Grup Llatinista de Mallorca. Manifest

clm_logo_full 

 

MANIFESTUS

Sumus qui divitias communes linguae matris latinae servare volumus. Qui Europam linguam propriam habere putant, etsi despectam vel non satis amatam. Una communi lingua Europae opus est, haec est lingua latina quae simul nulli omnibusque pertinet.

Usque undevicesimum saeculum sermo latinus erat proprius scientiarum universitatumque, nec non iuridica documenta latine scribebantur.

Utinam ne unquam perditus esset hic thesaurus unitatis. Sed possibilis est restauratio et audacia studioque opus est.

Novimus multos circulos latinos per Europam creatos esse ad latinitatem fovendam, et unum in Maiorica constituere statuimus. Circulus Latinus Maioricensis nuper natus est et menstruos conventus habemus, quibus diversa themata tractantur et latine loquimur.

Sodalium numerum augere volumus et hac de causa actus nostros per interretem palam facimus.

Nostrum lemna est: “DISCE LINGUAM LATINAM, EUROPAE LINGUAM”.

Harmonia et amore tantum potest Europa construi. Hoc non est possibile impositione unius particularis linguae. Si quis putat linguam anglicam vel gallicam vel aliam imponi debet, communem matrem despicit et fraternitatem rumpit.

Iterum dicimus Europae civibus: “DISCE LINGUAM LATINAM, EUROPAE LINGUAM”.

CIRCULUS LATINUS MAIORICENSIS

MANIFEST

Som els qui volen conservar la riquesa comuna de la llengua mare llatina. Els qui pensen que Europa té una llengua pròpia, encara que menyspreada o no estimada a bastament. A Europa li cal una llengua comuna, la llengua llatina, que pertany alhora a ningú i a tothom.

Fins al segle denou la llengua llatina era la pròpia de les ciències i de les Universitats, i s’escrivien en llatí els documents jurídics.

Tant de bo mai s’hagués perdut aquest tresor unitari. No obstant, és posible la recuperació, per a la qual només calen audàcia i empenta.

Sabem que a Europa s’han creat molts de grups llatinistes per fomentar la llatinitat i nosaltres hem decidit constituir-ne un a Mallorca. El Circulus Latinus Maioricensis (Grup Llatinista de Mallorca), nat recentment, es reuneix cada mes; aleshores tractam temes diversos i mantenim converses en llatí.

Voldríem incrementar el nombre de membres del grup, motiu pel qual publicam a Internet les actes de les nostres reunions.

El nostre lema és: “APRÈN LLATÍ, LA LLENGUA D’EUROPA“.

Europa només es pot construir amb harmonia i amor. Això no és possible amb la imposició d’una llengua en particular. Qui cregui que l’anglès, el francès o qualsevol altra llengua ha d’esser imposada, menysprea la nostra mare comuna i malmet la fraternitat.

Reiteram als ciutadans europeus:

“APRÈN LLATÍ, LA LLENGUA D’EUROPA“

GRUP LLATINISTA DE MALLORCA

Des d’aquesta plataforma -Marratxipèdia- volem convidar tots els interessats, sigui quin sigui el seu coneixement inicial de llatí, a unir-se al nostre grup, la finalitat del qual (com la de molts altres grups d’arreu del món) no és altra que la dignificació i la recuperació d’un idioma del qual nosaltres som, indubtablement, fills lingüístics.

[Grup Llatinista de Mallorca, Mxp, XII ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 59 times, 1 visits today)