Vallcaneres Sans, Salvador – de can GASPAR (1921-1978) [-f]

Pagès i jornaler, Pòrtol

Va néixer l’any 1921 a Pòrtol. Fill de Gaspar Vallcaneras Cloquell i de Jaumeta Sans Ramis.

De ca mestre Gaspar (pel seu padrí, vengut d’Alaró)

Tota la vida va ser missatge de can Quelet

L’any 1953 es casa amb Catalina Serra Garau, de can Franco de PO.Tenen un fill.

L’any 1965 vivia a ses Rotes, de PO, on visqué tota sa vida

L’any 1978 mor.

 

[BMM, IV ’15]

 

(Visited 40 times, 1 visits today)

Tags:

1 resposta per “Vallcaneres Sans, Salvador – de can GASPAR (1921-1978) [-f]”