Roca Martorell, Catalina de can CARRETET (1884-1977)

0-a-carretet-esquerra-rigo-dreta-padrines-img007 Mestressa de casa i cercadora, PO

 

Va néixer a Pòrtol l’any 1884, filla de Joan Roca Serra i de Jerònia Martorell Guasp.

Li deien de ca na TANA, encara que després fou coneguda com a de can CARRETET,  perquè sempre hi va viure.

Va morir l’any 1977, també a PO.

Es va casar l’any 1904 amb Mateu Cabot Roca, de can CAMETA, amb el qual varen tenir 3 fills:

-Margalida=Tomeu Reynés SECALL> Jaume=Maria de sa PENYA (Tomeu=Teresa de Sencelles (2 nines) i Jaume=(Joana) (1 nina)); Mateu=Catalina SEGUINA (sense fills); Tomeu(+ als 28); Francesca=Bernat de cas CANONGE: Tomeu=Margalida Riera (1 nin,1 nina) i Bernat=Antònia Amengual de can MONJO (2 nins,1 nina)
-Mateu=Beneta Rigo de can RIGO> Catalina=Jaume Pastor VINAGRE :Francesca=(Miquel Busquets) (3 nines); Beneta=Pere Amengual de sa COSTA o de sa PENYA: Catalina=Joan de Son Ferriol; Beneta=Xisco de cas Marxando de Sta Maria (nina i nin); Maria=Damián d’Argentina (s/f)
-Jerònia=Jaume Canyelles RAMONA> Jaume=Catalina Frau: Jaume=Mercè de Son Ferriol (2 nins); Pep=Fca Maria xx Puigserver (2 nins)

Catalina Roca quan va fer 90 anys, envoltada dels fills, el gendre i la nora

Catalina Roca quan va fer 90 anys, envoltada dels fills, el gendre i la nora

De fadrina havia viscut a  ca na TANA, devora cas CANONGE. Treballava  a ca seva, a can CARRETET, dedicant-se a les feines de la casa i a guardar els cinc néts; tot i que també anava a la garriga a cercar les coses i, llavors, al mercat a dur-les.  Com moltes de les collidores portolanes, anava a Palma a peu amb el sac de coses collides (caragols, espàrrecs, bledes, herbes…) damunt el cap.

No sabia llegir ni escriure i no va sortir mai de Mallorca. Li agradava molt conversar, cosa que solia fer sovint amb madò Magdalena TEIXIDORA i madò Francesca, dona de mestre Tomeu ME. L’horabaixa s’asseien davall la parra de cas ME i se posaven a xerrar i els néts a jugar i així passaven les hores. Això era el temps del Moviment.
Era molt bona dona, molt rialla i simpàtica. Era molt graciosa; la seva consogra, la padrina de can RIGO, era més severa. Com a detalls curiós, encara es conserva un quadre de Santa Caterina de Siena, a la qual tenia molta devoció.

[BMM/Catalina Cabot Rigo, Mxp, XI ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 169 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari