Genealogia d’Honorat Tries Coll/Gama

norat 1

Coincidint amb la projecció a l’Espai de Cultura “L’Albelló”, de Pòrtol, del documental “Els Norats, la presó de Coanegra” sobre els portolans Honorat Tries i son fill Jaume, aprofitaré per fer una correcció a l’escrit que ja els havia dedicat, així com per ampliar llurs dades genealògiques.

A l’esmentat escrit, el fet de partir de la mare d’Honorat Tries –Cecília Coll/Gama– degut a l’existència d’un error al Registre Civil, em va induir a pensar que la família d’ella provenia de sa Cabaneta quan, havent cercat des d’abaix per a altres familiars Coll NORAT, resulta que aquests vivien a Pòrtol i va ser posteriorment que va sorgir una branca cabanetera.

Així doncs, tant la família Tries, com la família Coll, vivien a Pòrtol, molt a prop una de l’altra, a l’anomenada “costa de can Norat”. Tenint en compte aquest punt -i per tant tenint present que ja hi havia hagut altres “Honorats” a la família, les demés dades de l’anterior escrit resulten plenament vàlides.

D’on sortien, per tant, aquests Tries que donarien lloc al nostre “Honorat”?

Bartomeu Tries Cladera, neix a Marratxí el 1784, fill de Cristòfor Tries Jaume i de Joana Cladera Amengual, dels quals no sabem ni d’on són, ni quin any es varen casar. Un èxit. Els seus padrins paterns, tanmateix, eren Bartomeu i Maria i els materns, Jaume i Francesca.

Bartomeu Tries es casa l’any 1809 amb Jaumeta Guasp Rubí i entre els fills s’hi compta norat 2Cristofor Tries Guasp que el 1838 es casa amb Francesca Aina Canyelles Parets; aquests són els padrins d’Honorat Tries Coll/Gama.

Entre els fills d’aquesta parella hi ha Jaume Tries Canyelles que el 1874 es casa amb Cecília Coll/Gama, pares del nostre Honorat.

Entre les demés branques dels Tries trobam descendents pel PI i pel PT. Si concretam als Tries Gama, fills de Jaume i Cecília, per tant germans d’HONORAT, tenim Miquel, casat el 1904 amb Catalina Corró Rigo; una filla seva, Magdalena, es casa amb Antoni Bestard i donen lloc a la branca dels Coll VERMELL de sa Cabaneta.

I els altres Tries que ens interessen a Pòrtol són els descendents dels Tries Marit, cosins d’HONORAT

Els Tries Marit són fills de Cristòfor Tries Canyelles -germà de Jaume- i d’Antònia Maria Marit, de PM:

Cristòfor Tries Marit, casat el 1904 amb Catalina Cabot Balle, que arribaran a donar els actuals Tries Tramulles de can BOU i els Tries SOCIES, del c/de la Trinitat.

Josep que es casà l’any 1914 amb Francesca Serra Canyelles, tenint Cristòfor, rector que fou de la parròquia de Pòrtol, Maria de França, i Pep, de Son Cladera.

Martí Tries Marit es casà el 1923 amb Elisabet Guardiola Serra, alguns de llurs fills s’emparenten per matrimoni amb els Capellà CORONELLS: L’impressor Martí CORONELL, el pintor Tòfol de sa LLET; també es Tries Guardiola, Maria, que actualment encara viu a la Soledat de Palma.

Pel que fa al llinatge Coll NORAT, a les notes ja aportades, només cal afegir que dels descendents del matrimoni -1872- entre Honorat Coll Company -germà de Cecília i oncle d’HONORAT- i Agnès Orell Oliver sorgiran els NORAT de sa Cabaneta, els Coll de ca na MARTINA (Isidre o de sa Penya) i els de can Pere Coll ROCA/GERRER.

Per a que vos pugui resultar més clarificador pel que fa a parentius, aquí teniu el quadre genealògic …

norat 3

 

 
[BMM, Mxp, VII ’17][revisió, VI ’18]

 

(Visited 95 times, 1 visits today)