Veient 1 de 15 de 24 articles
Tag Archives: Artesans i menestrals

Amengual, Elisabet -Madò Bet des Siurells- [#][-f]

Artesana siurellera, SC R.: Donen el seu nom a un carrer, Pòrtula 5, 4; (F) Menció a I Fira del Fang 34,7; [El carrer que tenia torna a ser “sa Comuna”; donen el seu nom a “M.Guzman de Moscardó] 45,4 [Mxp, VIII ’18] [Entrada en construcció]

0

Creus Frontera, Rafel -PARRÓ- [#]

              Fuster, PO   Neix l’any 1964 a Pòrtol, fill de Miquel Creus, des TANCAT i Maria FRONTERA, de can PARRÓ. Va fer part del grup d’esplai Focs i Olles. Participà en la revista Pòrtula des del primer moment. Sempre ha viscut a PO. Li diuen PARRÓ. Es casa  Article complet…

0

Ramis Juan, Jaume -MAGDALÈ (1928-2011) [-F]

Picapedrer i enrajolador. Mosaïcista. Marratxinet   Neix el 15 de maig de 1928 a Marratxinet. Fill de Miquel Ramis Mir, de can MAGDALÈ i Pereta Juan Canyelles, de sa FONT. Devers l’any 1950 se’n va a Canàries, 1 any a Sta Cruz. Després va al Brasil i està dos anys a Sao Paulo. Posteriorment, el  Article complet…

0

Amengual Bestard, Antoni -BERNADÍ-, SC (1878-1935)

.Gerrer, SC Neix a sa Cabaneta el 23 de novembre de 1878.  Fill de Bartomeu Amengual Rubí i de Francesca Bestard Creus, possiblement ell de sa Cabaneta i ella de Pòrtol. Casat en primeres núpcies amb Margalida Serra Serra, de Pòrtol. Tenen una filla, Francesca, casada el 1934 en primeres núpcies amb Jaume Noguera, PARRUTA,  Article complet…

0

Fiol Coll, Bartomeu -GARROVERA-, SC

 Mestre d’obres, SC   Neix al Vivero el 12 de desembre de 1925, fill de Gabriel Fiol Pastor, SARD, i de Magdalena Coll Ramis, GARROVERA. Va viure al Pla de na Tesa, a ca MADÒ CATALINA Es casa l’any 1953 amb Maria Bestard Trias, VERMELLA, de sa Cabaneta. Tenen dos fills Gabriel = Pereta (2  Article complet…

0

Amengual Serra, Catalina – BERNADINA

 Artesana i mestressa de casa, SC Neix a sa Cabaneta el 19 de febrer de 1935 Filla d’Antoni Amengual Bestard, de sa Cabaneta, BERNADÍ, i de Maria Serra Carrió, de Pòrtol, de can RUMBET. Va anar a l’escola de les monges Franciscanes de sa Cabaneta. Es casa el 7 de febrer de 1956 amb Andreu  Article complet…

0

Frontera Borràs, Antoni – PARRÓ (1881-1964)

        . Pirotècnic, Emprenedor, PO . Neix a Santa Maria del Camí l’any 1881, fill d’Antoni Frontera Jaume i Margalida Borràs Far. Li diuen de can PARRÓ i trasllada aquest malnom de Santa Maria a Pòrtol, encara que aquí possiblement ja n’hi havia; allà gairebé no en queden; en canvi a Pòrtol  Article complet…

0

Garau Frau, Bartomeu TERESA (1907-1993)

 Sabater i barber, PO   Neix a Pòrtol el 1907, fill de Pere Antoni Garau Roca, de Pòrtol, i de Maria Teresa Frau Gomila, de Palma Mor l’any 1993, als 86 anys. Li diuen de can TERESA. Es casa l’any 1928 amb Catalina Serra Canyelles de can MANYOLES Varen tenir tres fills i una filla:  Article complet…

0

Garau Dols, Josep MANYOLES

 Mestre de picapedrer, PO Neix a Pòrtol l’any 1967, fill de Pep Garau Serra TERESA, de Pòrtol, d’ofici enrajolador, i de Joana Dols Oliver, de can QUIS, de Santa Maria, mestressa de casa. Va néixer al carrer Trinitat. Anys més tard passen a la casa feta pel seu pare al carrer de ca ses Monges  Article complet…

0