Santandreu Canyelles, Jerònia, de can FLOR (c.1843-1879)

Can Flor. Pòrtol (c)BMM

Can Flor. Pòrtol (c)BMM

 

 

 

 

 

 

 

Mestra, a PO

 

 

Neix a Puigpunyent c.1843, filla de Bartomeu Santandreu Coll, nascut a Valldemossa, d’ascèndencia marratxinera, i de Catalina Canyelles Nadal, d’Alaró.
Vivia a can Flor i era germana de Joan Santandreu Canyelles, missioner que va fer donació del solar de ca les Monges.
Era fadrina.
Mor a PO el 1879, als 36 anys.

Sabem que el setembre de 1869 la Junta Superior d’Instrucció Primària informa que l’única persona que ha sol·licitat l’escola de pàrvuls de Pòrtol és Jerònia Santandreu i Canyelles. L’Ajuntament de Marratxí acorda nomenar-la en propietat per a aquest càrrec i donar-li a l’acte el possessori de l’esmentada escola.

Segons “El Magisterio Balear”, la Junta d’Instrucció Pública va rebre una comunicació del batle de Marratxí informant de la mort de la mestra de l’escola pública del Pla de na Tesa, Catalina Santandreu, i d’haver-se encarregat interínament de l’ensenyament Jerònia Santandreu, germana de la difunta. (núm 19, 6 V1876)

Segons la mateixa font Jerònia Santandreu no tenia més que el certificat d’aptitud [però no el títol de mestra] (núm  29, 15 VII 1876)

Vegeu>> Catalina Santandreu Tous, neboda

[BMM, Mxp, XII ’16][Darrera revisió, II ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 89 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari