Els caps de l’AEG Soca-Arrel PO

Llistat de caps de l’AEG Soca-Arrel

unitat de llops i daines - copia

Miquel Bosch i Auba va ser cap d’agrupament del curs 94-95 al 97-98
Guillem Rigo Amengual Va ser conciliari del 94 al 2008

Tots aquest escoltes han estat cap d’alguna unitat en algun moment -o varis moments- entre l’any 1994 i el 2014
Rafel Payeras Cifre també animador de Ruta i ha fet part de l’Equip d’agrupament
Guillem Bosch Roca i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Francisca Campins Adrover i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament unitat de pioners i caravel - copia
Dani Mas Martínez i també ha fet part de l’Equip d’agrupament
Dolça Manzano
Pere Gaya Bustins i també ha fet part de l’Equip d’agrupament
Albert Palou i Caldentey i també ha fet part de l’Equip d’agrupament
Xavier Aguiló i Roig
Biel Cloquell Capo
Cati Bisquerra Escarrer
Catalina Moll Mas i ha estat Cap d’agrupament
Mateu Moll Mas i ha estat Animador de Ruta
Joana Alorda Ladaria
Isabel Heras Palou
Tomeu Moll Mas i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Coloma Maria Perelló Terrassa
Guida Bibiloni Noguera i també ha fet part de l’Equip d’agrupament
Natalia Cuenca
Josep Bauza Valverde (Busso)
Laura Cuenca Cerda
Elena Femenia Salva
Maria Antònia Canyelles Rubi
Jose Luis Garrido Fernandez
Maria Moll Mas
Joana Maria Cerda Ramis
Alex Palou Caldentey
Maria Isabel Soler Busquets
Tinita Serra Pol i ha estat Cap d’Agrupament
Laura Barjou Mas
Marga Barrera Cabot
Lluc Reynes Ferra
Aina Cerda Sancho i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Maria Antònia Cerdà Sancho
Ines Gonzalez Rayo
Angela Gonzalez Rayo +
Maria del Mar Adrover Santandreu
Tomeu Salom Barrera
Jaume Pardo Juan
Lluisa Torrelló Català
Manolo Manzano Oliver
Miquel Roig
Maria del Mar Sierra Aparicio
Xavier Quetglas Sanchez
Vicens Juan Tur Bover i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament i ha estat Animador de Ruta
Pere Joan Oliver Orell i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Carlos Tutor Ha estat Cap d’Agrupamenti també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Xisca Mir Socias i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Silvia Martínez Amengual També ha fet part de l’Equip d’Agrupament i ha estat Cap d’Agrupament
Luis Matarin i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
David Palou Caldentey
Xavier Forteza Grimalt i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Maria del Mar Rosselló Salom Ha estat Animadora de Ruta i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Clara Margarida Balaguer Pedrosa i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Miquel Àngel Rigo Alemany i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Jose Oliver Umbert
Joan Roca Canals
Miquel Àngel Manzano
Joana Maria Pastor i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Clara Maria Gonzalez
Veronica Forteza
Laura Canyelles Artigues
Núria Forteza i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Maria de Lluc Canyelles
Pere Vilanova
Pep Caballero Martínez i també ha fet part de l’Equip d’Agrupament
Tania Diaz Perez unitat de rangers i esplet - copia
Sofia Tomas Haas
Maria del Pilar Maymo
Cati Neus Capo
Elisabet Salva Pastor
Margarita Vilanova Requejo
Miquel Cabot Noguera
Maria Noguera Abrines i ha estat Cap d’Agrupament
Neus Sureda Fernandez
Jorge Guirado Moreno
Carles Mas Amengual
Jaume Sancho
Cristina Coll Borras
Llorenç March Dolz
Guillem Segui Crespí
Aurora Valverdre Niell
Xavier Salom i ha estat Cap d’Agrupament
Aina Ramon
Eli Coll
Isabel Garcia
Toni Segui
Toni Coll

Han fet part de l’Equip d’Agrupament, però no han estat cap d’unitat:
Xisca Salom Barrera (i també Animadora de Ruta)
Joan Francesc Pou Rosselló
Carme Reolid
Joan Aguiló Cladera

Animadors de ruta;
Gerardo de la Vega Alemparte
Pep Campins

[Mxp, IX ’16]

(Visited 610 times, 1 visits today)