Serra Carrió, Maria -de can BERNADÍ-, SC (1896-1969)

Emprenedora, SC

Neix a Pòrtol el 4 de juny de 1896,  filla de Josep Serra Canyelles, RUMBET, i de Paula Carrió Sastre, NYICO, ambdós de Pòrtol.

El 1919 es casa amb Antoni Amengual Bestard, BERNADÍ, de Sa Cabaneta. Varen tenir vuit fills:

– Paula, casada en primeres núpcies amb Jaume Morey Mas, de Manacor, i en segones amb Josep Calafat Mesquida, de Santa Maria del Camí. No va tenir fills.

– Bartomeu = Joana Salom Salom, de Santa Maria del Camí> Antoni i Maria Francesca.

– Josep. Va morir als quaranta-vuit anys, fadrí.

– Maria = Miquel Castell Torres, de Palma> Maria i Maria Antònia.

– Antoni = Amalia López, de Santander>Antoni Gerard, Joan Lluis i Bernat. Viu a França.

– Bernat = Antònia Colom, de Santa Maria del Camí> Antoni i Maria

– Joan = Maria Capó Canyelles, de SON SUREDA> Maria.

Catalina = Andreu Isern Pocoví, FOGUER, de sa Cabaneta> Andreu, Antoni i Maria Antònia.

 

Vivia a sa Cabaneta a can BERNADÍ. Treballava a les gerreries de la família.

Va aprendre l’ofici de la mà del seu espòs.

Era una dona forta i d’empenta. No li feia por la feina. Va enviudar essent encara jove i es va fer càrrec d’una de les gerreries . Amb el seu esforç i l’ajut dels seus fills, molt joves, va tirar el negoci endavant.

Mor a sa Cabaneta el 5 de setembre de 1969.

[CJM / Catalina Amengual Serra, Mxp, III ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS  MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 219 times, 1 visits today)

Tags: , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari