Joan Pons ? 1487
Joan Pons? 1502
Bernat Muntaner ? (1505)
Jaume Pasqual 1507
Jaume Caldès ? 1509
Pere Pons 1512
Perot Valls ? 1520
Gabriel Pons 1523
Perot Mir ? 1540
Agustí Ferrer 1543,44
Agustí Ferrando 1547
Joan Bover 1562
Pere Joan de Santa Cilia ? 1563
Martí Oliver ? 1564 a 1571
Miquel Moger ? 1571 a 1583
Joan Bta Binimelis 1583 a 1588
Antoni Ferragut 1589
Miquel Moger ? 1590 a 1595
Francesc Terrades 1595
Antoni Ferragut 1605
Antoni Ferragut 1610
Joan Bauzà 1612
Joan Bauzà 1614
Joan Oliver 1633
Jaume Martí 1668
Jaume Martí 1673
Joan Bennàsser 1676
Antoni Bennàsar 1686
Guillem Pi Pasqual 1693
Pere Bennasser 1694 a 1717
Felip Torrelló 1717 a 1724
Gabriel Maura 1724 a 1728
Nicolau Sureda 1727
Francesc Terrades 1728 (6 II a 20 II)
Nicolau Sureda 1728 a 1764
Miquel Sureda 1764 (fins a 30 XII)
Joan Capó 1764 a 1779
Sebastià Amengual 1779 a 1804
Antoni Fonollar 1804 a 1806
Joaquim Verd 1806 a 1811
Joan Amengual 1811 a 1812
Pere Crespí 1812 a 1834
Llorenç Homar 1834 a 1837
Gabriel Dalmau 1837 a 1840
Joan Simonet 1840 a 1846
Andreu Valls 1846 a 1852
Pere Maria Colom 1852 a 1865
Cristòfor Llompart Riusech 1865 a 1907
Gabriel Riera 1907 a 1909
Andreu Pont 1909 a 1913
Antoni Galmés Nadal 1913 a 1920
Arnau Seguí 1920 a 1921
Josep Espases 1921 a 1934
Joan Canals 1934 a 1938
Jordi Pujol 1938 a 1946
Antoni Cabot Estarelles 1946 a 1959
Joan Ferrer Alemany 1959 a 1982
Gabriel Ferrer Amengual 1982 a I 2000
Antoni Pons Crespí  I 2000 a 2007
Antoni Garau Garau  2007 a 2014
Emili Ramos Carrique 2014 a…

[Mxp, VIII ’16][actualitzat, IV 18]

(Visited 164 times, 1 visits today)