Miquel Rosselló, un marratxiner dins la campanya “Per un bon finançament”

 Miquel Rosselló 1

Marratxí, V ’18

Miquel Rosselló del Rosal, de can VERMELL del Pont d’Inca, ha estat durant molts d’anys regidor de Marratxí. Es va jubilar de la política institucional el 2016, però va continuar dins el món polític -tanmateix és un cuquet que li ve de jove i ja no l’abandonarà mai- a través de les Fundacions Darder-Mascaró, del consell de les quals fa part. Precisament d’aquesta darrera –Ateneu Pere Mascaró– n’és el president des de la seva fundació, el 2010.

En aquests moments està plenament immers dins la campanya anomenada “Per un bon finançament”, que d’una part vol aconseguir una conscienciació d’aquest tema a les nostres Illes que, per l’altra, reivindiquen fermament davant l’estat espanyol.

Miquel Rosselló 2Inicialment ja fa estona que funcionava la “Plataforma per al finançament just”, que junta 65 entitats i està coordinada pel Cercle d’Economia de Mallorca. Però a finals de 2017, 12 d’aquestes entitats -entre les quals les Fundacions Darder-Mascaró- decideixen posar en marxa una campanya d’informació, mobilitzacio i sensibilització que, com hem dit, anomenen “Per un bon finançament”. Des d’aquesta campanya fan actes arreu de totes les localitats, de cara a la conscienciació publica del tema i volen que la campanya camini cap a una gran mobilitaciio a finals d’any reivindicant davant el govern de l’Estat un millor finançament.

Les entitats promotores de la campanya parteixen de l’anàlisi que el model de finançament econòmic perjudica greument les Illes. Les Balears són de les dues comunitats que més aporten a l’Estat i, en canvi, estan en novè lloc de percepció de recursos per habitant. Algú diria que això passa en funció de la solidaritat. Miquel Rosselló és taxatiu: “Està molt bé ser solidaris; però una Miquel Rossellócosa és això i l’altra ser presos per beneits”. En aquest aspecte, cal fixar-se que en els pressuposts de l’estat espanyol, al capítol d’inversions, durant els darrers onze anys estam en el darrer lloc… I hi ha poques queixes…

La nostra Comunitat té un deute entorn als 9000 milions d’euros. Aquest deute esta provocat, entre d’altres coses, perquè quan vàrem assolir les competències de Sanitat, Educació i Dependència, vingueren mal dotades i no s’han arribat a actualizar. Per això cada any apuja el deute. “Fixau-vos, remarca Rosselló, que es tracta de les principals competències de l’anomenat estat del benestar”.

A la darrera reforma estatutària (2007) l’Estat espanyol es compromet a pagar una sèrie de coses que, fins ara, no han arribat a un 40% del total previst.

Per últim hi ha l’anomenada “llei Montoro” que té ofegats els municipis i consells insulars, que suposa que els ajuntaments tenen superavit -a Marratxí, 20 i busques de milions- que únicament es poden gastar en cobrir deute, però no en inversions, com seria desitjable.

A partir d’aquests punts, els promotors de la Campanya, fan una proposta a l’Estat, consistent en una serie de mesures:

fundacions-3-Un model de finançament que contempli l’anomenat “principi d’ordinalitat”. O sigui, que les comunitats que més donen no puguin rebre menys que les que menys donen, com passa actualment degut a la malentesa “solidaritat”.

-Incrementar la capacitat recaptatòria de les Comunitats.

-Un règim especial per a les I.B. que reconegui els costos d’insularitat.

-Increment de les inversions estatals. Rebre doblers per acabar el tren, per exemple, o poder arreglar Son Dureta.

fundacions-Que ens liquidin el total de les inversions estatutàries, de les quals només han lliurat un 40%

-Corresponsabilitat real de l’estat a l’hora d’assumir el deute que té la C.A.

-Derogació de la llei Montoro.

-Co-gestió aeroportuària. Seria el mateix que passaria a Marratxí -a escala- amb l’aeròdrom de Son Bonet, els espais del qual -terrenys i instal·lacions- podrien ser utilitzats pels ciutadans, però el galopant centralisme d’estat fa que facin part d’una fundacioms-4empresa pública -AENA- depenent de Fomento. Si fos de la conselleria de Transports de la CAIB, els marratxiners en podrien treure un profit que ara els hi és vetat.

-Proposar als ajuntaments que aprovin mocions relatives a donar suport a la “Campanya per un bon finançament”, i al manifest “Uneix-te per un bon finançament”. Marratxí ja ho te fet des dels fundacions-5inicis de la campanya, el febrer d’enguany. Al nostre Ajuntament, els partits polítics varen donar suport majoritari a campanya i manifest, excepte el Partit Popular que, aixímateix no va votar en contra, però es va abstenir.

Al nostre municipi varen fer un acte informatiu de la Campanya a ca ses Monges del Pla de na Tesa, amb Andreu Rotger, president del Cercle d’Economia. I està previst que, abans que acabi l’any, hi pugui haver altres actes.

Entitats promotores de la campanya “Per un bon finançament”:

CC.OO.
Col·lectiu Aurora Picornell
FAAVV-Palma
FAPA-Mallorca
Fundacions Darder-Mascaró
Fundació Gabriel Alomar
OCB
PIMEM
STEI
UGT
UPM
USO

[BMM, Mxp, VI ’18]

(Visited 34 times, 1 visits today)