Què és Marratxipèdia?

Tal i com pot parèixer, MARRATXIPÈDIA vol ésser, efectivament, una enciclopèdia virtual ‘on line’ sobrequalsevol aspecte relacionat amb el municipi de Marratxí.
La idea d’estructurar aquesta enciclopèdia va sorgir des del moment que la revista Pòrtula (1981-2007) va deixar d’editar-se en paper i va adquirir un nou format a través de les ones de Ràdio Marratxí i del programa “Amb ‘P’ de Pòrtula (des de 2008, encara en antena). Tot plegat,  la idea inicial havia anat prenent cos i les possibilitats s’havien multiplicat.
Cal tenir en compte que els quasi trenta anys de Pòrtula han servit per recopilar moltíssim de material en relació a Marratxí, al marge de les coses concretes de caire històric que havia anat cercant i investigant pel meu compte des de fa més de trenta anys. Tot això, afegit a la tasca de recopilació iniciada l’any 2008, i encara en procés d’estudi, de les persones i famílies que han passat per aquest poble de pobles, fa que resulti el moment idoni per estructurar, donar forma i dur a  terme aquest il·lusionant projecte.

Mapa Despuig GEM p 260
L’esquema bàsic d’aquest treball està format per l’anomenat “cos principal”, en forma d’entrades de temes concrets. Aquí hi trobam tot el conjunt de referències als noms, persones, malnoms, topònims que tenen relació amb Marratxí. Algunes d’aquestes entrades tenen la forma de quadres temàtics: relació de persones o llocs tot fent part de diferents catalogacions. El conjunt es complementarà amb una cronologia comparada en base a tres punts: tot allò que pugui haver succeït a Marratxí al llarg de la història,  confrontat amb els principals esdeveniments tant de Mallorca com de fora de la nostra illa.
Finalment –i no menys important- encara hi haurà tota una sèrie d’apartats, que s’aniran creant passa a passa i a mesura de les necessitats, amb continguts concrets relacionats amb el cos principal de Marratxipèdia. És el cas de les diferents persones i famílies que han passat per aquí (arbres genealògics per llinatges, inicis, ubicació), els malnoms (classificació temàtica, per nuclis i per aparició històrica), els carrers i places (per nuclis i història), les cases (per carrers, amb nom de casa i/o família propietària i  data de construcció si és coneguda), i l’aparició del nostre poble dins llibres i documents (recopilació de les diferents visions-descripcions de Marratxí que han sortit al llarg del temps segons els diferents autors). Per acabar hi hem d’afegir la galeria d’imatges relacionades amb els diferents temes (persones, grups, llocs, fets i documents històrics) i la bibliografia (relació de documents i llibres –utilitzats o no- que tracten de Marratxí).
No cal dir que es tracta d’un projecte de gran envergadura i abast que, en una sèrie d’anys, permetrà als interessats, curiosos, estudiants i estudiosos, o simplement amants de Marratxí, poder-se acostar a qualsevol aspecte d’aquest secular i estimat poble.
Que vos resulti de gust i d’utilitat.

Biel Massot i Muntaner.-

[Mxp, ´15]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 1.046 times, 1 visits today)