Siquier, Pere (s.XV) [-f]

Propietari i batle.

Desconeixem el seu segon llinatge.

El trobam com a batle de Mxi (1408, 1413)
Possiblement tengués una alqueria a Mxi.

Bibl: GMV
[Mxp, IV ’15][Darrera revisió, XII ’18]

(Visited 18 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari