Maria Celeste González Troche, batlessa de barri de Marratxinet

Maria-Celeste-1

 

Maria Celeste González Troche (Uruguai, 1938) va ser en una ocasió batlessa de barri del seu nucli, Marratxinet. Fou entre el 1995 i el 1999, durant una de les èpoques que Martí Serra fou batle. Recorda que de sa Cabaneta ho era Ramon Oliver i Tomeu Ferrer, de son Ramonell. Entre els regidors n’esmenta alguns del PSOE: Sebastià Alou, dels Garrovers i Daniel Guirao, del Pla de na Tesa. En aquella legislatura, Martí Serra també va compartir la batlia amb Miquel Bestard, dels Independents.

En relació a les tasques com a batlessa conta “Ens cuidàvem del que necessitaven al poble, d’allò més urgent. Per exemple, jo vaig demanar els contenidors de fems. Passava que cada vegada que plovia un poquet ens quedàvem a les fosques a la nit. Una vegada havien anegat el poble de pudor, i era perquè havien duit purines a un camp d’allà devora. Cosetes així. Teòricament, hi havia concedit un bus per acostar-nos a l’estació, però no va arribar mai. Sempre amb l’excusa que no hi havia pressupost… De fet, encara l’hem de mester. I bastaria que passàs per can Gramanera i tingués dues freqüències diàries, no hem de mester més…” Un altre Maria-Celeste-2problema que hi havia i que encara hi ha és l’aigua. “Aquí, a Marratxí, dúiem camions, hom va parlar que a can Rubí hi havia un pou molt gros, va servir per donar aigua a les monges i a algun altre, però als demés, no. Encara ara seguim duent camions d’aigua…”

Maria Celeste arriba a Mallorca el 1964 i va directament a Marratxinet, on ha viscut sempre. En aquest moment és la major d’aquest nucli, com abans ho havia estat Carlota, la baronessa de Münchhausen (que va morir el 99); també ho va ser la seva sogra, Madò Pereta de sa Font, que va morir als 95 anys.

Maria Celeste va pertànyer una temporada a Esquerra Unida i, quasi sempre, al PSOE. Fins i tot va arribar a fer part de les llistes electorals, però no entrà mai al consistori. “Només vaig estar afiliada al PSOE a Palma, a Marratxí només he estat simpatitzant -explica de la seva vida política-. M’havia afiliat a Palma, abans de les primeres eleccions democràtiques. Després varen venir els d’EU a demanar-me ajut, i com que no estava d’acord amb el tema de l’OTAN, vaig anar amb ells. Després vaig tornar amb el PSOE, principalment per mor de Martí Serra, una persona molt especial, molt feiner. Es preocupava de tot el que demanaves i feia feina per a tots… He ajudat a les eleccions a repartir sobres i a fer d’interventora. Però el darrer pic, ja no. Crec que a l’any 2011 ja no hi participava. Perquè tenc una edat i he deixat el partit. Igual que el club de Tercera edat -s’Olivera, de Sa Cabaneta-, també m’he retirat. Encara estic al peu del canó, cuido els arbres, el jardí, tall l’herba. Sembrat no hi tenc, però abans en temps d’en Jaume -el seu marit, de can MAGDALÈ, de Marratxí, difunt des de 2011-, sempre hi havia coses”.

També va ser la primera secretària del club de tercera edat de sa Cabaneta, i va estar dins la directiva una sèrie d’anys, com a tresorera i un altre pic de secretària.

SC-Ass-gent-gran-s'olivera-021114-(c)Rafel-PonsConsidera que el millor moment d’aquella època va ser quan va venir el seu idol, “el vell professor”,  Enrique Tierno Galvan, del qual pensa que era veritablement socialista. En canvi, la primera vegada que va venir Felipe Gonzalez a la plaça de braus, eren poques persones. Però diu que la següent vegada ja varen ser més. D’altra part considera que fou una joia grossa quan en Martí Serra va aconseguir la batlia de Marratxí.

En canvi, troba que el pitjor moment degué ser quan va guanyar n’Aznar, perquè “ja es veia com era ell i no podia dur res de bo”.

Creu que el que està fet ja hi està, no canviaria res. En general considera que quan passava tot això, tenia menys anys i veia les coses mes fàcils. “Ara no, tot és més complicat” assegura.

Troba que la qualitat de vida no ha millorat. “En general no, al contrari -especifica-, la gent major hem perdut moltes coses. L’ajut a persones dependents no arriba mai. I el fet que molts padrins han d’ajudar els nets, amb pensions que són petites, és molt negatiu. Actualment, si no fos pels meus fills, no podria anar. Com podria pagar una casa i mantenir-me amb 639 euros, que és el que cobro de viudetat?”

Quin és el dia a dia actual…

“Molt fàcil. Sempre a casa. Els dimecres vaig al club de la tercera edat s’Olivera a fer una activitat (Txikung) i el dijous faig un voluntariat a la Llar dels Ancians de Palma, darrere Carrefour, que pertany al Consell. Pel demés, el de sempre: Un dia vaig a comprar a Mercadona i el diumenge, és sagrat, vaig amb el meu fill al mercat de Santa Maria. De tant en tant, algun viatge d’Imserso, dels culturals. Darrerament he anat a Lleó, a Osca i a Sòria. Els matins faig la feina de casa i el jardí, regar i cuidar dels animals -una moixeta i dos cans-. La tarda, el mateix, encara que també estic molt de temps a l’ordinador, és el meu vici. Un moment que tenc, sempre tenc un llibre en marxa, que a vegades m’impedeix de dormir perquè puc llegir fins tard, si el trob interessant i m’enganxa. En conjunt, som una persona molt normal”

Enllaç amb l’entrada de Marratxipèdia:

http://www.marratxipedia.com/gonzalez-troche-maria-celeste/

Opinió personal sobre…

Martí Serra
Únic

Miquel Bestard
Ni fu ni fa

M. Coll
Difícil dir-ho

J.R. Bauzá
Nefast

Tomeu Oliver
Ha estat inofensiu. És com si no hagués passat

J.F.Canyelles
Un bon batle

M.A.Munar
Me fa pena, ara; en actiu no la podia veure, ara és una altra cosa

J.Matas
Horrorós

F.Antich
Un poc de desil·lusió, va intentar coses però era massa blan

J.R.Bauza
Horrorós. Va ser un desastre total

F.Armengol
Amb reserves

[BMM, Mxp, VII ’18]

(Visited 37 times, 1 visits today)