Rectors i vicaris del Pont d’Inca

Rectors

 • Baltasar Salvà Cantallops, va ser el “1er rector”, de 1913 fins octubre 1930
 • Rafel Juan Mas, regent, a partir de novembre 1930; després figura com a ecònom i després com a rector; fins a desembre 1972
 • Llorenç Galmés Juan des d’abril 1973 fins a desembre 1984
 • Miquel Mulet Coll, de març 1985 a maig 1989
 • Guillem Parera Galmés, d’octubre 1989 a maig 1995
 • Jaume Rovira Ramis, de setembre 1995 a juliol 2002
 • Bartomeu Suau Serra, a partir de setembre 2002  a 2019
 • Francesc Carmona Bancalera, 2019
 • Rubén Roque Viani, 2020

Vicaris

 • Pere Josep Pou Serra, vicari, surt des de juliol 1913, fins abril 1921
 • Rafel Vila Riutort, vicari, octubre 1921, fins a c.1930
 • Francesc Vallcaneres, vicari, agost 1934 a octubre 1948
 • Antoni Bauzà Gayà, vicari, febrer 1937 a agost 1937
 • Eugeni Segura, vicari, octubre 1953 a novembre 1953
 • Sebastià Planes Llabrés, vicari, agost 1956 a desembre 1959
 • Alfredo Martínez Barros, vicari, agost 1961 signa fins a desembre 1964
 • Ricardo Ramos Carrique, vicari, 1995

Font: Llibres parroquials de matrimonis, parròquia de Sant Alonso, Es Pont d’Inca

[Mxp, IX ´16][Darrera actualització, IV ’21]

(Visited 145 times, 1 visits today)