Biodiversitat, cinema, guerra i països. Indescriptible quartet…

(Per a una millor comprensió del text, convé que vos situeu, mentalment, al dilluns 23 de maig, Dia Internacional de la Biodiversitat…)

– Avui es celebra el Dia Internacional de la Biodiversitat, impulsat per les Nacions Unides per a la promoció dels aspectes que fan referència a l’àmplia varietat d’éssers vius sobre la Terra i els patrons naturals que la conformen. Abans es celebrava en una altra data, però l’any 2000 va ser canviada per commemorar l’aprovació de la Convenció a la Cimera de la Terra de Rio, i la passaren precisament a un 22 de maig.

Joan Baptista Calvo Doménech

– Tal dia com avui de 1892 -fa 125 anys- va néixer a Ontinyent, País Valencià, Joan Baptista Calvo Doménech, que pel nom per ventura no ens deu dir massa cosa, però si deim que va ser l’entranyable “Fray Papilla” a Marcelino, Pan y Vino, que va fer de Sanxo a la versió del Quixot interpretada per Rafael Rivelles i que va participar en pel·lícules com Eloísa está debajo de un almendro, Historias de la radio, Los últimos de Filipinas i Fray Escoba, entre d’altres, veurem que és actor, especialitzat en papers còmics, i potser el podrem situar.

– També va ser en aquesta data de 1942 -75 anys enrere-, en plena 2ona guerra mundial, quan Mèxic va entrar-hi a favor dels aliats.

 – Finalment cal assenyalar que l’any 1992 -fa 25 anys- , l’ONU va admetre Eslovènia, Croàcia i Bòsnia-Herzegovina com a nous membres integrants.
Vos deix amb la veu de Nani Fernández, per sentir l’havanera “Yo te diré” escrita especialment per al film “Los últimos de Filipinas”
Llovet/Halpern – Yo te diré (Los últimos de Filipinas)

https://www.youtube.com/watch?v=XILJiCVo544
—–Tot això passava al món, mentre el mateix 22 de maig de 1967 -fa 50 anys- a Marratxí…

 – Concediren els següents permisos:
. A Gabriel Rotger Bibiloni per construir xalet a solar del c/Jaume I
. A Guillem Tous Coll per construir un edifici 3 plantes per a vivendes al solar num 29, zona II, de la urbanització de can Farineta
. A Manuel Torrejon Villalobos per construir un edifici de dues plantes per vivendes a solar num 22 urbanització can Farineta, zona II
. A Francesca Capó Canyelles per construir una vivenda a solar de l’aving.Bàrbara de Verí
. A Margalida Mulet Canyelles per construir una vivenda a solar de la urbanització Son Verí
. A Julián Uribe Víudez i Catalina Batle Canyelles per constrir una planta baixa i pis per a vivendes a solar num 62, urbanitcació Benestar

– Els regidor s’assabenten d’un escrit de l’inspector cap d’ensenyament primari comunicant que el projecte de reparació de l’edifici escolar de Pòrtol s’ha de remetre a la junta prov.de Proteccions escolars.
– També d’un escrit de l’Administració principal de Correus de Palma anunciant que el carter interí del primer districte ha presentat la dimissió del seu càrrec, pregant qeu hom gestioni el nomenament d’un altre.

– L’Ajuntament informa favorablement la concessió de llicència municipal de fotògraf ambulant d’aquest municipi a Guillem Juan Mas

– L’Ajuntament informa favorablement la llicència formulada per Mateu Canyelles Oliver per instal•lar al local ubicat al c/Weyler -hort de can Barceló- una indústria destinada a fabricació de bloquets i bovedilles. Informen que hi ha una altra indústria d’igual natura al nucli del Pla de na Tesa. Acorden que l’expedient sigui remès a la comissió prov.de Serveis Tècnics.

– L’Ajuntament informa favorablement la demanda de José Balbás Barro per a l’apertura i funcionament d’un auto servei a la carretera d’Inca, km 7.

– L’Ajuntament ha de preveure en propietat una plaça de guàrdia mpal d’aquest ajunt.
Declaren inclòs al concurs previ examen d’aptitud Gabriel Bibiloni Serra; exclòs: ningú.

– Declaren desert el concurs-examen per ocupar la plaça en propietat de fosser-peó caminer. No s’havia presentat cap instància.

– Adjudiquen definitivament el servei de recaptació d’aquest municipi a Catalina Serra Serra.

– S’ha de proveir en propietat la plaça de Dipositari d’aquest ajunt.

– Acorden acceptar la cooperació mpal de la Diputació per a l’asfaltat del camí veïnal num 212, tram de Mxí, que va de SC a la carretera de Sineu.

– Aproven els pressuposts d’obres de regularitzció del c/Nou i la pavimentació asfaltica del c/de Mallorca, formats per l’aparellador mpal Joaquin Rueda VAlderrama.

– Deneguen a Marcelino Lorente de la Riva la construcció de 40 vivendes prefabricades a la parcel•la num 2 de la urbanitz.cas Capità, ja que en el pla d’urbanitz.parcial està destinada a zona industrial.

– Deneguen a Antoni Homar Ripoll i Jaume Amengual Bibiloni la sol•licitud de parcel•lació d’una finca situada en el nucli de població del PT, ja que els esementats terrenys no tenen accés degudament urbanitzat, no hi ha reserva de zona verda i centres cívics i manca la proposta de projecte d’enllumenat public.

[BMM, Mxp, V ’17]
[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 84 times, 1 visits today)