Vila-seca, Pere de (1320)

Imatge del Llibre de comptes – Procuració Reial (ARM) – Inclòs a la portada de l’obra RRV2007

 

 

.

 

 

 

El 1320, Arnau Adorrell i ses germanes Francesca i Elisenda varen vendre a Pere de Vila-seca, per 46 lliures i 10 sous, una alqueria situada en el terme de Marratxí, confrontant amb

  • l’honor de Guillem Bassa
  • rafal de Pere Conamines
  • honor de l’alqueria d’Arnau de Torrella que fou de na Coloma
  • honor de Guillem Estruç, tenguda en nom d’Andreu Godor
  • honor de l’alqueria de Berenguer Bassa

[RRV2007:6]

1324, P.de V-s era batle de Marratxí, s’encarregà de fer subhastar l’alqueria Albiat  [ RRV2007: 7]

[Mxp, V ’17] [Darrera revisió, I ’19]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 39 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari